Tuesday, February 12, 2013

ကိုရီးယား စကားေျပာႏွင့္ သဒၵါ သင္တန္းသစ္ ဖြင့္မယ္ဘူေဖ်ာင္းၿမိဳ႕ ျမန္မာစင္တာမွာ “ကိုရီးယား စကားေျပာႏွင့္ သဒၵ့ါ” သင္တန္း တန္းခြဲအသစ္ တစ္ခုကို ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း ဖြင့္လွစ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သင္တန္းသား ၁၀ ဦးသာ ကန္႔သတ္ထားပါတယ္။ သင္တန္းတက္လိုသူမ်ားကို လူေတြ႕စစ္ေမးျခင္း (Interview)လုပ္ၿပီး စိစစ္လက္ခံမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သင္တန္း တက္လိုသူမ်ား လာမယ့္ တနဂၤေႏြေန႔ (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇) နံနက္ ၁၁ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီ အတြင္း လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ စာရင္းသြင္း အင္တာဗ်ဴး ေျဖဆိုပါ။

လက္ရွိ ဖြင့္လွစ္ေနတဲ့ သင္တန္းမ်ား ပုံမွန္အခ်ိန္အတိုင္း ဆက္လက္ ရွိေနပါတယ္။ သင္တန္းသားမ်ား မပ်က္မကြက္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းပါတယ္။

ျမန္မာစင္တာသို႔ ဆက္သြယ္ လာေရာက္ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ား အားလုံးကို ေလးစားလ်က္-

No comments: