Thursday, April 3, 2014

ထြဲဂ်ိဂြန္ဥပေဒ က်င့္သံုးျခင္းအား တားဆီးရန္ ေဆြးေႏြးပြဲ ပိေတာက္ရိပ္တြင္ က်င္းပမည္

ေရးသားသူ — စိုးမိုးသူ

ထြဲဂ်ိဂြန္ဥပေဒ က်င့္သံုးျခင္းအား တားဆီးရန္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ျပဳလုပ္သြားဖို႕
 ေအာက္ပါအတိုင္း စီစဥ္ထားပါတယ္။

အခ်ိန္။ ၄လ ၄ရက္ ေသာၾကာေန႕ ေန႕လယ္ ၁နာရီ

ေနရာ ။ ပိေတာက္ရိပ္ကေဖး

တက္ေရာက္မယ့္သူမ်ား။
- ျမန္မာ၊ နီေပါ၊ ဗီယက္နမ္၊ ကမ္ေဘာဒီးယား၊ဘဂၤလားေဒရွ္ စသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားကြန္ျမဴနတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊

-ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သားသမဂၢ၊

-ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ NGOအဖြဲ႕မ်ား၊

-အလုပ္သမားေရွ႕ေနမ်ား

ေဆြးေႏြးမည္မ်ား။
၁။ ထြဲဂ်ိဂြန္ဥပေဒအေပၚ ကာယကံရွင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားရဲ့ သံုးသတ္ခ်က္၊
အန္ဂ်ီအိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ား၏ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ဖလွယ္ျခင္း

၂။ ထြဲဂ်ိဂြန္ဥပေဒအား တားဆီးႏိုင္မယ့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား စီစဥ္ျခင္း

No comments: