Sunday, October 6, 2013

ျမန္မာအလုပ္သမား ၄၀ ဦးအလိုရွိသည္

2013-ႏိုဝဘၤာလ ပထမပတ္တြင္ စတင္မည့္ အင္ေခ်ာန္းျမိဳ႔ေတာ္ ေျမေအာက္ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ရန္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၄၀ ဦး အလုိရွိပါသည္ ။

- တရားဝင္ဗီဇာရွိသူမ်ားသာ ။
- အလုပ္ခ်ိန္ေကာင္း ၊ လစာေကာင္း ။
- ေနစရာေပး ၊ ထမင္း ၃ ႏွပ္ေကၽြး ။

မွတ္ခ်က္မ်ား-
- စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး ၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း တို႔မွ လုပ္သားမ်ားေျပာင္းေရႊ႔ဝင္ခြင့္မရွိပါ။
- ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း(E-9-2)မွ အလုပ္သမားမ်ား ေျပာင္းေရႊ႔ဝင္လုပ္ခြင့္ရွိျပီး စာခ်ဳပ္ျပီးဆံုး သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းမညီညႊတ္ပါက မူလ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းသို႔ ျပန္လည္ေရႊ႕ေျပာင္းခြင့္ရွိပါသည္ ။
- လုပ္ခလစာကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ေပးမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ၊ အထိုက္အေလ်ာက္ပင္ပမ္းပါမည္ ။ အမွန္တကယ္ အလုပ္လုပ္ျပီး ပိုက္ဆန္ရွာလိုသူမ်ားသာ ဆက္သြယ္ပါရန္။
- ရံုးခ်ိန္ (မနက္၉ မွ ည ၁၀ နာရီ) အတြင္းသာ ဆက္သြယ္ပါရန္။

ေလးစားမႈျဖင့္-
ကိုဝိုင္း-(၀၇၀-၇၇၆၁-၂၄၅၇)
2013-10-06

No comments: