Thursday, October 23, 2014

ဖုန္းဆားဗစ္စ္ကတ္သံုးစြဲသူမ်ားသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး(ဆားဗစ္) အသင္း ထူေထာင္မည္

ကိုရီးယားႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား မရွိမျဖစ္ အသံုးျပဳေနၾကရသည့္ ဖုန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အသက္ကတ္ ၊ ျပည္ပကတ္ ၊ ျပည္တြင္းကတ္ ၊ အင္တာနက္(ေဒတာ) ကတ္ စသည္မ်ား ဝယ္ယူသံုးစြဲၾကရာတြင္ ေအာက္ပါအခက္အခဲမ်ား ရွိေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိေနရပါသည္ -
- ဝယ္ယူရန္အခက္အခဲ (အမ်ိဳးအစားမသိျခင္း ၊ ဆိုင္ရွာမရျခင္း ၊ ေငြမရွိျခင္း)
- သံုးစြဲရန္အခက္အခဲ (သံုးစြဲနည္းမသိျခင္း ၊ ျဖည့္ရမည့္အခ်ိန္္မသိျခင္း)

ထို႔ျပင္ ျမန္မာ မိတ္ေဆြအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေဖာ္ျပပါ ဖုန္းဆားဗစ္ကတ္မ်ားကို မူရင္းေစ်းထက္ ပိုမို၍ အျမတ္တင္ထားသည့္ စားသံုးသူ (လက္လီ) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္သာ ဝယ္ယူ သံုးစြဲေနၾကရသည္ကိုလည္း သိရွိပါသည္ ။

အဆိုပါ အခက္အခဲမ်ားကို အဆင္ေျပေစမည့္အျပင္ ၊ ဖုန္းဆားဗစ္ကတ္မ်ားကို အခ်ိဳသာဆံုးေသာ လက္ကားအရင္းေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္မေရြး အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ ရယူသံုးစြဲႏိုိင္ၾကေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ဖုန္းဆားဗစ္ကတ္သံုးစြဲသူမ်ား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအသင္း ကို ဖြဲ႔စည္း ထူေထာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးကို ေအာက္ပါအတိုင္း ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာအပ္ပါသည္ -
ရက္စြဲ = ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္
အခ်ိန္ = ညေန ၈ နာရီမွ ၉ နာရီ
ေနရာ = တယ္လီေတာ္ကီ

သို႔ျဖစ္ရာ အဆိုပါ အသင္းအဖြဲ႔ထူေထာင္ေရးတြင္ စိတ္ပါဝင္စားသူ ကိုရီးယားႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ၾကပါရန္ ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္ ။

မွတ္ခ်က္ -
- ဖုန္းဆားဗစ္စ္ကတ္ သံုးစြဲသူမည္သူမဆို အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္ ။
- အစည္းအေဝးသို႔ မည္သူမဆိုတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ္လည္း အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ရန္မွာ (ဥပေဒအရ) ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ဗီဇာ တစ္ခုခုျဖင့္ တရားဝင္ေနထိုင္သူျဖစ္ရပါမည္ ။
- အသင္းဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ဖုန္းဆားဗစ္ကတ္မ်ားကို မိမိတို႔ စမတ္ဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ေစ်းရင္းအတိုင္း အခ်ိန္မေရြး လြယ္ကူစြာ ရယူသံုးစြဲႏိုင္မည့္အျပင္ ၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အသင္းဝင္မဟုတ္သူ မိမိတို႔မိတ္ေဆြမ်ားကိုလည္း မိမိတို႔နည္းတူ ေစ်းရင္းအတိုင္းျဖစ္ေစ အျမတ္တင္ေစ်းျဖင့္ျဖစ္ေစ လြယ္ကူစြာ ရယူသံုးစြဲခြင့္ရရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္ ။
- အေသးစိတ္ အစီအစဥ္မ်ား သိရွိလိုပါက ၀၇၀-၇၇၆၁-၂၄၅၇ သို႔ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္ ။


ေလးစားမႈျဖင့္-
ကိုဝိုင္း
(ေအာ္ဂႏိုက္ဇာ)
၂၀၁၄-၁၀-၂၃

ဤစာတန္းကိုႏွိပ္ျပီး ၊ က်န္သည့္စာမ်ားဆက္ဖတ္ရန္ >>>>

Wednesday, October 22, 2014

ရြက္ေၾကြ ေဆာင္းဦး အပမ္းေျဖ ခရီး ႏွင့္ ၊ ဇီဝိတဒါန ငါးလြတ္ပြဲ ဖိတ္ၾကားလႊာ

ေဆာင္းပူးလ္အမ္(성불암) ဆရာေတာ္ ဦးပညာဝံသ ႏွင့္ ဒကာ ဒါယိကာမမ်ား ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ၊ ရြက္ေၾကြေဆာင္းဦး အပမ္းေျဖ ခရီး ႏွင့္ ၊ ဇီဝိတဒါန ငါးလြတ္ပြဲေတာ္ကို ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ လိုက္ပါလိုသူမ်ားအား လွိဳက္လွဲပ်ဴငွာစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္-

ရက္စြဲ
၂၀၁၄ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ (တနဂၤေႏြ) (သည္အပတ္ တနဂၤေႏြ)

အခ်ိန္
နံနက္ ၇ နာရီ ၃၀ မိနစ္ မွ ညေန ၅ နာရီ ၃၀ မိနစ္ထိ

စတင္ထြက္ခြါမည့္ေနရာ (စုရပ္)
အမွတ္ ၃ ေျမေအာက္ရထား (လိေမၼာ္ေရာင္လိုင္း) ဆုေဆာ (수서역) ဘူတာ ၊ ထြက္ေပါက္ ၆

ခရီးစရိတ္ ၊ စားစရိတ္
စရိတ္ျငိမ္း (နံနက္စာ ႏွင့္ ေန႔လည္စာ ေကၽြးေမြးပါမည္)

အစီအစဥ္
- ေဆာအူးလ္(ဆိုးလ္) မွ ဂါန္ေဝါန္ဒို ၊ ေယာင္ေဝါ ဂ်ဴေခ်ာန္းျမစ္ (영월 주천강) သို႔ ေရြ႔လ်ားျပီး ၊ လမ္း တစ္ေလ်ာက္ ရြက္ေၾကြေဆာင္းဦးအလွ ၾကည့္ရွဳခံစားျခင္းႏွင့္ အမွတ္တရ ဓါတ္ပံုရိုက္ျခင္း
- ေယာင္ေဝါ ဂ်ဴေခ်ာန္းျမစ္ (영월 주천강) တြင္ ဇီဝီတဒါန ငါးလြတ္ပြဲက်င္းပျခင္း
- ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမ ျခေသၤ့ေတာင္ (사자산) ႏွင့္ သမိုင္းဝင္ ေဗာဗ္ဟြန္႔ေက်ာင္းေတာ္ (법흥사) ႏွင့္ မိရုေက်ာင္းေတာ္ (미루암) ေလ့လာေရး

ဤ ခရီးစဥ္သည္ ကိုရီးယားရြက္ေၾကြေဆာင္းဦး(단풍절) အပမ္းေျဖခရီးအျဖစ္ ၊ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ သာယာလွပေသာ ေတာအလွ ေတာင္အလွ ရွဳခင္းမ်ားကို တေျမာ္တေခၚေလ့လာရွဳစား မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဇီဝိတဒါန ငါးလြတ္ပြဲေတာ္ တြင္ ကုသိုလ္မ်ားလည္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္ ။

ယခင္ႏွစ္ လိုက္ဖူးသူမိတ္ေဆြမ်ားအပါအဝင္ ၊ မည္သူမဆိုလိုက္ပါႏိုင္ပါသည္ ။ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား ၂၅ ရက္(စေနေန႔) ညေန ၆ နာရီထိ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္ ။
စာရင္းေပးသြင္းရန္ -
- ၀၁၀-၅၅၄၉- ၂၄၅၇
- 010-6248-5652

ဤစာတန္းကိုႏွိပ္ျပီး ၊ က်န္သည့္စာမ်ားဆက္ဖတ္ရန္ >>>>

Tuesday, October 21, 2014

အသားမပါ အရြတ္မ်ားတဲ့ သရဏံဂုုံနဲ႔ အာဏာတုုိ႔ ေပါင္းဖက္ေတြ႔ေတာ့

ေရးသားသူ — အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ)
ေက်ာင္းသားဘဝက စုုိင္းထီးဆုုိင္ရဲ႕ သီခ်င္းေတြကုုိ စြဲမက္ခဲ့ဖူးတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ “အပူအပင္ကင္းတဲ့ ကေလးရဲ႕ဘဝကုုိ တစ္ခါျပန္ၿပီး ေရာက္ခ်င္ေသးတယ္” စာသားပါတဲ့ သီးခ်င္းလည္း ပါဝင္တယ္။ ကေလးဘဝ အပူအပင္ကင္းသလား မကင္းသလားဆုုိတာ စစ္ေျပးဒုုကၡသည္ရုုပ္သံသတင္းေတြကုုိ ၾကည့္လုုိက္ရင္ ေပၚလြင္ပါတယ္။ အသက္လုုထြက္ေျပးေနၾကရတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာင္ ကေလးေတြကေတာ့ ေရာက္ရာအရပ္မွာ ေပ်ာ္ႏုုိင္ၾကေသးတာပါ။ ယခင္က ထုုိသီခ်င္းစာသားကုုိ ႏွစ္ၿခိဳက္ဖူးေပမယ့္ အေတာ္အတန္ စဥ္းစားတတ္တဲ့အရြယ္ ေရာက္လာေတာ့ ထုုိစာသားကုုိ အေလးအနက္ ျပန္ေတြးၾကည့္ျဖစ္တဲ့အခါ ကေလးဘဝကုုိ ျပန္ေရာက္ရမွာ မဝံ့မရဲျဖစ္လာတယ္။ အပူအပင္ကင္းတဲ့ ကေလးဘဝအျဖစ္ မျမင္မိေတာ့ဘဲ အသိဉာဏ္နည္းတဲ့ ကေလးရဲ႕ဘဝကုုိပဲ ျပန္လည္ျမင္ေယာင္လာတယ္။ အသိဉာဏ္ႏုုနယ္ အျပစ္ကင္းစင္တဲ့ ကေလးဘဝကုုိ ေနာက္ထပ္အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ကာ ျဖတ္ေက်ာ္ရမွာကုုိ ေၾကာက္လာသလုုိ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္လွ်က္ အသိဉာဏ္မျမင့္ သံေဝဂဉာဏ္မျဖစ္ ကလိမ္ဉာဏ္သာျမင့္တဲ့ ႀကီးမုုိက္ဘဝနဲ႔ ဘဝနိဂုုံးခ်ဳပ္ရမွာကုုိလည္း ေၾကာက္လာပါတယ္။

လူဆုုိတာလည္း မွတ္ဉာဏ္ေခါင္းပါးတဲ့ သတၱဝါတစ္မ်ိဳးပါပဲ။ ေသခ်ာတာက အမိဝမ္းမွ ကြ်တ္လြတ္ခ်ိန္ကုုိ ဘယ္သူမွ မမွတ္မိပါဘူး။ အမိဝမ္းမွာ ၉ လတာ ကိန္းေအာင္းခဲ့ရတဲ့ အခ်ိန္ဆုုိရင္ေတာ့ မွတ္မိဖုုိ႔ ပုုိေတာင္ အလွမ္းေဝးသြားပါၿပီ။ ထုုိအခ်ိန္မွာ မိခင္က အသြားအလာ အေနအထုုိင္ ဆင္ျခင္ရပါတယ္။ မေတာ္တဆ မိခင္ရဲ႕ အထုုိင္အထ ခြ်တ္ေခ်ာ္တိမ္းပါးမႈတစ္ခုုခုုေၾကာင့္ ဝမ္းတြင္းမွ သေႏၶသားကုုိ နာက်င္ခံခက္ ဆင္းရဲေဝဒနာခံစားမႈ ျဖစ္ေစႏုုိင္သလုုိ မိခင္က အစားအေသာက္ မဆင္ျခင္ရင္လည္း သေႏၶသားကုုိ ထိခုုိက္မႈ ျဖစ္ေစပါတယ္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အခန္႔မသင့္ရင္ မိခင္ဝမ္းမွ သက္မပါဘဲ ထြက္လာႏုုိင္ပါေသးတယ္။ ေဆးပညာအရ ေဆးလိပ္ေသာက္တဲ့ မိခင္ေၾကာင့္ သေႏၶသားကုုိ ထိခုိက္မႈ ျဖစ္ေစတယ္လုုိ႔လည္း ဆုုိပါတယ္။ ၿခဳံလိုုက္ရင္ အမိဝမ္းတြင္း ၉ လတာမွ် ကိန္းေအာင္းခဲ့စဥ္ အခ်ိန္ကာလကုုိ မမွတ္မိႏုုိင္ေသာ္လည္း သေႏၶသားအေနနဲ႔ အလြန္ပင္ ဆင္းရဲဒုုကၡႀကီးစြာ ခံစားခဲ့ရပါတယ္။

မိခင္ဝမ္းတြင္း သေႏၶသားအျဖစ္ ေရာက္မလာေသးမွီ ဘာေတြျဖစ္ခဲ့သလဲဆုုိတာကုုိလည္း မွတ္မိသူ မရွိသေလာက္ပါ။ ျခင္းခ်က္အေနနဲ႔ ဇာတိႆရဉာဏ္ရသူတခ်ိဳ႕ အတိတ္ဘဝကုုိ ျပန္လည္အမွတ္ရႏုုိင္ၾကတာေတာ့ ရွိပါတယ္။ ရင္းႏွီးတဲ့ မိတ္ေဆြေတြအထဲမွာ အတိတ္ဘဝကုုိ တိတိက်က် ျပန္လည္ေျပာျပႏုုိင္သူတခ်ိဳ႕ ရွိပါတယ္။ မိတ္ေဆြတစ္ဦးဆုုိရင္ ေတာထဲမွာ သစ္တုုံးႀကီးပိလုုိ႔ အသတ္ဆုုံးခဲ့ရတဲ့ အရင္ဘဝဒဏ္ရာရဲ႕ အနာရြတ္ဟာ ယခုုအခ်ိန္အထိ မီးေလာင္ဒဏ္ရာလုုိ အနီျပင္ႀကီးအျဖစ္ ထင္ထင္ရွားရွား စြဲထင္ေနပါတယ္။ သူဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ အတိတ္ဘဝကုုိ ေကာင္းစြာ အမွတ္ရလွ်က္ ေျပာျပႏုုိင္သူပါ။

အတိတ္ဘဝကုုိ မွတ္မိႏုုိင္ၾကသူေတြအေၾကာင္း ေရးသားထားၾကတဲ့ ျပည္တြင္းမွ စာေရးဆရာမ်ားရဲ႕ စာအုုပ္မ်ားနဲ႔ ေဆာင္းပါးမ်ားကုုိလည္း ဖတ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ထုုိအထဲမွာ ေက်ာင္းသားဘဝ ဆရာရင္းျဖစ္တဲ့ ဆရာ ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ ေရးတဲ့ “ေရွ႕ဘဝ ေနာက္ဘဝ” အမည္ရတဲ့ စာအုုပ္လည္း အပါအဝင္ပါ။ ဗုုဒၶဘာသာဆုုိင္ရာ စာအုုပ္အေတာ္မ်ားမ်ား ေရးသားခဲ့သူ ကြယ္လြန္သူ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး Fransic Story ရဲ႕ စာအုုပ္ေတြနဲ႔ ေဆာင္းပါးေတြကုုိလည္း ဖတ္ဖူးပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ျမန္မာ ထုုိင္း သီရိလကၤာ စတဲ့ အာရွႏုုိင္ငံတခ်ိဳ႕မွာ အတိတ္ဘဝဆုုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာေတြကုုိ ကြင္းဆင္းသုုေတသနျပဳလုုပ္ၿပီး ေရးသားထားတဲ့ Rebirth အမည္ရတဲ့ စာအုုပ္ကေတာ့ အတိတ္ဘဝကုုိ မွတ္မိသူေတြရဲ႕ အတိတ္ဇာတ္ေၾကာင္းေတြကုုိ အေထာက္အထား ခုုိင္လုုံစြာ ေရးသားထားတဲ့ စာအုုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ အတိတ္ဘဝရွိတယ္ဆုုိတာကုုိ သံသယရွိသူမ်ား ဖတ္သင့္တဲ့ စာအုုပ္ပါ။

အတိတ္ဘဝရွိတာကုုိ လက္ခံႏုုိင္ခဲ့ရင္ မေရမတြက္ႏုုိင္တဲ့ အတိတ္ဘဝဇာတ္ခုုံအမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ သုုခခ်မ္းသာအေထြေထြနဲ႔ ဒုုကၡဆင္းရဲအဖုုံဖုုံကုုိ စံစားခံစားကာ ဇာတ္ေကာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးအျဖစ္ သရုုပ္ေဆာင္ခဲ့ရတာကုုိ လက္ခံႏုုိင္မွာပါ။ ယခုုမ်က္ေမွာက္ဘဝမွာလည္း မိမိနဲ႔ မတူကြဲျပားတဲ့ ဇာတ္ေကာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ ရွိေနၾကတာလည္း မ်က္ျမင္ပါ။ ဒီလုုိ မတူကြဲျပားၾကတဲ့ ဇာတ္ေကာင္ေတြနဲ႔ စံစားခံစားခဲ့ရ စံစားခံစားေနရဆဲ သုုခဒုုကၡေတြရဲ႕ ဇာတ္ဆရာက မိမိကုုိယ္တုုိင္သာ။

အတိတ္ဘဝကုုိ မမွတ္မိတာ အေၾကာင္းမဟုုတ္ေပမယ့္ တရားဓမၼကုုိ ဘူးလုုံးနားမထြင္း တစ္ဘဝစား တစ္နပ္စား မ်က္ကန္းတေစၦမေၾကာက္ ႀကီးမုုိက္ေတြက မ်ိဳးဆက္တစ္ဆက္ၿပီးတစ္ဆက္ လူထုုအထက္မွ ဂုုတ္ခြစီး တုုိင္းျပည္ရဲ႕ အဆီအႏွစ္ေတြကုုိ ေသြးစုုပ္ခ်ယ္လွယ္ခြင့္ ရေနၾကဆဲ ႏုုိင္ငံေရးေပၚလစီ လမ္းေၾကာင္းအမွားေပၚမွ တေရြးသားမွ် မေရြ႕ေသးတာက ျပႆနာႀကီးတစ္ခုုပါ။ ခက္တာက ဒါကုုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ေနရပါလွ်က္ အမုုိက္ဇာတ္ကုုိ ဆြဲဆန္႔ႏုုိင္မယ့္အေရး မိစၦာဝါယာမလုုံ႔လအားႀကီးမားစြာ ကူညီအက်ိဳးေဆာင္ေပးေနၾကသူေတြအထဲမွာ ကြ်မ္းက်င္သူ ဂုုုုရုုဆုုိသူတခ်ိဳ႕လည္း ပါဝင္ေနျပန္တယ္။

ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ သရဏံဂုုံသုုံးပါးကုုိ ဘာသာျခားေတြေတာင္ နားယဥ္ၾကပါတယ္။ သရဏံဂုုံသုုံးပါးဆုုိတာက ဘုုရားကုုိ ယုုံၾကည္ဆည္းကပ္တယ္။ တရားကုုိ ယုုံၾကည္ဆည္းကပ္တယ္။ သံဃာကုုိ ယုုံၾကည္ဆည္းကပ္တယ္လုုိ႔ ဆုုိလုုိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အႏွစ္သာရပုုိင္းအရ ျပန္စစ္ထုုတ္လိုုက္ရင္ေတာ့ လက္ေတြ႔မပါတဲ့ အရြတ္သရဏံဂုုံသမားေတြက အေရအတြက္ ပုုိၿပီး မ်ားေနမလားလုုိ႔ အေတြးဝင္မိပါတယ္။

ယခင္စစ္အစုုိးရလက္ထက္က စစ္ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ သံဃမေထရ္ႀကီးမ်ားထံမွာ သရဏံဂုုံေဆာက္တည္ ငါးပါးသီလခံယူေနၾကတဲ့ ပုုံေတြကုုိ အစုုိးရရုုပ္သံနဲ႔ သတင္းစာမ်က္ႏွာဖုုံးေတြမွာ မၾကာခဏ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရတယ္။ ထုုိဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေတြကပဲ တရားမွ်တမႈကုုိ ကုုိယ္စားျပဳႏုုိင္မယ့္ ဒီမုုိကေရစီစနစ္ေပၚေပါက္ေရး ႀကိဳးပမ္းၾကသူေတြကုုိ လုုပ္ႀကံဖန္တီး ကလိမ္ကက်င့္ပုုဒ္မေတြတပ္ ယုုတ္မာပက္စက္စြာ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ် ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့တယ္။ ယခုု ေဘာင္းဘီခြ်တ္ စစ္ဗုုိလ္လူထြက္ေတြနဲ႔ ေဘာင္းဘီဝတ္ဆဲ စစ္ဗုုိလ္ေတြကပဲ မိစၦာလမ္းေၾကာင္း အမုုိက္အေမြကုုိ ဆက္ခံလွ်က္ ယခင္ႏွိပ္ကြပ္မႈေပၚလစီကုုိ က်င့္သုုံးဆဲ။

အရြတ္သရဏံဂုုံသမား လူမုုိက္ႀကီးေတြ ရာဇပလႅင္မွာ ဖင္ၿမဲေနသေရြ႕ ဒီလုုိအနိဌါရုုံျမင္ကြင္းေတြကုုိ ေတြ႔ေနၾကရပါအုုံးမယ္။ အသားမပါ အရြတ္မ်ားတဲ့ သရဏံဂုုံနဲ႔ အာဏာတုုိ႔ မကြာရွင္းဘဲ ေပါင္းဖက္ေတြ႔ေနသေရြ႕၊ အမုုိက္ဇာတ္သက္ဆုုိးရွည္ေရး ဝုုိင္းဝန္းေလွာ္ခတ္ေပးၾကသူ ရွိေနသေရြ႕၊ တုုိင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔ ဒီမုုိကေရစီအင္အားစုုမ်ား ခုုိင္မာအားေကာင္းတဲ့ ဘုုံရပ္တည္ခ်က္ မတည္ေဆာက္ႏုုိင္သေရြ႕ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ လူမုုိက္ေတြ ႀကီးစုုိးခြင့္ ရေနအုုံးမယ္။ ျမန္မာ့ႏုုိင္ငံေရး အနာဂတ္ ေဝဝါးေနအုုံးမယ္။

(မုိးမခမွကူးယူေဖာ္ျပသည္)

ဤစာတန္းကိုႏွိပ္ျပီး ၊ က်န္သည့္စာမ်ားဆက္ဖတ္ရန္ >>>>

Monday, October 20, 2014

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ အခမဲ့ ေဆးစစ္ ၊ေဆးထိုး အစီအစဥ္

လူသားကြန္ယက္ (ဟူးမင္းနက္ဝါ့-ခ္) ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သားမ်ား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအစဥ္ အျဖစ္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား အေထြေထြေဆးစစ္ျခင္းႏွင့္ တုတ္ေကြးကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း ပရိုဂရမ္ကို ေအာက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္-
ရက္စြဲ
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္
ေနရာ
အင္ေခ်ာန္း ၊ ဘူေျဖာင္းျမိဳ႕ ဘူဂဲမူလတန္းေက်ာင္း(부평구 부개초등학교)
အခ်ိန္
နံနက္ ၁၀ နာရီမွ မြန္းလြဲ ၃ နာရီထိ
လက္ခံ စစ္ေဆး ကုသေပးမည့္ ဦးေရ
၂၀၀ ဦး (ဦးရာလူစနစ္)
ပါဝင္ကူညီေပးၾကသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
အင္ေခ်ာန္းေဒသ သြားဆရာဝန္မ်ား ၊ လွဳပ္ရွားေနေသာ ဆရာဝန္မ်ား ၊ အူေဂ်ာင္း ဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႕၊ အင္ေခ်ာန္း ေဆးဝါးပညာရွင္မ်ားအသင္း ၊ ကိုရီးယား ေရႊ႔ေျပာင္းသူမ်ား လူ႕အခြင့္အေရးဆင္တာ ၊ အင္ေခ်ာန္း ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္း လူမႈေရး ႏွင့္ ေစတနာရွင္မ်ားအသင္း ၊ အင္ေခ်ာန္း ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေဆးရံု ၊ ဟန္လင္းေဆးရံု ၊ အင္ေခ်ာန္းေဒသ ဂီးလ္ေဆးရံု ၊ က်ားက်ား ေစတနာရွင္မ်ားအဖြဲ႔ တို႔မွ ေစတနာရွင္ ၁၅၀ ေက်ာ္တို႔က လုပ္အားဒါနျဖင့္ ပါဝင္ကူညီေပးၾကပါမည္ ။
ေအာ္ဂႏိုက္ဇာ
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကမၻာ (이주노동자건강센터 희망세상)
ေဆးစစ္ျခင္း ႏွင့္ ေဆးထိုး ေဆးကု အစီအစဥ္မ်ား
- ခႏၶာအတြင္း ၊ အျပင္ အေထြေထြေရာဂါ
- သြားႏွင့္ ခံတြင္းေရာဂါမ်ား
- ကိုရီးယားတိုင္းရင္းေဆးကုသမႈ
- ေသြးစစ္ျခင္း
- ဆီးစစ္ျခင္း
- ဓါတ္မွန္ရိုက္စစ္
- ကိုယ္ခႏၶာ အျပင္ပိုင္းေရာဂါမ်ား
- အပ္စိုက္ျခင္းႏွင့္ ဓါတ္ႏွိပ္ျခင္း
- တုတ္ေကြးကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း
- အူလမ္းေၾကာင္း ကင္မရာျဖင့္ ေရာဂါရွာေဖြျခင္း
- အာလ္ထရာေဆာင္းျဖင့္ ေရာဂါရွာေဖြျခင္း
- သားအိမ္ကင္ဆာေရာဂါရွိမရွိစစ္ေဆးျခင္း
အထူးအစီအစဥ္
က်ားက်ားေစတနာရွင္မ်ား(짜짜봉사단)က ေန႔လည္စာျဖင့္ကုသိုလ္ယူပါမည္။
ေနာက္ဆက္တြဲေဆးဝါးကုသမႈအစီအစဥ္
- ဆရာဝန္မွ လိုအပ္မည္ဟု ယူဆသူမ်ားအား စီတီ ၊ အမ္မ္အာရ္ စသည္တို႔ ထပ္မံစစ္ေဆးေပးမည္ ။
- သြားေရာဂါအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကမၻာေဆးရံု(희망세상병원)တြင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။
- ေဆးရံု တက္ေရာက္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေရာဂါရွာေဖြေတြ႔ရွိသျဖင့္ ဆက္လက္ကုသရန္လိုအပ္သူမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာေဆးရံုမ်ားတြင္ ေဆးဝါးကုသမႈခံယူႏိုင္ရန္စိစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ၊ က်သင့္ေငြ၏ ထက္ဝက္ကို ဤ အဖြဲ႔မွ တာဝန္ယူက်ခံေပးသြားပါမည္ ။

- ယခင္ႏွစ္ အေတြ႔မၾကံဳမ်ားအရ ဤအစီအစဥ္မွ ကင္ဆာဆဲလ္ ေတြ႔ရွိခဲ့ျပီး ၊ေရာဂါမရင့္မွီ အခ်ိန္မီ သိရွိ ေဆးဝါးကုသမႈခံယူႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ အသက္ခ်မ္းသာရာ ရရွိခဲ့ေသာ သာဓကမ်ားရွိခဲ့ပါသျဖင့္ ၊ က်မ္းမာေရးစစ္ေဆးမႈ (အေသးစိတ္)ခံယူခဲ့ဖူးျခင္းမရွိေသးသူမ်ား စစ္ေဆးမႈခံယူသင့္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆပါသည္ ။

- ဤ အစီအစဥ္တြင္ ေဆးစစ္ ေဆးထိုး ရန္ ဆႏၵ ရွိသူမ်ား 010-5549-2457 (ဦးတယ္လီေတာ္ကီ)ထံ ၂၄-၁၀-၂၀၁၄ ညေန ၄ နာရီထိ စာရင္းေပးသြင္းၾကပါရန္ ။
- လိုက္ပါမည့္သူမ်ားအား ၄င္းအဖြဲ႔အစီအစဥ္ျဖင့္ ၾကိဳပို႔ကားစီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ။
20141020

ဤစာတန္းကိုႏွိပ္ျပီး ၊ က်န္သည့္စာမ်ားဆက္ဖတ္ရန္ >>>>

Friday, October 17, 2014

ကိုရီးယားႏုိင္ငံေရာက္ျမန္မာႏုိင္ငံသားအေပါင္းအား ေလးစားစြာျဖင္႔ ဖိတ္ၾကားျခင္း

ေရးသားသူ — အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) ကုိရီးယားဌာနခြဲ

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ ) ကုိရီးယား ဌာနခြဲ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလအတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ လွဳပ္ရွားမႈ အစီအစဥ္မ်ား

အစီအစဥ္ (၁)
အမိ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အျမစ္ျပတ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းပေပ်ာက္ေစေရး၊ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ျပည့္၀ေသာ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား အျမန္ဆုံးရရွိႏုိင္ေစေရးအတြက္ ရင္တြင္းဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ပြဲႏွင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ အခမ္းအနား
ေန႔ရက္ ။ ။၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၉ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔
အခ်ိန္ ။ ။ မြန္းတည့္၁၂ နာရီ မွ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ အခ်ိန္ အထိ
ေနရာ ။ ။ ဆုိလ္းၿမိဳ႕ ျမန္မာစစ္အုပ္စု လက္ေ၀ခံ ျမန္မာ ရုပ္ေသး အစုိးရ သံရုံးေရွ႔

အစီအစဥ္ (၂)
လစဥ္ ပါတီ တြင္း/ျပင္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးပြဲ
ေန႔ရက္ ။ ။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၆ရက္ တနဂၤေႏြေန႕
အခ်ိန္ ။ ။ မြန္းလြဲ ၁ နာရီမွ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ ၃၀ မိနစ္ အခ်ိန္အထိ

ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား

(က)NLD ပါတီ၀င္တေယာက္၏ NLD ပါတီအတြင္း ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား
(ကုိေအာင္ေက်ာ္မုိး (ဧရာ၀တီတုိင္း ၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႔နယ္))

(ခ) ပီအာ အေၾကာင္း တစ္ေစ႕ တစ္ေစာင္း (အပုိင္း ၂) (ကုိသက္ႏုိင္)

ကုိရီးယားႏုိင္ငံေရာက္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံသူ/သား ညီအကုိေမာင္ႏွမမ်ား အေနျဖင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အစီအစဥ္မ်ားအတုိင္း အတူတကြ ပူေပါင္းပါ၀င္ၾကပါရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္၊၊

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ ၊ ကုိရီးယားဌာနခြဲ

ဤစာတန္းကိုႏွိပ္ျပီး ၊ က်န္သည့္စာမ်ားဆက္ဖတ္ရန္ >>>>

Thursday, October 9, 2014

ကထိန္အလွဴေတာ္မဂၤလာ ဖိတ္ၾကားလႊာ

ကထိန္အလွဴေတာ္မဂၤလာ

အန္ဆန္းျမိဳ႔ သႏၱိကရဝိဟာရ၏ တတိယအၾကိမ္ေျမွာက္ ကထိန္အလွဴေတာ္မဂၤလာကုိ 
ကုိရီးယား၌ ဝါကပ္ေတာ္မူၾကေသာ သံဃာေတာ္မ်ားကုိ ပင့္ဖိတ္လွဴဒါန္း၍ 
ကထိန္အလွဴေတာ္ကုိ အန္ဆန္း+ဟြာေဆာင္း (အန္ဆန္းဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသား) 
ညီအစ္ကုိမ်ား အဖြဲ႔မွ မတည္ကာ စုေပါင္းကုသိုလ္ျပဳပြဲကုိ ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတုိင္း
 က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါ၍ ကထိန္အလွဴေတာ္မဂၤလာသုိ႔ သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းတုိ႔အား
 ၾကြေရာက္ၾကပါရန္ ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာျဖင့္ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

 (ၾကိဳတင္လွဴဒါန္းလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔လုိက္ျဖစ္ေစ၊ ကုိယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊ 
ဘဏ္မွတဆင့္ျဖစ္ေစ ေဖၚျပပါ ပုဂိၢဳလ္မ်ားထံသုိ႔ျဖစ္ေစ လြဲအပ္လွဴဒါန္းနိင္ပါေၾကာင္း ၾကုိတင္ 
အသိေပးအပ္ပါသည္။)
ဘဏ္အေကာင့္ - IBK 기업은행 (630-021568-01-017) SUVANNA

ဆရာေတာ္ (၀၁၀-၅၁၈၄-၃၅၇၈)
ကုိေက်ာ္မုိး (၀၁၀-၅၁၀၂-၉၉၂၆)
ကုိမ်ိဳးေဇာ္ဦး (မြန္ေလး) (၀၁၀-၂၁၈၆-၁၇၂၈)

အစီအစဥ္

ေန႔ရက္ - တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ (၃)ရက္၊ (၉-၁၁-၂၀၁၄) တနဂၤေႏြေန႔
ေရစက္ခ် တရားနာ - မနက္ (၁၀)
ဧည့္ခံမႈ - ျမန္မာ့ ဒံေပါက္

ေနရာ - သႏၱိကရဝိဟာရ၊ အန္ဆန္းျမိဳ႔

ဤစာတန္းကိုႏွိပ္ျပီး ၊ က်န္သည့္စာမ်ားဆက္ဖတ္ရန္ >>>>

Wednesday, October 8, 2014

တက္တူး (သုိ႕မဟုတ္) ထမင္းလုံးသႀကၤန္ photo by google search

လြန္ခဲ႕တဲ႕ (၁၀) ႏွစ္ခန္႔က အျဖစ္အပ်က္ေလးတခု။

က်ေနာ္တုိ႕ သူငယ္ခ်င္း (၅)ေယာက္ ပူခၽြန္းက ေျမေအာက္ခန္းကေလးထဲမွာ ငွားေနတုန္းကေပါ႔။ သူငယ္ခ်င္းလို႕ဆုိေပမယ္႕လည္း အသက္(၃၀)အရြယ္ လူလတ္ပုိင္း (၃)ေယာက္နဲ႕ အသက္(၂၀)ဝန္းက်င္ လူငယ္(၂)ေယာက္ပါ။ ဒီကိုရီးယားမွာေတာ႔ ကုိယ္႕ျမန္မာအခ်င္းခ်င္း အသက္(၁၀) ႏွစ္ေလာက္ကြာေပမယ္႕လည္း ညီအစ္ကုိေတြလုိ၊ သူငယ္ခ်င္းေတြလုိ ေပါင္းသင္း ေနထုိင္ၾကတာမ်ားပါတယ္။ အခန္းက ႏွစ္ခန္းတြဲ ဆုိေတာ႔ တစ္ခန္းမွာ အဲဒီလူငယ္ႏွစ္ေယာက္ကေနၿပီး၊ ဒီဖက္အခန္းမွာေတာ႔ က်ေနာ္တုိ႕ လူလတ္ပုိင္းသုံးေယာက္ေနထုိင္ၾကတာေပါ႔။

တစ္ေန႔မွာေတာ႔ အဲဒီလူငယ္ထဲက တစ္ေယာက္က လက္ေမာင္းမွာ တက္တူး(tattoo) ထုိးလာတယ္။ ထုိးလာရတဲ႕ အေၾကာင္းရင္းကလည္း ဒီလုိဗ်…အဖမ္းခံၿပီးျပန္သြားတဲ႕ ဘီးက်ဲတစ္ေယာက္ကေျပာတယ္ ထုိင္းအခ်ဳပ္ထဲမွာ လူမုိက္ေတြလည္းရွိတယ္ေပါ႔…လူရွိန္ေအာင္ေတာ႔ လုပ္ထား ေကာင္ေလး ..ဆုိလုိ႕တဲ႕ သူကထုိးလာတာ။ သူလည္းသူ႕အႀကံအစီနဲ႕ေပါ႔။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ႀကဳိတင္စီမံထားတာေတာ႔ မလြန္ပါဘူး။ အလကားလည္းမျဖစ္ပါဘူး။ ေသတဲ႕အထိပါတဲ႕ အရာဆုိလုိ႕ ဒီတခုပဲရွိတာေလ။

တက္တူးက ထုိးခါစဆုိေတာ႔ ေဆးကမေျခာက္ေသးေတာ႔..အက်ၤ ီခၽြတ္ၿပီး ေလသလပ္ခံရတာေပါ႔။ ေလသလပ္ခံလုိက္.. ေနာက္ ..လူငယ္ဆုိေတာ႔လည္း တက္တူးကထုိးထားေတာ႔ စိတ္ကေလးက ႀကြေနေတာ႔ တခါတေလ ေလထဲကို လက္သီးေလးထုိးလုိက္ ၊ တန္းလန္းက်ေနတဲ႕ အက်ၤ ီစေလးေတြကို ထုိးလုိက္လုပ္ေနတာေပါ႔။ က်ေနာ္တုိ႕က ဒီဖက္အခန္းမွာ ဆုိေတာ႔ မ်က္ေစ႔မေနာက္ေပမယ္႕ အတူတူေနတဲ႕ သူငယ္ခ်င္းကေတာ႔ မ်က္ေစ႔ေနာက္ရွာမွာေပါ႔။ သူ႕ ‘ဇ’ ကိုလည္းအားလုံးကသိေနတယ္ေလ။ အလုပ္အတူတူလုပ္တဲ႕ အာၾကဴမ(အေဒၚႀကီး) က ဆူလုိက္ရင္ေတာင္ အခန္းျပန္ေရာက္ရင္ မ်က္ရည္ေလးစမ္းတမ္းစမ္းတမ္းနဲ႕ က်ေနာ္တုိ႕ကိုျပန္တုိင္ရွာတာ။ အဲလုိ သတၱိ၊ ဗ်တၱိေကာင္းတာ။

တစ္ရက္မွာေတာ႔ က်ေနာ္တုိ႕ လူလတ္ပုိင္းသုံးေယာက္က ဒီဖက္အခန္းမွာ ထမင္းစားေနတုန္း၊ သူကထုံးစံအတုိင္း ေဆးကမေျခာက္ေသးေတာ႔ အက်ၤ ီခၽြတ္ၿပီး ေလသလပ္ခံေနရင္းနဲ႕ လက္သီးကလည္း ဟုိထုိး၊ ဒီထုိးဆုိေတာ႔ အတူတူေနတဲ႕ သူငယ္ခ်င္းကလည္း ညည္းၿငီးမခံႏုိင္ေတာ႔ဘူးထင္ပါတယ္ “ ေဟ႕ေကာင္…………ငါတုိ႕ ေတာင္ငူမွာ ဆုိက္ကားသမားကအစ တက္တူးထုိးၾကတာကြလုိ႕” လဲေျပာလုိက္ေရာ ဒီဖက္အခန္းမွာ ထမင္းစားေနၾကတဲ႕ က်ေနာ္တုိ႕ သုံးေယာက္စလုံး မထိ္န္းႏုိ္င္ၾကေတာ႔ပဲ ရယ္လုိက္ၾကတာ မ်က္ႏွာေတြမွာ ထမင္းလုံးေတြကပ္ၿပီး၊ ထမင္းလုံးသႀကၤန္က် သြားၾကတယ္..ဗ်ာ။

သီးတဲ့သူေတြကသီး၊ သီးလုိ႔ေရေသာက္..ေရေသာက္ရင္းနဲ႔ထပ္ရယ္၊သုံးေယာက္သား ခြက္ထုိးခြက္လန္နဲ႔ရယ္လုိက္ၾကတာ အဲဒီညက အခန္းကုိ ေတာ္ေတာ္႐ွင္းယူရတယ္။

ေၾသာ္..အခုေခတ္မွာေတာ႔ ေယာက်ၤားေလးေတြေရာ၊ မိန္းခေလးေတြေရာ တက္တူးမထုိးရင္ဘဲ ေခတ္မမွီေတာ႔တဲ႕ဘဝေတာင္ေရာက္သြားၾကၿပီေနာ္။

အားလုံးကုိသတိသယျဖင္႔

ဝင္းလႈိင္

ဤစာတန္းကိုႏွိပ္ျပီး ၊ က်န္သည့္စာမ်ားဆက္ဖတ္ရန္ >>>>

လက္ေထာင္ မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ ဥပေဒ

ေရးသားသူ — ဖုိးထက္ေဟ႔လူ ထား၀ယ္ …

ကၽြန္ေတာ္လဲ ခင္ဗ်ားဆီ စာေရးမယ္ ေရးမယ္နဲ႔ဗ်ာ ပ်င္းတာေရာ၊ ေန႔ေရႊ႕ ရက္ေရႊ႕လုပ္တတ္တဲ႔ ျမန္မာတစ္ေယာက္ ျဖစ္တာေရာ အခုမွဘဲ စာေရးျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အဲဒီက ျပန္ေတာ႔ ခင္ဗ်ား ထည္႔ေပးလိုက္တဲ႔ လူႀကံဳပစၥည္းေတြကို ခင္ဗ်ား မေဟသီဆီကို သြားပို႔လိုက္တယ္။ ထား၀ယ္သား နဲ႔ မႏၱေလးသူ ဘယ္လိုမ်ား ဖူးစာစံုခဲ႔ၾကသလဲဗ်ာ။ ရုပ္ဆိုးတာကေတာ႔ လင္နဲ႔မယား ေရွ႕သြား ေနာက္လုိက္ ညီၾကပါေပတယ္။ ဟဲ ဟဲ…. စတာပါဗ်ာ။ ခင္ဗ်ား သားကေတာ႔ လူေလာ၊ ေမ်ာက္ေလာ၊ ဆက္ရက္ေလာလို႔ ေမးယူရမယ္႔ အေကာင္ဗ်ိဳ႕။ ေဆာ႔လိုက္တာလဲ လြန္ေရာ။ စကားေတြ ေပါလိုက္ တတ္လိုက္တာလဲ အလြန္ဘဲ။ ေရျခားေျမျခားမွာ သားကို တလြမ္းထဲ လြမ္းေနတဲ႔ ခင္ဗ်ားစိတ္ခံစားခ်က္ကို နားလည္ သလိုလို ရိွပါၿပီ။

ကၽြန္ေတာ္ အဲဒီကေန အၿပီးျပန္မယ္ လုပ္ေတာ႔ အေျခအေနေလး ေကာင္းရင္ လက္တို႔အံုး၊ လွမ္းၿပီး ေခၚလိုက္အံုး လိမ္လိမ္မာမာေနလို႔ ခင္ဗ်ားမွာလိုက္တာ စိတ္ထဲ အျမဲရိွပါတယ္။ လိမၼာျခင္း မလိမၼာျခင္းကေတာ႔ သူ႔ေပတံနဲ႔ သူမို႔လားဗ်။ ခင္ဗ်ားေစတနာကို နားလည္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ေခါက္ရိုးက်ိဳး မီးပူတိုက္ထားတဲ႔ လူတစ္ေယာက္ေတာ႔ ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္မွာေပါ႔။ ဒါေပမယ္႔ ေကာက္က်စ္တတ္တဲ႔ လူတစ္ေယာက္ မဟုတ္လို႔ဘဲ ခင္ဗ်ားက ကၽြန္ေတာ္႔ကို ခ်စ္တာ မဟုတ္ဘူးလား။ ဟား…ဟား…

အေျခအေနေလး ေကာင္းရင္ လက္တို႔အံုးေနာ္ ဆိုတဲ႔ ခင္ဗ်ား စကားကိုဘဲ ရွည္ရွည္ေ၀းေ၀း ကၽြန္ေတာ္ ခံစားမိသေလာက္ေလး ေျပာျပခ်င္တယ္။ အေျခအေနကေတာ႔ အီလည္လည္ဘဲဗ်။ ေကာင္းတာလဲ မဟုတ္ဘူး။ မေကာင္းတာလဲ မဟုတ္ဘူး။ အရင္ကထက္စာရင္ မဆိုသေလာက္ေလး ေကာင္းလာတာကို က်ဳပ္တို႔မွာ ေမာင္မင္းၾကီးသားမ်ား စိတ္ေကာင္းရိွႀကပါေပတယ္လု႔ိ ေက်းဇူးေတြ တင္ေနၾကရတာဗ်။ ခင္ဗ်ားလို က်ဳပ္လို ႏိုင္ငံျခားမွာ ကၽြန္သက္ပါး၀ေနတဲ႔ လူေတြအတြက္ကေတာ႔ ဘယ္အားရမလဲဗ်ာ။ သူမ်ားႏိုင္ငံေတြမွာ လိုေလေသးမရိွ။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စားေရး၊ ၀တ္ေရး အားလံုးမွာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရင္ လူလိုသူလိုေတာ႔ ေနလို႔ရမို႔လား။ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရ ရိွလို႔ ရိွမွန္းေတာင္ မသိရတဲ႔ ပါတ္၀န္းက်င္မွာ အသားက်ေနတဲ႔ လူေတြအတြက္ သူတို႔ေျပာတဲ႔ စည္းကမ္း ျပည္႔၀ေသာ ဒီမိုကေရစီၾကီးကို အလာဂ်ီ ျဖစ္တယ္ဗ်ာ။

ခင္ဗ်ားလို ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္ၿပီး ဘာစီးပြားေရး လုပ္ရရင္ ေကာင္းမလဲလို႔ ေတြးေနသူအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ဦးတည္း သေဘာနဲ႔ ေျပာရရင္ ျပန္မလာနဲ႔အံုးလို႔ တိုက္တြန္းခ်င္တယ္။ အဲဒီမွာဘဲ ဆက္သာ လုပ္။ ဆက္သာလြမ္း။ ဆက္သာ က်ိတ္ေပေတာ႔လို႔ အားနာနာနဲ႔ တိုက္တြန္းရမွာဘဲ။ ခင္ဗ်ား ျပန္လာၿပီး စီးပြားေရး လုပ္လဲ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဗ်။ ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ႔ ခင္ဗ်ားက အရာရာကို ေျဖာင္႔ေျဖာင္႔ၾကီး သြားခ်င္တဲ႔လူ။ ကိုယ္႔ ပညာနဲ႔ ကိုယ္ ခပ္တင္းတင္းရင္းရင္း အလုပ္ လုပ္ခ်င္တဲ႔ လူမို႔လို႔ဘဲဗ်ိဳ႕။ ဒီမွာကေတာ႔ ခင္ဗ်ားလို ေငြေလး အနည္းငယ္နဲ႔ စီးပြားေရး လုပ္ၿပီး မိသားစု အာမခံခ်က္ရဖို႔ ဆိုတာ မိုးေပၚက အပ္ဖ်ားနဲ႔ လူ႔ျပည္က အပ္ဖ်ား ကိစၥပါဗ်ာ။ အခုထက္ထိ အဆက္အသြယ္ ေကာင္းရတယ္ဆိုတ႔ဲ ကိစၥၾကီး ရိွဆဲဘဲဗ်ိဳ႕။ ပုဂၢလိက ကုပၼဏီေတြ အမ်ားၾကီး ဆိုေပမယ္႔ ဟိုအဘ၊ ဒီအဘ နဲ႔ ဆက္စပ္ ပါတ္သက္တဲ႔ လူေတြခ်ည္းဘဲ အလုပ္ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္ဗ်ိဳ႕။ အဲဒီမွာလို မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ တင္ဒါေတြ ၀င္ၿပိဳင္၊ အေကာင္းဆံုး ၀န္ေဆာင္မွဳေတြ ေပးေနတဲ႔ လူေတြ၊ အလုပ္ေတြ မရိွဘူးလားဆိုေတာ႔ ရိွပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ သူေဌးမျဖစ္ပါဘူးဗ်ာ။ မရိွ မရွား အလုပ္ေတြေတာ႔ ခင္ဗ်ား ရခ်င္ ရမွာေပါ႔။ တကယ္႔ အဆီတစ္ထပ္၊ အသားတစ္ထပ္ သံုးထပ္သား ျမိဳးျမိဳးမ်က္မ်က္ ရမယ္႔ အလုပ္ေတြကေတာ႔ ခင္ဗ်ားလို အဆက္အသြယ္ကမရိွ၊ ပညာမာနႀကီး တစ္ခြဲသားနဲ႔ လုပ္မယ္႔ လူအတြက္ မျဖစ္ပါဘူးဗ်ာလို႔ ေျပာရမွာဘဲ။

သူမ်ား အလုပ္မွာ ၀င္လုပ္ၿပီး လစာေကာင္းေကာင္းရဖို႔ေရာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလားလုိ႔ ခင္ဗ်ားက ေမးခ်င္မွာဘဲ။ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ အခုအခ်ိန္အထိေတာ႔ ဆင္႔ပါးစပ္ ႏွမ္းပက္တဲ႔ ကိစၥပါဗ်ာ။ ခင္ဗ်ား အေတြ႔အႀကံဳ၊ အရည္အခ်င္း၊ စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ိဳးနဲ႔ တစ္လကို ျမန္မာေငြ လစာဆယ္သိန္းအထက္ ရသင္႔တဲ႔ လူဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ႔ ေဘာ္ဒါ အခ်င္းခ်င္းမုိ႔ အာမခံတယ္ဗ်ိဳ႕။ အာမ မခံတာက ျပည္တြင္း အလုပ္ရွင္ေတြဗ်။ ဘယ္သူမွ မေပးခ်င္ဘူးဗ်။ ခိုင္းတာကေတာ႔ အဲဒီမွာလိုဘဲ ခင္ဗ်ားကို ဖိအားေတြနဲ႔ ပိေနေအာင္ ခိုင္းမယ္႔ လူေတြခ်ည္းဘဲ။ ပိုက္ဆံေပးဖို႔က်ေတာ႔ ခပ္တြန္႔တြန္႔ ျဖစ္ေနၾကဆဲဘဲဗ်ိဳ႕။

ကၽြန္ေတာ္လဲ ျပည္တြင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီၾကီး တစ္ခုမွာ အင္တာဗ်ဴးရသဗ်ိဳ႕။ အင္တာဗ်ဴးစ၀င္ကတည္းက အဂၤလိပ္လိုဘဲ ေမးသဗ်ိဳ႕။ ေမးတဲ႔ သူအထဲမွာ အဂၤလိပ္စကားေတာင္ လိပ္ပါတ္လည္ေအာင္ မေျပာတတ္တဲ႔ ထိုင္းတစ္ေယာက္နဲ႔ တရုတ္တစ္ေယာက္လဲ ပါသဗ်ိဳ႕။ HR က ျမန္မာလူမ်ိဳး အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္လဲ ပါတယ္ဗ်။ ပညာရပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာေတြလဲ အမ်ားၾကီး ေမးတယ္ဗ်ိဳ႕။ကၽြန္ေတာ္ လူေတာ္ တစ္ေယာက္ မဟုတ္ေပမယ္႔ ခပ္ည႔ံညံ႔ ခပ္တံုးတံုးထဲ ပါတဲ႔ သူမဟုတ္ဘူးဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္႔သူငယ္ခ်င္း ခင္ဗ်ားအသိဆံုးပါ။ ေကာင္းေကာင္းၾကီး ကၽြန္ေတာ္ ေျဖႏိုင္ ေျပာႏိုင္ပါတယ္ဗ်ာ။ သူတို႔ ေမးခြန္းေတြေမးသမွ် ကၽြန္ေတာ္ ေျဖၿပီးေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္လဲ သူတို႔ကို အင္တာျပန္ဗ်ဴးရတာေပါ႔ဗ်ာ။ အင္တာဗ်ဴးဆိုရင္ အလုပ္ရွင္ဘက္ကခ်ည္း မဟုတ္ဘဲ အလုပ္သမားဘက္ကလဲ ကိုယ္သိခ်င္တာ ျပန္ေမးပိုင္ခြင္႔ ရိွရမယ္ေလဗ်ာ။ ဒါမွ ကိုယ္ဘာလုပ္ရမယ္၊ ဘာေတြ တာ၀န္ယူရမယ္၊ ဘယ္လိုအက်ိဳး အျမတ္ေတြရိွတယ္။ ခံစားခြင္႔က ဘယ္လို။ ဘာညာ သိခြင္႔ရိွတယ္မို႔လား။ ကၽြန္ေတာ္ေမးေတာ႔ ဆရာ၊ ဆရာမေတြက မ်က္ႏွာပ်က္ ခ်င္ ခ်င္ဗ်ိဳ႕။ အလုပ္ မလုပ္ရေသးခင္ ဘာေတြ ဘယ္လို ခံစားခြင္႔ရိွသလဲဆိုတာ အလုပ္သမားဘက္က ေမးပိုင္ခြင္႔ အျပည္႔ရိွတယ္ဆိုတာ အထူးသျဖင္႔ အဲဒီ HR မန္ေနဂ်ာဆိုတဲ႔ အမ်ိဳးသမီးက သိပ္နားလည္ပံု မရပါဘူးဗ်ာ။

ကၽြန္ေတာ္႔ကို လိုအပ္ရင္ ကားေမာင္းရမယ္တဲ႔။ နယ္မွာလဲ ေနခ်င္ ေနရမယ္တဲ႔။ လိုအပ္ရင္ ညဘက္ေတြလဲ အလုပ္ လုပ္ရမယ္တဲ႔။ ဒါေပမယ္႔ အိုဗာတိုင္ေႀကး မရိွဘူးတဲ႔။ အလုပ္တစ္ခုမွာ လိုအပ္ရင္ ညဘက္အလုပ္ လုပ္ရမယ္ဆိုတာ နားလည္ပါတယ္ဗ်ာ။ ရက္အစား ျပန္နားလို႔ရတယ္ ဆိုေပမယ္႔ ေန႔မွာ အလုပ္လုပ္တာနဲ႔ ညေတြမွာ အလုပ္လုပ္တာ ဘယ္ဒင္းက က်န္းမာေရး ပိုထိခိုက္တယ္ဆိုတာ သိလို႔ အဲဒီမွာေတာ႔ ည အလုပ္ လုပ္တဲ႔ သူေတြကို ညေႀကးဆိုၿပီး သပ္သပ္ ေပးရတယ္မို႔လား။ ဒါေႀကာင္႔ အိုဗာတိုင္ေႀကး မရိွဘူးဆိုရင္ လစာေကာင္းေကာင္းေပးရမယ္ဗ်။ ေမွ်ာ္မွန္းလစာ ေဒၚလာ တစ္ေထာင္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာေတာ႔ အဲဒီအမ်ိဳးသမီးက “I am going to crazy. I don’t know how about you.” ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္႔ကို တြယ္သဗ်။ လစာက ညိွႏိွဳင္းလုိ႔ ရပါတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္က ေျပာေတာ႔ အဲဒီအမ်ိဳးသမီးက ျမန္မာေငြ သံုးသိန္းခြဲထက္ ပိုမေပးႏိုင္ဘူးတဲ႔ဗ်ာ။ အခ်ိန္ေတြ ကုန္။ ေလေတြ ကုန္သြားၿပီလို႔ ကၽြန္ေတာ္ေတြးမိၿပီး ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းနဲ႔ “ဒါဆို အင္တာဗ်ဴး ၿပီးၿပီ။ ငါ႔ကို ခြင္႔ျပဳပါအံုး” ဆိုၿပီး ျပန္ထြက္လာေတာ႔ ေနာက္ကေန လွမ္းေျပာလိုက္ေသးသဗ်။ “ A lot of persons are waiting for this position in the market.” တဲ႔ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္႔မွာ ေသြးတိုး မရိွတာဘဲ ေက်းဇူး တင္ရမယ္ဗ်ိဳ႕။ ေသြးတိုးမ်ားရိွရင္ ဦးေဏွာက္ေသြးေၾကာ ျပတ္ၿပီး ေနရာမွာတင္ ဒိုင္းခနဲ႔ ပစ္လဲၿပီး ေသေလာက္ေအာင္ ေဒါသထြက္သဗ်ာ။ ဒါေပမယ္႔ ကၽြန္ေတာ္လဲ ဘာမွ ျပန္မေျပာခဲ႔ပါဘူး။ သူေျပာတာလဲ ဟုတ္မွာေပါ႔။ ရိွရင္ ခိုင္းေပါ႔။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ႔ လစာ သံုးသိန္းခြဲနဲ႔ ေန႔ေရာ ညေရာ လုပ္ရမယ္႔ တာ၀န္ေတြ အမ်ားၾကီး ယူရမယ္႔ အလုပ္ မလုပ္ႏိုင္ဘူးဗ်ာ။ ဆားနဲ႔ဘဲ စားရ။ စားရ။

ေနာက္မွ ျပည္တြင္းမွာ အၾကာၾကီး အလုပ္ လုပ္ေနတဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြ ေမးစမ္းၾကည္႔မွ အဲဒီ ကုမၸဏီက ဘယ္သူပိုင္သလဲ ဆိုတာ သိရတာ။ ထံုးစံအတိုင္း အဘခပ္ၾကီးၾကီး ေဘာင္းဘီခၽြတ္ အဘိုးၾကီးရဲ႕ သား၊ သမီးေတြထဲက လုပ္ငန္းခြဲတစ္ခုတဲ႔ဗ်ိဳ႕။ စည္ပင္က ေဆာက္လုပ္ခြင္႔ေတာင္ မက်ဘဲ ၆၃ ထပ္ အေဆာက္ အဦးၾကီး တစ္ခုကို ေဖာင္ေဒးရွင္းေတြေတာင္ ၿပီးလို႔ ပထမထပ္ေတာင္ စေနတဲ႔ အလုပ္အတြက္ လူေခၚတာတဲ႔ဗ်ိဳ႕။ ထားပါဗ်ာ။ ဒါက ကၽြန္ေတာ္ ႀကံဳရတာကို ခင္ဗ်ားကို ေျပာျပတာပါ။ တကယ္႔ market ထဲမွာ ခင္ဗ်ားလိုမ်ိဳး အေတြ႔အႀကံဳရိွတဲ႔ အင္ဂ်င္နီယာေတြအတြက္ ျမန္မာေငြ ေျခာက္သိန္း ခုႏွစ္သိန္းေလာက္ေတာ႔ ရိွမွာေပါ႔။ ဒါေပမယ္႔ ရွားပါေသးတယ္။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ စားစရိတ္၊ လာစရိတ္ ႏွဳတ္လိုက္ရင္ ဘာက်န္မလဲဗ်။ ခင္ဗ်ားသားကို ရည္မွန္းခ်က္ ၾကီးၾကီးနဲ႔ ပညာသင္ေပးခ်င္တဲ႔ ခင္ဗ်ားလိုလူလား တစ္လကို ငါးသိန္း ေျခာက္သိန္းနဲ႔ ေလာက္မွာ။ မိသားစုနဲ႔ ေနခ်င္တယ္။ ျပည္တြင္းမွာဘဲ အလုပ္လုပ္ခ်င္သပ ဆိုရင္ေတာ႔ သေဘာဘဲဗ်။

အဲ…လက္ရိွ ႏိုင္ငံေရး အေျခ အေန ဘယ္လို ရိွသလဲဆိုတဲ႔ ခင္ဗ်ား ေမးခြန္းလဲ ဥာဏ္မီွသေလာက္ ေျဖခ်င္ေသးသဗ်ိဳ႕။ ကၽြန္ေတာ္ ဘာေကာင္မွ မဟုတ္တာလဲ ခင္ဗ်ားသိတာဘဲ။ ဒါေပမယ္႔ ေဘာ္ဒါ အရင္းျခင္းေတြမို႔လို႔ ခပ္တင္းတင္း ခပ္ရဲရဲဘဲ ေျဖပါရေစေတာ႔။ တကယ္႔ ဘူးရွစ္ ဘဲဗ်ိဳ႕။ ရသေလာက္ ညစ္မယ္။ ေျခထိုးမယ္။ ေအာက္တန္းက်မယ္။ အာရံုေျပာင္းမယ္။ ေသခ်င္ေသပေစ။ ထိုင္ခံုေတာ႔ မေပးဘူးဆိုတဲ႔ အခ်ိဳးဗ်ိဳ႕။ အဘြားၾကီးလဲ မရပါဘူးဗ်ာ။ ခင္ဗ်ားကေတာ႔ စိတ္ဆိုးမွာဘဲ။ ခင္ဗ်ားအေမထက္ေတာင္ ပိုခ်စ္တဲ႔ အဘြားၾကီးကို မရဘူးလုိ႔ ေျပာလို႔ေလ။ ဘယ္ရလိမ္႔ မလဲဗ်။ အဘြားၾကီးက ရိုးသားတယ္ဗ်။ ျဖဴစင္တယ္ဗ်။ မေကာက္က်စ္ဘူးဗ်။ အေျဖာင္႔သမားၾကီးဗ်။ ဒီလူေတြက… မ်ိဳးရိုးအစဥ္အဆက္ လက္ဆင္႔ကမ္းၿပီးေတာ႔ကို အသိုင္း အ၀ိုင္း တစ္ခုလံုးက ……ထားပါဗ်ာ။ အကုသိုလ္ မ်ားလိုက္တာဗ်ာ။

ခင္ဗ်ားလဲ သိသားဘဲ။ အဘြားၾကီး ေျပာေနက် စကားေလ။ “ျမန္မာျပည္မွာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမွဳ မရိွဘူး” ဆိုတာေလ။ ဒီေလာက္ေတာင္ ေျပာတဲ႔ အမ်ိဳးသမီးၾကီး။ ကိုင္း လုပ္စမ္းဆိုၿပီး ဟန္ျပေလး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠဌရာထူးေတာင္ ေပးထားေသးမို႔လား။ ေဟာရင္းသာ ျပန္လြန္ေတာ္ မူမယ္ ဆရာေရ႕။ ေအာက္ေျခလဲ မေျပာင္းဘူး။ အလယ္က ဒီအတိုင္း။ အထက္ကေတာ႔ ဘႏွဖူး တင္ဒါေခၚ ေရာင္းစားမယ္႔ လူေတြဗ်။ ကိုယ္တိုင္တူးရင္ ပင္ပန္းတယ္ေလဗ်ာ။

ျမန္မာျပည္မွာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမွဳ မရိွတာ ရန္ကုန္က လမ္းေတြေပၚမွာ ကားေတြ ဘယ္လို ေမာင္းသလဲဆိုတာ ၾကည္႔ေတာ႔လို႔ ေျပာရမွာဘဲဗ်ိဳ႕။ စည္းကမ္းမရိွဘူးဗ်ာ။ ဥပေဒဆိုတာ ဘာလဲလို႔ ေမးရမယ္ဗ်ိဳ႕။ အဆင္ေျပသလို ၾကည္႔က်က္ ေမာင္းျခင္းဟာ ျမန္မာျပည္က ဥပေဒေတြဘဲဗ်ိဳ႕။ သိသာ ထင္ရွားတဲ႔ မီးနီ၊ မီး၀ါ၊ မီးစိမ္း ေတာင္မွ မေကာင္းတတ္လို႔ဗ်ိဳ႕။ ဒါေတာင္ မီးနီေနရင္ ကားတစ္စီးစာေလာက္ ရပ္မ်ဥ္းရဲ႕ အေရွ႕ကို ႀကိဳထြက္ထားေသးတာ။ ရရင္ ရသေလာက္ စည္းကမ္း ဥပေဒေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္ရမွကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က စား၀င္ အိပ္ေပ်ာ္ႀကတယ္ ထင္ပါရဲ႕ဗ်ာ။ ကိုယ္႔ တစ္စီးစာေလာက္ ေနာက္ဆုတ္လိုက္ရင္ တစ္ဘက္ ယဥ္ေၾကာ ကား အစီး ၁၀၀ ေလာက္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕မယ္႔ ကိစၥမွာ ဘယ္လို မ်က္ႏွာေပးၾကီးေတြနဲ႔ လမ္းလယ္မွာ ကန္႔လန္႔ႀကီး ဇြတ္၀င္တိုးၾကသလဲ နားမလည္ပါဘူးဗ်ာ။ သူလြတ္သြားေတာ႔ ေရွ႕ကို သြားလို႔ရသလားဆိုေတာ႔လဲ မဟုတ္ျပန္ဘူး။ ေရွ႕ ၀ါးတစ္ျပန္ေလာက္မွာ သူလဲ လမ္းျပန္ပိတ္မွာဘဲဗ်။ ဒါေပမယ္႔ဗ်ာ…သာကီမ်ိဳး ..စိတ္ၾကီးတယ္။ ေလွ်ာ႔တာေတာ႔ မေလွ်ာ႔ႏိုင္ဘူးဆိုတဲ႔ လူေတြ အမ်ားစု ရန္ကုန္မွာ ကားေမာင္းေနတာဗ်ိဳ႕။

အဲ …ဒါေပမယ္႔ ေကာင္းတာေလး တစ္ခုေတာ႔ ရိွသဗ်ိဳ႕။ လက္ကေလး ေထာင္ေထာင္ၿပီး မ်က္ႏွာကို ျပံဳးၿပီး ေမာင္းရင္ေတာ႔ အဆင္ေျပၾကတယ္။ ဂငယ္ေကြ႔ ေကြ႕လို႔ မရတဲ႔ မ်ဥ္းအျဖဴ continuous line မွာ လက္ကေလးေထာင္ “အစ္ကိုေရ တစ္စီးေလာက္” ဆိုရင္လဲ ျဖစ္တယ္။ လမ္းေလးဆံုမွာ အတည္႔သြားမယ္ဆိုရင္ ရပ္၊ တင္၊ ခ် လုပ္ဖို႔ အခ်က္ျပဖို႔ အသံုးျပဳရမယ္႔ ဆိုင္းလင္႔မီး၊ ျမန္မာေတြအေခၚ စံုမီးကို ဖြင္႔ေမာင္းတာလဲ မွန္တယ္ ထင္ၾကတာဗ်။ သိပါဘူးဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္ကိုကဘဲ ေသာက္ၾကီး ေသာက္က်ယ္ နဲ႔ အျပစ္ေတြဘဲ လိုက္ျမင္ေနတဲ႔ လူလဲ ျဖစ္ေနသလားေတာ႔ မသိပါဘူး။ ေသခ်ာတာကေတာ႔ ခင္ဗ်ားနဲ႔ မျဖစ္ပါဘူးဗ်ာ။ ခင္ဗ်ားက မွန္တယ္ထင္ရင္ သိၾကားမင္းနဲ႔ေတာင္ ဖက္လံုးခ်င္တဲ႔လူဆိုေတာ႔ ရန္ကုန္မွာ ကားေမာင္းလို႔ မရတာေတာ႔ အေသအခ်ာဘဲ။ ရန္ကုန္ ကားေမာင္းရတာ ခင္ဗ်ား မွန္လဲ မွားခ်င္ မွားတယ္။ ခင္ဗ်ား မွားလဲ မွားခ်င္ မွားတာဘဲဗ်။ ၀ိတ္အႀကီးၾကီးေတြနဲ႔ ဘတ္စ္ကားၾကီးေတြနဲ႔ ယွဥ္ၿပီး ငါမွန္တယ္ထင္ၿပီး ဇြတ္၀င္တိုး ခင္ဗ်ားလို လူအတြက္ ဘယ္ေနရာ ဘယ္လို ေခြးေသ ၀က္ေသ အသက္ထြက္မယ္ မသိဘူး။ ဆင္းၿပီး အေသရိုက္မယ္႔ လူေတြဗ်ိဳ႕။ ဘယ္ရဲမွ ေခၚဖို႔ မစဥ္းစားနဲ႔။ ေသစရာ ရိွတာ ေသၿပီးမွ “ျပည္သူ႔၀ိုင္းေတြ ရဲထားတယ္” ဆိုတဲ႔ ဥပေဒေတြဗ်ိဳ႕။ ဒါမွ မဟုတ္ရင္လဲ ကၽြန္ေတာ္သူငယ္ခ်င္း Taxi ေမာင္းသမားလို တုတ္တစ္ေခ်ာင္း ကားေပၚ တင္ထားဗ်ိဳ႕။ သူကေျပာေသးတာ။ ျမန္မာျပည္က ဥပေဒက မိမိကိုယ္ ကိုယ္ အားကိုးပါ ဥပေဒတဲ႔ဗ်ိဳ႕။ ဘယ္သူ႔မွ အားမကိုးနဲ႔။ သူေသ ကိုယ္ေသ ရိုက္ခ်င္ရင္ ရိုက္။ ဒါမွ မဟုတ္ရင္လဲ ဆဲသမွ်၊ အႏိုင္က်င္႔သမွ်၊ ေစာ္ကားသမွ်၊ ညႊန္႔သမွ်ကို တရားမွတ္ၿပီးသာ သီးခံတဲ႔ဗ်။

ကိုင္း…ကၽြန္ေတာ္႔စာလဲ ေတာင္ေရာက္ ေျမာက္ေရာက္ပါဗ်ာ။ ခင္ဗ်ားကို စိတ္ပ်က္၊ စိတ္ညစ္ေအာင္ လုပ္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ခံစားရသေလာက္ ေျပာျပတာပါ။ ခင္ဗ်ား မိသားစုနဲ႔ ေနခ်င္လို႔ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္လာမယ္ဆိုရင္လဲ ျပန္လာေပါ႔။ အရမ္းၾကီး ေမွ်ာ္လင္႔ၿပီး မာနၾကီး တစ္ခြဲသားနဲ႔ ျပန္ေတာ႔ မလာနဲ႔ဗ်ိဳ႕။ ဒါဆိုရင္ေတာ႔ အဆင္ေျပမယ္ မထင္ဘူး။ ခင္ဗ်ားတို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က သူေဌးၾကီး ျဖစ္ခ်င္ေနၾကတဲ႔ လူေတြ မဟုတ္သလို သူေဌးျဖစ္ၾကမယ္႔ လူေတြလဲ မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ။ ေရာင္႔ရဲစိတ္နဲ႔ ကိုယ္႔ပါတ္၀န္းက်င္ကို ရသေလာက္ အက်ိဳးျပဳမယ္။ စည္းကမ္းျပည္႔၀ေသာ ေရလာေျမာင္းေပး ဒီမိုကေရစီၾကီးကိုလဲ အမွန္အကန္ ေရမေရာ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ေအာင္ ကူညီမယ္ဆိုရင္ေတာ႔ ျပန္လာဗ်ိဳ႕။ အဲဒီလိုမွ မဟုတ္ဘဲ ေလာဘၾကီးမယ္။ သူေဌးၾကီး ျဖစ္ခ်င္တယ္။ မွန္တာကိုဘဲ လုပ္မယ္။ မွန္တဲ႔အတိုင္းဘဲ သြားမယ္ဆိုရင္ေတာ႔ ခင္ဗ်ား စိတ္ခံစားမွဳေတြ အဆင္ေျပလိမ္႔မယ္။ ခင္ဗ်ား မိသားစုေတာ႔ အဆင္ေျပမယ္ မထင္ေပါင္ဗ်ာ။

ဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္လဲ ရန္ကုန္လမ္းေတြေပၚမွာ ကားေမာင္းသလိုမ်ိဳး လက္ကေလးေထာင္ေထာင္ၿပီး မ်က္ႏွာျဖီးၾကီးနဲ႔ စည္းကမ္း ေဖာက္ခ်က္သလို ေဖာက္ ေမာင္းၾကသလိုမ်ိဳး စိတ္ထားမ်ိဳးနဲ႔ ဆိုရင္ေတာ႔ ျပန္လာဗ်ိဳ႕။ လံုး၀ လံုး၀ အဆင္ေျပလိမ္႔မယ္။ အဲ..ဒါေပမယ္႔ ၀ိတ္ၾကီးတဲ႔ ကားၾကီးေတြနဲ႔ ခင္ဗ်ား မယွဥ္ႏိုင္သလို ၀ိတ္ၾကီး လူၾကီးေတြနဲ႔ ခင္ဗ်ား ယွဥ္လို႔ မရတာကိုေတာ႔ စိတ္ထဲ ထည္႔ထားဗ်ိဳ႕။ က်န္မာေရးဂရုစိုက္ဗ်ိဳ႕။ က်န္းမာမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔လဲ အဘြားၾကီးကို မေသမခ်င္း ခ်စ္ရ၊ ခင္ရ၊ အားေပးလို႔ ရမွာမို႔လား။ ဘ၀က တိုပါတယ္ဗ်ာ။ မေသခင္ေလးမွာ ကိုယ္ခ်စ္ခ်င္တဲလူကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ၾကီး ခ်စ္ခြင္႔ရိွတာ ဘယ္ဒီမိုကေရစီမွ မလိုဘူးဗ်ိဳ႕။ မေက်နပ္ ဖင္သာ ေဆာင္႔ေသၾကလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခ်င္းခ်င္း ေျပာႀကသလိုမ်ိဳး ေျပာၾကရမွာဘဲ။

ေတာ္ေသးၿပီ။ (မုိးမခမွကူးယူေဖာ္ျပသည္)
ဖိုးထက္

ဤစာတန္းကိုႏွိပ္ျပီး ၊ က်န္သည့္စာမ်ားဆက္ဖတ္ရန္ >>>>

စစ္ေလာ္ဘီအမႈ (သို႔မဟုတ္) Something ဆိုတဲ့ ကြၽန္သက္ရွည္ေစမႈမ်ားအေၾကာင္း

ေရးသားသူ — ၿငိမ္းခ်မ္ေအးလူမွဳထူးခၽြန္ဆရာအျဖစ္ ဆရာ ဦးသန္းလႈိင္ ခ်ီးျမွင့္ခံရတာ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သိရမွာက ဝါဒျဖန္႔ခ်ိဖို႔ အသံုးခ်ခံ ဆိုတာပါ။

မဆလ နအဖ နဝတ မ်ိဳးဆက္ မဆလ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရး လယ္တြင္းသားေစာခ်စ္ရဲ႕ “ပန္းၿမိဳင္လယ္က ဥယ်ာဥ္မွဴး” နဲ႔ ႀကီးလာၾကသူေတြ ဆိုေတာ့ ေျပာရင္လည္း နားဝင္ေခ်ာၾကမယ္ မထင္ဘူး။

ဒီမယ္ ဆင္းရဲ၊ စာမတတ္ ငတ္ ကေလးမ်ား ျခင္ကိုက္လည္း ေသ၊ ေခြးကိုက္လည္း ေသ ျဖစ္ေနတဲ့ တိုင္းျပည္မွာ ဦးသန္းလွိဳင္ အေယာက္ တစ္ေထာင္ ရွိလည္း မေျပာင္းလဲဘူး၊ အေယာက္္ တစ္ေသာင္းရွိလည္း မထူးျခားဘူး။ တေယာက္ တေလ ကို စင္ျမင့္ထက္ ဝါဒ ျဖန္႔ဖို႔ ဘာဆုေပးေပး တိုင္းျပည္ အနာဂတ္ ဘာမွ မေျပာင္းလဲဘူး။

တိုင္းျပည္ ဓားမေနာက္ပိတ္ေခြး ျဖစ္ လူထု ျဖဴခါ ျပာခါ မြဲျပာက် ေနတာက ဦးသန္းလိႈင္ အေယာက္ တစ္ေထာင္ မရွိလို႔၊ ေက်ာ္သူ အေယာက္ တစ္ေထာင္ မရွိလို႔ မဟုတ္ဘူး။ စစ္အုပ္စု နဲ႔ အေပါင္းအပါ အရင္းရွင္ ခရိုနီ တသိုက္ တိုင္းျပည္ ဂုတ္ကို ခြစီး ေသြးစုပ္ေနလို႔ ျဖစ္ရတာပါ။ စစ္အာဏာရွင္ ေခတ္စနစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာ၊ အခု စစ္တပိုင္း ေခတ္ အတြက္ ဆိုရင္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ + ခရိုနီအရင္းရွင္ စနစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေနတာပါ။

ေခတ္စနစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေနတဲ့ ပင္မ ေရေသာက္ျမစ္ ေရာဂါ ဆိုးရဲ႕ အဆြယ္အပြား လကၡဏာ စာမတတ္မႈ ေပ်ာက္ခ်င္သလား၊ အက်င့္ သီလ ေကာင္း နာသံုးနာ ျပည့္စံုတဲ့ ဆရာ ေကာင္းေတြ ေပါမ်ား ခ်င္သလား ႏိုင္ငံေရး စနစ္ဆိုး ကို အရင္ ျပင္ဖို႔ ႀကိဳးစားပါ။
ေဆးၿမီးတို ေတြကို သြား အေလးမေပးနဲ႔။ စစ္အုပ္စု ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရး မွာ ကိုယ္ ပေယာဂ မပါမိေစနဲ႔။

အြန္လိုင္း တက္ မိႈင္းတိုက္ဖို႔ လခယူထားတဲ့ သမၼတရံုးက လူ ဆိုတဲ့ စစ္ဗိုလ္ ရဲ႕ ေလာ္ဘီ အမႈမွာ ကိုယ္က ဝင္ “သိဒၶိ”တင္ မေပးခ်င္နဲ႔၊ အဲ့ဒါ စစ္ကၽြန္ခံလိုမႈ ေျမာက္တယ္။
အြန္လိုင္းမွာ ခ်ီးမွန္း ငွက္ေပ်ာမွန္း မသိတဲ့ လူသာမန္ က အမ်ားစုဆိုေတာ့ သူ႔လူ ကိုယ့္ဘက္သား ပဥၥမံတပ္သားမ်ား ရဲ႕ မသိမသာ ေလာ္ဘီလုပ္မႈမ်ားရဲ႕ ထိေရာက္မႈက သိပ္ႀကီးတယ္။ ေျပာရင္ ျပန္ဆိုခ်င္ၾကဦးမယ္၊ “ေကာင္းတာ လုပ္ရင္ အသိအမွတ္ျပဳရမွာေပါ့” ဆိုၿပီး ဆိုခ်င္ၾကမယ္။

ဒီမယ္ ဒီ ေခတ္ စနစ္၊ ဒီ အသိုက္အျမံဳ အုပ္စု အက်ိဳးစီးပြား ေရရွည္ တည္တံ့ လိုတဲ့ အရင္းခံ နဲ႔ ျပဳမူသမွ် မွာ တိုင္းျပည္ လူထု အမ်ားအတြက္ “ေကာင္းတာ” ရယ္လို႔ မရွိဘူး။
ဒီ လူတစု ထင္တိုင္းၾကဲ အာဏာ ယူ မင္းမူ ခြင့္ ရေနတဲ့ စနစ္ဆိုး တည္ျမဲ ေစဖို႔ ဟန္ျပ အျဖစ္လုပ္ျပေနရတဲ့ စနစ္ဆိုး စက္ရံု လည္ပတ္ရာ ေခြးသြားစိပ္ေတြခ်ည္းပဲ။ လူထု အမ်ားကို တင္းက်ပ္ ေစမယ့္ မူလီေတြခ်ည္းပဲ။ တိုင္းျပည္ ကို ေခ်ာက္ထဲ ဆြဲခ်ေနတဲ့ ေမာင္းတံေတြခ်ည္းပဲ။ လူအမ်ားကို ဆင္းရဲတြင္းေနေစတဲ့ တူးဆြခ်က္ေတြခ်ည္းပဲ။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ဝါဒျဖန္႔ လမ္းေၾကာင္းမႈ မွန္သမွ် အလုပ္ျဖစ္ေနရျခင္း၊ ဒီ လမ္း ဒီ စခန္း ေအာင္ျမင္ေနရျခင္း အေၾကာင္းမွာ သူတို႔ မိႈႈင္းတိုက္သမွ် ကို အသိမွတ္မဲ့ မစဥ္းမစား မေတြးေခၚ အျပံဳးမပ်က္ အလိုတူ အလိုပါ လိုက္ ယိမ္း က ၾကတဲ့ ေလ၊ ဝမ္း မကြဲ မက်က္တက်က္ လူလတ္တန္းစား နဲ႔ စနစ္ကေန စံစားေနရတဲ့ လူမလိုင္မ်ား ႏိုင္ငံေရး အသိမဲ့၊ ႏိုင္ငံေရး သတိမဲ့မႈ ေၾကာင့္ ဆိုတာ အဓိက ပါတယ္။

ဒီလိုေတြ ေရးရင္ အစြန္းေရာက္တယ္ ဆိုခ်င္ၾကဦးမယ္။ ဝင္း-ဝင္း ဖေယာင္းတိုင္ ဆရာမ်ား “Something is better than nothing.” ဆိုၿပီး အရံႈးေပးေရး၊ ေပါင္းစားေရး လမ္းစဥ္ ေရွ႕တန္းတင္ ျပန္လည္ ေခ်ပခ်င္ၾကဦးမယ္။
“မေျပာင္းလဲ ႏိုင္ေသာ အရာမ်ားကို လက္ခံႏိုင္ေသာ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈ၊ ေျပာင္းလဲ ႏိုင္ေသာ အရာမ်ားကို ေျပာင္းလဲဝံ့ေသာ သတၱိ တို႔ ႏွင့္အတူ ထိုအရာ ႏွစ္ခုအား ခဲြျခားႏိုင္ေသာ ဉာဏ္ပညာ ကို ေပးသနားပါ” ဆိုတာ အရံႈးေပး ႏွလံုးေအး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုေတာင္း စာ။
မေျပာင္းလဲႏိုင္ဘူး ထင္သမွ် ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာင္းလဲဘူး။ လြတ္ေျမာက္ခ်င္စိတ္ကို ေစ်းျဖတ္ျခင္းေလာက္ မလြတ္ေျမာက္ေစတာ ဘာမွ မရွိဘူး။ အဲ့ဒီ “Something” ဆိုတဲ့ နည္းနည္း နည္းနည္းေလးေတြက ကၽြန္သက္ရွည္ေအာင္ လုပ္ေနတာ၊ စစ္ကၽြန္ဆက္ခံလိုစိတ္ ျဖစ္ေအာင္ ေဆးခါးကို သၾကားအုပ္ျခင္းသာ ဆိုတာ နားလည္ရမယ္။

တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြား၊ ပညာ၊ လူမႈ၊ က်န္းမာ ေရာဂါစံု ကုသခ်င္သလား။ ႏိုင္ငံေရး ေရေသာက္ျမစ္ ေရာဂါ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ နဲ႔ အေပါင္းအပါ ခရိုနီ တသိုက္ ကိုသာ အလံုးစံု ေတာ္လွန္ ေခ်မႈန္းပါ။
စစ္တပိုင္း အစိုးရ၊ စစ္လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ဖြဲ႕စည္းပံု ကို တိုင္းျပည္ မွာ ပေပ်ာက္ေအာင္သာ ေဇာက္ခ် တိုက္ပါ။
ႏိုင္ငံေရး ေရာဂါ ကိုသာ “Everything” ေျပာင္းေစေအာင္ ၾကံေဆာင္ပါ။ တမတ္သား လည္း ေစ်းအဆစ္မခံနဲ႔၊ ငါးဆယ္သားလည္း အဆို မခံနဲ႔၊ အခ်ိဳးက် လည္း ခြဲမေပးေလနဲ႔။
ဒီ စစ္ဝါဒ စစ္ဒဏ္ခံ ႏိုင္ငံေရး ေရာဂါကိုသာ တိုင္းျပည္ မွာ လံုးလံုး ကုသႏိုင္ရင္ အလိုလို အျခား လူမႈ၊ စီးပြား၊ က်န္းမာ၊ ပညာ အဆြယ္အပြား ေရာဂါငယ္မ်ား ေပ်ာက္သြားမွာပါ။
အဲ့ဒီအခ်ိန္ ေတာက လယ္သမားသား သမီးမ်ားလည္း ဆရာေကာင္း မငတ္၊ ပညာေကာင္းေတြ သင္ခြင့္ရမွာပါ။ ဆရာတိုင္းလည္း ဦးသန္းလွိဳင္ ျဖစ္လာမွာပါ။

အရင္းကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္ ျပင္ခ်င္စိတ္ရွိဖို႔ လိုပါတယ္။
အရင္ဆံုး အလုပ္ႏိုင္ဆံုး၊ အလုပ္သင့္ဆံုးကေတာ့ စစ္တပိုင္း အစိုးရမိႈင္းတိုက္သမွ် နားမေယာင္၊ မ်က္စိမလည္၊ စစ္ေလာ္ဘီအမႈမ်ားကို အားေပးအားေျမွာက္ မျပဳမိေစဖို႔ပါပဲ။
စစ္ေလာ္ဘီ အမွဴဟာ ေသးေသး၊ ႀကီးႀကီး သက္ေရာက္မႈ ရွိ၊ ႀကီးပါတယ္။ သမိုင္းတရားခံ မွာ ခင္ဗ်ား မပါမိပါေစနဲ႔။

ၿငိမ္းခ်မ္းေအး
ေအာက္တိုဘာ ၀၄၊ ၂၀၁၄
(ေဆာင္းပါး ပါ အာေဘာ္ကို ေဝဖန္ရန္ – nyeinchanaye81@gmail.com) မုိးမခမွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

ဤစာတန္းကိုႏွိပ္ျပီး ၊ က်န္သည့္စာမ်ားဆက္ဖတ္ရန္ >>>>

Friday, October 3, 2014

ျမန္မာစင္တာဖလား ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲ ဖိတ္ၾကားလႊာ

ေရးသားသူ — အမည္ ေမတၱာေမာင္ (ျမန္မာစင္တာ)


ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံရွိ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိလူႀကီးမင္းမ်ားႏွင့္ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းဝါသနာရွင္ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား ခင္ဗ်ားးး

ျမန္မာစင္တာဖလား ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲကို 
ေအာက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း က်င္းပျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္
 ၾကြေရာက္အားေပးခ်ီးျမွင့္ၾကပါရန္ ေလးစားစြာ
 ဖိတ္ၾကားအပ္ပါတယ္။

ေန႔ရက္ ။     ။ ၅.၁၀.၂၀၁၄ (တနဂၤေႏြေန႔)
အခ်ိန္   ။     ။ နံနက္ ၈း၀၀ နာရီ (ဖြင့္ပြဲ)
                   ညေန ၃း၀၀ နာရီ (ဆုေပးပြဲ)
ေနရာ   ။     ။ ဘူေျဖာင္းပန္းျခံ (စိန္ပန္းျပာ စားေသာက္ဆိုင္အနီး ဘူေျဖာင္ၿမိဳ႕)

ဆက္သြယ္ရန္ - 
ကိုသူရ-010-4187-5218
ကိုရဲႏိုင္ဝင္း- 010-4026-4322 
ကိုေအာင္ေက်ာ္ေဇာလင္း 010-3271-7708 
ကိုေဇယ်ာေအာင္010-5923-0565
ကိုဇင္မိုးဦး(မိုးပ်ံ) 010-6869-6074


ဤစာတန္းကိုႏွိပ္ျပီး ၊ က်န္သည့္စာမ်ားဆက္ဖတ္ရန္ >>>>

Thursday, October 2, 2014

EPS GUIDE: အီးပီအက္စ္ လမ္းညႊန္

ကိုရီးယားသို႔ အီးပီအက္စ္စနစ္နဲ႔ သြားေရာက္ဖို႔ ကိုရီးယားဘာသာစာေမးပြဲ ေျဖဆိုတာကစလို႔၊ ကိုရီးယားမွာ အလုပ္လုပ္ၿပီး ျမန္မာျပည္ျပန္ေရာက္တဲ့အထိ လုပ္ေဆာင္စရာေတြ၊ ေတြ႕ၾကံဳရမွာေတြ၊ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရမွာေတြကို တိတိက်က် ရွင္းရွင္းလင္းလင္း လမ္းညႊန္ထားပါတယ္။

- ဥပေဒအရ အီးပီအက္စ္ အလုပ္သမားမွာ ဘာအခြင့္အေရး ေတြရွိသလဲ 
- ကိုယ့္အခြင့္အေရးေတြ ရရွိေအာင္ ဘယ္လို လုပ္ေဆာင္ရမလဲ 
- ရသင့္တာေတြ မရရင္ ဘယ္လို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းမလဲ 
- သိစရာေတြ၊ လုပ္စရာေတြ၊ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ေတြ၊ အကူအညီေတြ စတဲ့စတဲ့ အေရးႀကီးတာမွန္သမွ် ဒီစာအုပ္မွာ အကုန္လမ္းညႊန္ထားပါတယ္။

ထာင္စုျပတင္း စာအုပ္တိုက္မွ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိလိုက္ပါၿပီ~ 

ရန္ကုန္>> အင္း၀၊ တူေဒး၊ စာေပေလာက-၂, ၅, ၇၊ စာေပဟင္းေလးအိုးႀကီး၊ ေစာဦး၊ Tab-Book 
မႏၲေလး>> နဂါးစာအုပ္ဆိုင္နဲ႔ 
 + ကိုရီးယားဘာသာသင္တန္းမ်ားမွာ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ 

ကိုရီးယားသို႔ ေအာက္တိုဘာလ ေနာက္ဆုံးပတ္ ေရာက္ရွိပါမယ္။ 
တိုက္႐ိုက္မွာလိုသူမ်ား +82) 010-2642-5712, +82) 010-4034-5712 သို႔ ဆက္သြယ္ပါ။

ဤစာတန္းကိုႏွိပ္ျပီး ၊ က်န္သည့္စာမ်ားဆက္ဖတ္ရန္ >>>>

Wednesday, October 1, 2014

ကြန္ျပဴတာ အခမဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည္

ေရးသားသူ — အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) ကိုရီးယားဌာနခြဲ
ကုိရီးယားႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားခင္ဗ်ား…….
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) ကုိရီးယားဌာနခြဲ ရုံးခန္းတြင္ တစ္လလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ကြန္ျပဴတာ အခမဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈေပးပါမည္။
လူႀကီးမင္းတုိ႕၏ Laptop ၊ Desktop pc မ်ားကို

(၁) windows ခင္းေပးျခင္း
(၂) လုိအပ္သည္႔ software ပုိင္းဆုိင္ရာ program မ်ားကို ခင္းေပးျခင္း (ျမန္မာေဖာင္႔အပါအဝင္ လုပ္ငန္းသုံး ပရုိဂရမ္မ်ား)

ေန႔ရက္ ။ ။ (၁၂ ၊ ၁၀ ၊ ၂၀၁၄ ) တနဂၤေႏြေန႔
အခ်ိန္ ။ ။ ေန႕လည္ (၁၂) နာရီ မွ ညေန (၄) နာရီထိ
ေနရာ ။ ။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) ကုိရီးယားဌာနခြဲ
부천시 원미구 심곡동 (161 – 3 – 502 호) 부천역 PH: 032-656 – 6932
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္ ။ ။ ကိုမ်ဳိးသန္႔ (ခ) ကိုသားႀကီး 010 – 6452-8829 ၊ ကိုဝင္းလႈိင္ 010 – 4744 -4084 ကိုေဘာ္ေဘာ္ဦး 010 -9270 - 4977

ဤစာတန္းကိုႏွိပ္ျပီး ၊ က်န္သည့္စာမ်ားဆက္ဖတ္ရန္ >>>>

ဝါးလံုးရွည္ျဖင့္ ရမ္းမိေသာ အေတြးမ်ား ..

ေရးသားသူ — ခန္႔ေနသူတုိးသိသိနဲ႕ မွားတာနဲ႕ မသိလို႕ မွားတာ ဘယ္အမွားက ပိုအျပစ္ႀကီးသလဲ .. ။ ဒီလိုေမးခြန္းကို ေျဖၾကည့္ၾကပါဆိုရင္ .. အဲဒီမွာပဲ လူေတြ စျငင္းၾကရၿပီ ။ ကဲ .. ျငင္းၿပီဆိုကတည္းက တစ္ဖက္ဖက္မွာ မသိတဲ့လူကေတာ့ ပါေနလို႕ေပါ့ ။ ဒါမွမဟုတ္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက မသိၾကလို႔ ျငင္းတာလည္း ျဖစ္နိုင္တယ္ ။ အဲ .. တစ္ခါတစ္ရံ သိသိနဲ႕ ႏွစ္ဖက္စလံုးက အနိုင္လိုခ်င္စိတ္နဲ႕ သူက ပိုသိတယ္ .. ငါက ပိုသိတယ္ ဆိုၿပီး အတင္းဖင္ပိတ္ျငင္းၾကတာေတြလည္း ဒုနဲ႕ေဒးပါ ။ ဒီေတာ့ ျငင္းတတ္တဲ့ လူေတြကို လမ္းမေပၚမွာ ထားခဲ့ၿပီး ေတြးေတာဆင္ျခင္တတ္ သူေတြကိုသာ က်ေနာ္နဲ႕ အတူ ေအာက္က စာပိုဒ္ေတြဆီ ေခၚသြားပါရေစေနာ္ ။

က်ေနာ့္ အျမင္ကေတာ့ သိသိနဲ႕ .. အမွားမွန္း သိသိနဲ႕ မွားမိတာထက္ .. မသိပဲ .. အမွားမွန္း မသိပဲ မွားတဲ့လူက အျပစ္ပိုႀကီးတယ္လို႕ ထင္မိပါတယ္ ။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ သူက မွားတာက တစ္ျပစ္ .. အမွားကို အမွားမွန္း မသိတာက တစ္ျပစ္ .. ေပါင္း ႏွစ္ျပစ္ ျဖစ္ေနလို႕ပါပဲ ။ ဒီကေန႕ေခာတ္ ေလာကႀကီးဟာ တိုးတက္လာတာနဲ႕ အမွ် အဲဒီလို နွစ္ျပစ္သမားေတြလည္း အေတာ္မ်ားေနရပါၿပီ ။ ဥပမာ တစ္ခုကို တင္ျပပါမယ္ ။ ကိုရီးယားမွာ ရထားစီး .. ကားစီးတဲ့အခါ လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ စမာ့ထ္ဖုန္းလို႕ ေခၚတဲ့ ျပားျပားရွည္ရွည္ေလးေတြကို ဖြင့္ၿပီး ပြတ္ေနၾကတာ အၿမဲျမင္ေနရတဲ့ အရာတစ္ခုပါ ။ အဲလို ပြတ္ေနၾကသူေတြ တစ္ေယာက္ တစ္ေယာက္နဲ႕ အာလံုးကို ေပါင္းလိုက္ရင္ .. တစ္ကမၻာလံုးကို ေပါင္းလိုက္ရင္ .. ယူနစ္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ စြမ္းအင္ လွ်ပ္စစ္အားေတြ ဆံုးရွံဳးသြားရပါတယ္ ။ ဒါ ဖုန္းတစ္ခုပဲ ရွိေသးတာပါ ။ ကုန္တိုက္ေတြ ဘူတာေတြက ေရႊ႕လ်ားစက္ေလွကားေတြ .. တရားစခန္းေတြ ဘုရားေက်ာင္းေတြက အဲယားကြန္း ပန္ကာေတြ ၊ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ေတြ ၊ မလိုအပ္ပဲနဲ႕ ဖြင့္ထားတဲ့ ညေရာင္စံု မီးအလင္းပြင့္ေတြ ၊ ကြန္ျပဴတာဂိမ္းေတြ စတာစတာေတြရဲ႕ အက်ိဳးဆက္က ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာရတယ္ .. ကင္ဆာေရာဂါအျပင္ အျခားေရာဂါဆန္းေတြ အျဖစ္မ်ားလာၾကရတယ္ .. လူေတြ သက္တမ္းက်ံဳ႕လာရတယ္ ။ အဲဒီအတြက္ လူအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အျပစ္ရွိတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ဒီလူေတြဟာ သူတို႕ အမွားျပဳမိၾကမွန္းေတာင္ မသိၾကဘူး ။ ျမန္မာျပည္မွာ ဆရာေတာ္တစ္ပါး တရားေဟာရင္ ကြန္ျပဴတာလက္ေတာ့ပ္ေလးနဲ႕ ဖြင့္ၾကည့္ရင္း တရားေဟာတယ္ ။ ဒါလည္း အင္နာဂ်ီစြမ္းအင္ အလဟသ သံုးစြဲမွုနဲ႕ အျပစ္ရွိတယ္ ထင္ပါတယ္ ။ က်န္တဲ့ဘုန္းဘုန္းေတြ .. ေဟာေျပာပြဲလုပ္တဲ့ စာေရးဆရာေတြပါ ကိုယ္ေဟာမယ့္ အေၾကာင္းကို အလြတ္မက်က္ေတာ့ပဲ အတုျမင္အတတ္သင္ ဒီလိုမ်ိဳး ကြန္ျပဴတာေလးနဲ႕ ေဟာေျပာလာၾကရင္ အခုေတာင္မွ မီးက ပံုမွန္ မလာတာ .. ေနာင္ဆို လွ်ပ္စစ္ မေလာက္ငမွုေတြ အထိ ျဖစ္လာနိုင္ပါတယ္ ။

အခု ကမၻာမွာ စစ္ပြဲေတြ ျဖစ္ေနၾကတာ လူမ်ိဳးေရးေၾကာင့္ ဘာသာေရးေၾကာင့္လို႕ သာမန္လူေတြက ထင္ေကာင္းထင္ၾကလိမ့္မယ္ ။ မဟုတ္ပါ .. ဒါေတြဟာ အင္နာဂ်ီ အေဝမတဲ့လို႕ ျဖစ္ၾကရတာေတြပါ ။ အေမရိကန္ အီရတ္ကို ဝင္တိုက္ျပစ္တာ ေရနံေၾကာင့္ပါ ။ အခု အီရတ္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ၿပီး က်န္ခဲ့ရတယ္ ။ လစ္ဗ်ားကို ေဆာ္ျပစ္တာလဲ ေရနံကို ထိန္းခ်ဳပ္ခ်င္တာက ၄၀ % ပါပါတယ္ ။ အခု အိုင္အက္စ္ အဖြဲ႕က ကမၻာကို မဖြယ္မရာေတြ လုပ္ျပတယ္ ။ ဘာမဆိုင္ ညာမဆိုင္တဲ့ အျပစ္မရွိသူ လူေတြကို လည္လွီးသတ္ျပတယ္ ။ သူတို႕ လိုခ်င္တာ ဘာလဲ .. ဒီလိုလုပ္ျပလို႕ လိုခ်င္တာ ရနိုင္ပါ့မလား .. မရနိုင္မွန္း ကေလးေတာင္ သိတယ္ ။ ဒါဆို သိသိနဲ႕ သူတို႕ ဘာလို႕ ဒီလိုလုပ္ျပသလဲ .. သံုးသတ္ေလ့လာသူ ပညာရွင္ေတြ .. တကၠသိုလ္ေတြက သမိုင္းဆရာေတြကေတာ့ အိုင္အက္စ္ထဲမွာ အေမရိကန္ စီအိုင္ေအ သူလွ်ိဳေတြ ရွိေနတယ္ .. သူတို႕က ေလာ္ဘီလုပ္ၿပီး စစ္တိုက္နုိင္ဖို႕ ဖြေပးတယ္ .. လို႕ ယူဆၾကတယ္ ။ ဟုတ္မဟုတ္ေတာ့ မသိ .. သိတာတစ္ခုကေတာ့ အေမရိကန္ စစ္အင္အား ႀကီးမားတယ္ ဆိုတာပါပဲ ။ ဆိတ္ကို ဆင္နင္းသလို နင္းေျချပစ္လိုက္လို႔ ရနိုင္ေပမယ့္ သူတို႕ဘာေတြကို အခ်ိန္ဆြဲေနသလဲ .. ဒါကလည္း စိတ္ဝင္စားဖို႕ေကာင္းတယ္ ။ ရန္သူၿပိဳင္ဖက္ဆိုတာကို အၿမဲေမြးထားၿပီး .. လိုအပ္လာတဲ့ အခါတိုင္း အနုိင္ယူျပကာ လူေလးစားမွုကို ခံယူခ်င္ေနတာလား .. ဒါမွမဟုတ္ လက္နွက္ေတြကို စစ္ပြဲမွာ ေၾကာ္ျငာျပရင္း ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားခ်င္လို႕လား ။

ဘာသာေရးေတြကလည္း တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ နိုင္ငံေရးပါတီဆန္လာတယ္ ။ အဖြဲ႕ေတြ ကြဲလာၾကတယ္ ။ မူရင္းေတြ ေပ်ာက္သြားၾကၿပီ ။ အစၥလမ္မွာပဲ ရွီးရိုက္ ဆြန္နီ .. နွစ္ခုပဲ ရွိခဲ့ရာက အခု ရာနဲ႕ခ်ီ ကြဲလာၾကၿပီ ။ ဒါေပမယ့္ အားလံုးကေတာ့ မိုဟာမက္ဟာ သူတို႕ ဘုရားလို႕ေျပာၾကတုန္း ။ မိုဟာမက္ ရွိေသးလို႕ ေခၚေမးရင္ေတာ့ မိုဟာမက္က သူတို႕ေတြရဲ႕ ဘုရားလုပ္ခ်င္ေတာ့မည္ မထင္ ။ အစၥလမ္အခ်င္းခ်င္းလည္း သတ္ေနၾကတယ္ ။ သူမ်ားကိုလည္း သတ္တယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ဒီလို သတ္ၾကတာကို က်န္တဲ့ အစၥလမ္ အဖြဲ႕ေတြကလည္း ဘာမွ မေဝဖန္ .. မကန္႕ကြက္ .. ဒီလို လူသတ္ေနသူေတြဟာ အစၥလမ္ မဟုတ္ပါ အစၥလမ္လမ္းစဥ္နဲ႕ မကိုက္ညီပါလို႕ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ၾကားဝင္ မေၾကျငာရဲၾက .. မဆိုင္သလိုေနေနၾကတာေတာ့ စိတ္မေကာင္းစရာပါ ။ ဒီအမူအက်င့္ဟာ အခုဆို က်န္တဲ့ ဘာသာေတြဆီပါ ကူးဆက္လာေနၿပီ ။ ျမန္မာျပည္မွာ .. ကိုရီးယားမွာ .. ဂ်ပန္မွာ .. ဘုန္းေတာ္ႀကီး တစ္ပါးပါး ဗုဒၶလမ္းစဥ္နဲ႕ မကိုက္ညီ ေသြဖီေနၿပီဆိုရင္ က်န္တဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြထဲက မွန္မွန္ကန္ကန္ ဝင္ေရာက္ေဝဖန္မယ့္ သူက ခပ္ရွားရွား ျဖစ္ေနၿပီ ။ ( ဟိုတစ္ေန႕က ရန္ကုန္က ဘုန္းႀကီးတစ္ပါး ေရကသိုင္းရွဳ႕တဲ့ ဗြီဒီယို မ်က္ႏွာဘြတ္မွာ တက္လာပါတယ္ .. ဒါကို ဘုန္းႀကီးအက်င့္သီလနဲ႕ မညီေၾကာင္း .. ဗုဒၶလမ္းစဥ္ မဟုတ္ေၾကာင္း တပည့္ ဒါယကာေတြထံ အယူမမွားၾကေစဖို႕ ရွင္းလင္းတင္ျပတဲ့ ဘုန္းႀကီး အခုထိ မေတြ႕ေသးပါ - ဤကားစကားခ်ပ္) ဗုဒၶလမ္းစဥ္ အမွန္ကို ထိန္းသိမ္းဖို႕ ဆိုတဲ့ တာဝန္ထက္ .. ဘုန္းႀကီးခ်င္း ေဝဖန္ျပရင္ သံဃာထုအေပၚ က်န္သူေတြ မေလးစားေတာ့မွာကို .. ပိုစိုးေၾကာက္ေနၾကရတဲ့ အျဖစ္ .. ။ ဘာသာထက္ အဖြဲ႕အစည္း ပါတီဆန္ဆန္ လူအင္အားကိုသာ အထိက ထားေနၾကၿပီ ။

ခရစ္ယန္ထဲမွာလည္း ဒီလုိမ်ိဳး အယူအဆလြဲသူေတြ ကိုရီးယားမွာ မ်ားလာေနတယ္ ။ တစ္ခါက ဘူတာေအာက္မွာ ဘာသာေရး စည္းရံုးသူ ခရစ္ယန္ ကိုရီးယား အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးနဲ႕ ဆံုရတယ္ ။ နိုင္ငံျခားသားမွန္း သိလို႕ သူတို႕ဘာသာထဲ ဝင္ဖို႕ စည္းရံုးတာပါ ။ က်ေနာ့္ကို ဘယ္နိုင္ငံသားလဲလို႕ ေမးေတာ့ .. ျမန္မာပါလို႕ ေျဖလိုက္ပါတယ္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံက ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ားစု ေနထိုင္တာမို႕ အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီး မ်က္ႏွာ ဝင္းသြားရင္း .. ဘယ္ဘာသာ ကိုးကြယ္သလဲ .. ဗုဒၶဘာသာလား .. လို႕ ဆက္ေမးလာပါတယ္ ။ ဟုတ္ပါတယ္ .. ဗုဒၶဘာသာပါ လို႕ ေျဖလိုက္ရင္ .. ေနာက္ဆက္တြဲ အေနနဲ႕ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ နားလည္နိုင္ရန္ ခက္ခဲနက္နဲတဲ့ အခ်ိဳ႕အပိုင္းေတြကို ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ အားနဲခ်က္ အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းေထာက္ျပကာ .. ခရစ္ယန္ဘာသာထဲ ဝင္ဖို႕ စည္းရံုးေတာ့မယ္ ဆိုတာကို သိထားကာ .. အျပန္အလွန္ ေခ်ပရတာေတြ .. ရွင္းျပရတာေတြ .. စကားနိုင္လုရတာေတြနဲ႕ ကိုယ္သြားမယ့္လမ္းကို အခ်ိန္မွီ မေရာက္မွာ စိုးလို႕ .. က်ေနာ္က .. မဟုတ္ပါဘူး .. က်ေနာ္ ခရစ္ယန္ဘာသာကို ကိုးကြယ္ပါတယ္ .. လို႕ .. ေကာက္ပင္ရိတ္လွီး ပိတ္ေျပာလိုက္ပါတယ္ ။ ဒီေတာ့ အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီး နဲနဲ ေၾကာင္အမ္းအမ္း ျဖစ္သြားရင္း .. ဒါဆို ဘူဆန္မွာ ဘယ္ဘုရားေက်ာင္း တက္ပါသလဲ .. လို႕ ဆက္ေမးပါတယ္ .. ဒီေတာ့ က်ေနာ္က က်ေနာ္တို႕ အိမ္နားက နာမည္ႀကီး ဘုရားေက်ာင္း ျဖစ္တဲ့ ေယာင္းနပ္ ဘုရားေက်ာင္းလို႕ ေျဖလိုက္ပါတယ္ ။ ဒီေတာ့ သူက ေယာင္းနပ္ မဟုတ္ပဲ .. က်မတို႕ဆီမွာ လာတက္ပါလား .. လို႕ ဖိတ္ေခၚပါတယ္ ။ က်ေနာ္က .. ဘာျဖစ္လို႕လဲ ဘုရားသခင္က တစ္ပါးတည္း ရွိတာမဟုတ္ဘူးလား .. ဘုရားေက်ာင္းထဲမွာ ဘုရားသခင္ ရွိတာမဟုတ္ . . ႏွလံုးသားထဲမွာသာ ဘုရားသခင္ ရွိတာျဖစ္လို႕ က်ေနာ့္အေနနဲ႕ ဘယ္ဘုရားေက်ာင္းပဲ တက္တက္ ျဖစ္ပါတယ္ .. လို႕ ျပန္ေျပာလိုက္ေတာ့ .. အမ်ိဳးသမီး ခ်က္ျခင္းႏွုတ္ဆက္ၿပီး ထြက္သြားပါတယ္ ။

လူေတြဟာ ဘာလို႕မ်ား အတၱေတြ ႀကီးေနၾကပါလိမ့္ .. တစ္ခါက အမွုတစ္ခု ေျဖရွင္းေပးလိုက္လို႕ ဖိုင္တြဲမွာ “ေျဖရွင္းၿပီး” လို႕ စာေရးၿပီး သိမ္းမယ္ အလုပ္မွာ ဖုန္းဝင္လာတယ္ .. အဲဒီ ကိစၥက ရွင္ေျဖရွင္းလိုက္လို႕ ၿပီးသြားတာ မဟုတ္ပါ .. က်မေျဖရွင္းေပးလိုက္တာပါ .. လို႕ စင္တာတစ္ခုက အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးက ဖုန္းဆက္လာတာပါ။ (ျမန္မာ မဟုတ္ပါ - အျခားနိုင္ငံျခားသား ဝန္ထမ္းပါ ) ေၾသာ္ .. ခက္ပါတယ္ .. ဟုတ္ကဲ့ပါ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ .. က်ေနာ္ကေတာ့ ဘယ္သူကပဲ လုပ္လုပ္ ၿပီးသြားဖို႕သာ အဓိကလို႕ ယူဆထားတဲ့ အေၾကာင္း ျပန္ေျပာလိုက္ရပါတယ္ ။ အင္း .. ဘယ္လိုခံယူခ်က္နဲ႕ ဘယ္လို အေတြးေတြနဲ႕မ်ား လူေတြ လူ႕ေလာကထဲမွာ ရွင္သန္ ရပ္တည္ေနၾကပါ လိမ့္ေနာ္ ... မွားမွန္းသိတဲ့ အမွားေတြရယ္ .. မွားမွန္းကို မသိတဲ့ အမွားေတြရယ္ .. အင္း .. ငါေရာ ဘယ္အထဲမွာ ပါသလဲ .. ေတြးမိေတြးရာ .. ေရးမိေရးရာ .. ေနာက္မွ ထပ္ဆံုအံုးမယ္ဗ်ာ ။

ဤစာတန္းကိုႏွိပ္ျပီး ၊ က်န္သည့္စာမ်ားဆက္ဖတ္ရန္ >>>>

Wednesday, September 24, 2014

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာအသင္းကြင္းပိတ္ဖလားၿပဳိင္ပြဲတြင္ ကရင္လူငယ္အသင္းအႏုိင္ရဗုိလ္စြဲ

ေရးသားသူ — ျမန္မာအသင္း

(၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာအသင္းဥကၠဌဖလားၿပဳိင္ပြဲ ကြင္းပိတ္ပြဲအျဖစ္ (၁၄၊၉၊၂၀၁၄) ရက္ တနဂၤေႏြေန႔က ပူခၽြန္းၿမဳိ႕ရွိ ၿမဳိ႕မအားကစားကြင္းႀကီးတြင္ က်င္းပရာတြင္ ကိုရီးယားအေျခစုိက္ ေဘာလုံးအသင္း (၁၁) သင္းဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပဳိင္ကစားရာ ေနာက္ဆုံး ဗုိလ္လုပြဲတြင္ ကရင္လူငယ္ေဘာလုံးအသင္း ႏွင္႔ အန္ဆန္းေဘာလုံးအသင္းတုိ႕ ယွဥ္ၿပဳိင္ကစားရာ ပြဲၿပီးခ်ိန္အထိ ဂုိးမရွိသေရက်ေနသျဖင္႔ ပယ္နယ္တီအဆုံးအျဖတ္ျဖင္႔ ကန္သြင္းရာတြင္ ကရင္လူငယ္အသင္းမွ အႏုိင္ရဗုိလ္စြဲသြားခဲ႕သည္။

ထုိ႕ေၾကာင္႔ ပထမဆုကုိ ကရင္လူငယ္ေဘာလုံးအသင္းက၎ ၊ ဒုတိယဆုကို အန္ဆန္းအသင္းက၎ ၊တတိယဆုကုိ ဂြမ္ဂ်ဴးအသင္းက၎ အသီးသီးရရွိသြားသည္။ ေနရာအလုိက္ အေကာင္းဆုံးဆုမ်ားကိုလည္းေပးအပ္ရာ အေကာင္းဆုံးဆုကုိ ကရင္လူငယ္ေဘာလုံးအသင္းမွ ေစာဥာဏ္လင္းက၎ ၊ ေရွ႕တန္းအေကာင္းဆုံးဆုကို ဂြမ္ဂ်ဴးအသင္းမွ ေအာင္မ်ဳိးက၎ ၊ အလယ္တန္းအေကာင္းဆုံးဆုကို ကရင္လူငယ္အသင္းမွ ေစာေအးမင္းက၎ ၊ ေနာက္တန္းအေကာင္းဆုံးဆုကို အန္ဆန္းအသင္းမွ သူရက၎ ၊ ဂုိးသမားအေကာင္းဆုံးဆုကို အင္ခၽြန္းအသင္းမွ၎ ၊အသီးသီးရရွိသြားပါသည္။

ပထမဆုရရွိေသာ ကရင္လူငယ္အသင္းဆုလက္ခံရယူစဥ္

ပထမဆုရရွိေသာ ကရင္လူငယ္ေဘာလုံးအသင္း အလံလက္ခံရယူစဥ္

ဆုတံဆိပ္လက္ခံရယူစဥ္

အေကာင္းဆုံးဆုရွိေသာ ေစာဥာဏ္လင္း

အလယ္တန္းအေကာင္းဆုံးဆုရရွိေသာ ေစာေအးမင္း

ပထမဆုရရွိေသာ ကရင္လူငယ္ေဘာလုံးအသင္းေအာင္ပြဲခံေနစဥ္

ဒုတိယဆုရရွိေသာ အန္ဆန္းအသင္းဆုလက္ခံရယူစဥ္

ဒုတိယဆုလက္ခံရယူစဥ္
ေနာက္တန္းအေကာင္းဆုံးဆုရရွိေသာ သူရ

ဒုတိယဆုရရွိေသာ အန္ဆန္းအသင္း

တတိယဆုရရွိေသာ ဂြမ္ဂ်ဴးအသင္းဆုလက္ခံရယူစဥ္

 တတိယဆုရရွိေသာ ဂြမ္ဂ်ဴးအသင္းဆုလက္ခံရယူစဥ္

 ေရွ႕တန္းအေကာင္းဆု ရရွိေသာ ေအာင္မ်ဳိး ဆုလက္ခံရယူစဥ္

(၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ျမန္မာအသင္းဥကၠဌ ဖလားကြင္းပိတ္ၿပဳိင္ပြဲကုိ ညေန(၅) နာရီတြင္ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီးခဲ႕ပါသည္။ လာေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္အားေပးၾကေသာ ေဘာလုံးအသင္းမ်ားႏွင္႕ ပရိသတ္ႀကီးအားအထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း။ ေနာင္ႏွစ္တြင္လည္း ဒီထက္ ၿပီးျပည္႕စုံေသာ၊ပုိ၍ ေကာင္းမြန္ေသာ ေဘာလုံးၿပဳိင္ပြဲကုိ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းအသိေပးအေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

ဤစာတန္းကိုႏွိပ္ျပီး ၊ က်န္သည့္စာမ်ားဆက္ဖတ္ရန္ >>>>