Thursday, February 21, 2013

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးလုပ္သား၃-ဦးအလိုရွိပါသည္

ဗီဇာ -
ရွိ-မရွိ

လစာ-
၁၃ သိန္း ၃ေသာင္း ဝမ္

အလုပ္-
ပါဆယ္ထုပ္ပိုးျခင္း

အလုပ္ခ်ိန္-
နံနက္ ၉ မွ ညေန ၆ (တနလၤာ-စေန)

ဆက္သြယ္ရန္-
မေမရီ (၀၁၀-၂၇၁၂-၀၁၅၆)
မစၥတာလီ (၀၁၀-၆၃၆၉-၈၄၅၇)

No comments: