Thursday, November 21, 2013

ျမန္မာအလုပ္သမား ၁၂ ဦးအလိုရွိသည္

ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ တြင္ခံုလုပ္ငန္းတို႔တြင္ လုပ္ကိုင္ရန္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၁၂ ဦး အလုိရွိပါသည္ ။

- ဗီဇာမလို ။
- အလုပ္ခ်ိန္ေကာင္း ၊ လစာေကာင္း ။
- ေနစရာေပး ၊ ထမင္းေကၽြး ။

- ရထားလမ္းလုပ္ခလစာကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ေပးမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ၊ အထိုက္အေလ်ာက္ပင္ပမ္းပါမည္ ။ အမွန္တကယ္ အလုပ္လုပ္ျပီး ပိုက္ဆန္ရွာလိုသူမ်ားသာ ဆက္သြယ္ပါရန္။
- တြင္ခံုလုပ္ငန္းမွာ ယာယီလုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္ ။
- ရံုးခ်ိန္ (မနက္၉ မွ ည ၁၀ နာရီ) အတြင္းသာ ဆက္သြယ္ပါရန္။

ေလးစားမႈျဖင့္-
ကိုဝိုင္း-(၀၇၀-၇၇၆၁-၂၄၅၇)
၂၀၁၃-၁၁-၂၁

No comments: