Saturday, December 14, 2013

၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံု အႏုလံုပဋိလံုစစ္အုပ္စုရဲ႕ပကတိစိတ္ေနစိတ္ထား


ဒီေန႔က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ လက္ရွိက်င္႔သံုးေနတဲ႔ ၂၀၀၈ နာဂစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း(၁၁) အေရးေပၚကာလဆိုင္ရာျပဌာန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ အခန္း(၁၄) ကူးေျပာင္းေရးကာလျပဌာန္းခ်က္မ်ားထဲက အခ်က္တခ်ိဳ႕ကို ထုတ္ႏွဳတ္ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။

အခန္း(၁၁) ပုဒ္မ(၄၁၀)ရဲ႕ဆိုလိုရင္းကေတာ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသတစ္ခုခုမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေတြကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတိုင္း မေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ႔ခါ သမၼတက အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးနဲ႔လံုျခံဳေရးေကာင္စီနဲ႔ ညိွႏွိဳင္း၊ ဥပေဒကဲ႔သို႔ အာဏာတည္တဲ႔အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ျပီး အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာႏိုင္တယ္လို႔ ျပဌာန္းထားပါတယ္။

အဲဒီအေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာလိုက္ျပီဆိုတာနဲ႔ စစ္အုပ္စုက ထင္တိုင္းၾကဲတာေတြကို က်ေနာ္တို႔ျပည္သူေတြက တရားစြဲအေရးယူလို႔မရေအာင္ အခန္း(၁၁) ပုဒ္မ(၄၃၂)မွာ “အေရးေပၚအေျခအေန ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားစဥ္ကာလအတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကိုယ္စားျဖစ္ေစ၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို က်င္႔သံုးေနသည္႔ ကာလအတြင္းျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင္႔ လံုျခံဳေရးေကာင္စီက ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကို က်င္႔သံုးေနသည္႔ကာလအတြင္းျဖစ္ေစ လံုျခံဳေရး၊ တည္ျငိမ္ေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင္႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔ကို မူလအေျခအေနသို႔ အျမန္ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစျခင္းငွာ လိုအပ္သည္႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္မွဳျပဳႏိုင္္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင္႔ႏွင္႔တာ၀န္မ်ား ေပးအပ္ျခင္းခံရသည္႔ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ရပ္၊ ယင္းအဖြဲ႔အစည္း၀င္တစ္ဦးဦး၊ နယ္ဘက္၀န္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ရပ္၊ ယင္းအဖြဲ႕အစည္း၀င္တစ္ဦးဦး၊ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ရပ္၊ ယင္းအဖြဲ႕အစည္း၀င္တစ္ဦးဦးဧ။္ တရား၀င္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အတည္ျဖစ္ေစရမည္။ ယင္းတရား၀င္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေၾကာင္းျပဳလ်က္ တရားစြဲဆိုခြင္႔မရွိေစရ။” ဆိုျပီး ျပဌာန္းထားတာပါ။

ဒီပုဒ္မအရ သူတို႔ကုိ ကုလားထိုင္ကေန ဖယ္ေပးရေတာ႔မယ္႔အေျခအေန ေရာက္တိုင္းမွာ လံုျခံဳေရး၊ တည္ျငိမ္ေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးစတဲ႔ စကားလံုးေတြကို အကာအကြယ္ယူျပီး အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရးေကာင္စီနာမည္နဲ႔ စစ္တပ္က အာဏာျပန္သိမ္းလို႔ရေအာင္ ျပဌာန္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ စစ္အုပ္စုေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳထားတဲ႔ လက္ရွိၾကံ႕ဖြံ႕အစိုးရဟာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မလွည္႔ပါဘူးလို႔ ဘယ္ေလာက္ပဲေျပာေနေျပာေန သူတို႔အာဏာကိုထိပါးလာရင္ေတာ႔ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည္႔လို႔ရေအာင္ကို တရား၀င္ လုပ္ထားတာပါ။ ဒီပုဒ္မတစ္ခုတည္း ၾကည္႔လိုက္ရံုနဲ႔ကို စစ္အုပ္စုက သူတို႔အလိုက်အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္လို႔ရေနသေရြ႕ေတာ႔ အရပ္သားအစိုးရေယာင္ေယာင္နဲ႔ ရွိေနမွာျဖစ္ေပမဲ႔ သူတို႔အလိုမက်လာရင္ေတာ႔ စစ္ဘီလူးဆိုင္းနဲ႔ ကဖို႔ေတာ႔ အဆင္သင္႔ရွိေနတယ္ဆိုတာ သိပ္သိသာပါတယ္။

အခုေဆြးေႏြးခ်င္တဲ႔ အခန္း(၁၄) ကူးေျပာင္းေရးကာလ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ဆိုင္တဲ႔ ပုဒ္မ(၄၄၅)မွာေတာ႔ “ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမွဳတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ႏွင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင္႔ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေကာင္စီတို႔ဧ။္ မူ၀ါဒလမ္းညႊန္မွဳမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ အမိန္႔ျပန္တမ္းမ်ား၊ ေၾကညာခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ျငမ္၀ပ္ပိျပာမွဳတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ႏွင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင္႔ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေကာင္စီတို႔ဧ။္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ တာ၀န္မ်ားႏွင္႔ ရပိုင္ခြင္႔မ်ားကိုလည္းေကာင္း ဆက္ခံသည္။ ယင္းအဖြဲ႕၊ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးဦး၊ သို႔မဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးဦးဧ။္ တာ၀န္အရေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေၾကာင္းျပဳလ်က္ ယင္းတို႔အား တရားစြဲဆိုျခင္း၊ အေရးယူျခင္းမရွိေစရ။” ဆိုျပီးျပဌာန္းထားပါတယ္။

ပုဒ္မ(၄၄၅)အရ န၀တ၊ နအဖ အဆက္ဆက္က တာ၀န္အရဆိုတဲ႔ေခါင္းစဥ္ကို အသံုးခ်ျပီး က်ဴးလြန္ခဲ႔တဲ႔ျပစ္မွဳေတြနဲ႔ အေရးယူလို႔မရေအာင္ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ အကာအကြယ္ေပးထားတယ္ဆိုတာ ရပ္သိ ရြာသိ ကမၻာသိျဖစ္ပါတယ္။ တိတိက်က်ေျပာရရင္ မဆလအေရျခံဳထားတဲ႔ ဗိုလ္ေန၀င္းစစ္အုပ္စုဆီကေန အာဏာလႊဲေျပာင္းယူလိုက္တဲ႔ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁၈) ရက္ေန႔ကစျပီး လက္ရွိပါတီစံုအေရျခံဳထားတဲ႔ ဦးသိန္းစိန္စစ္အုပ္စုက အာဏာကိုလႊဲေျပာင္းယူလိုက္တဲ႔အခ်ိန္အထိကို ဆိုလိုပါတယ္။

ဒီပုဒ္မႏွစ္ခုလံုးကို ၾကည္႔လိုက္ရင္ စစ္အုပ္စုက သူတို႔အတိတ္က က်ဴးလြန္ခဲ႔တဲ႔ျပစ္မွဳေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ရယ္၊ ေနာင္အေရးေပၚကာလအတြင္းမွာ က်ဴးလြန္ဦးမယ္႔ ျပစ္မွဳေတြအတြက္ကိုပါ ဘယ္လိုမွအေရးယူလို႔မရေအာင္ သူတို႔လံုျခံဳမွဳအတြက္ ေထာင္႔ေစ႔ေစ႔ ျပဌာန္းထားတာကို ေတြ႕ရမွာပါ။

ဒီေနရာမွာ မေန႔တေန႔က ေဒၚေနာ္အံုးလွကို ၂၀၀၇ ေမလတုန္းက ေရႊတိဂံုေစတီရင္ျပင္ေတာ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းတာကို ဘာသာေရးဆိုင္ရာပုဒ္မတစ္ခုနဲ႔ တရားစြဲလိုက္တာ အားလံုးသိၾကမွာပါ။ ၂၀၀၇ ကာလဆိုတာ နအဖစစ္အုပ္စုလက္ထက္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔စစ္အုပ္စုရဲ႕ အာဏာတည္ျမဲေရး၊ အေရးယူမခံရေရး၊ စည္းစိမ္တည္ျမဲေရးအတြက္က်ေတာ႔ သိတတ္လိုက္ၾကတာ။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲမွာကို ျပဌာန္းထားလိုက္ေသးတယ္။ သာမန္ျပည္သူတစ္ေယာက္ကိုေတာ႔  နအဖလက္ထက္က အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကို မတရားသျဖင္႔ အညိွဳးၾကီးၾကီးနဲ႔ အခုလိုတရားစြဲလိုက္တာကေတာ႔ ဒီစစ္အုပ္စုရဲ႕ ပကတိစိတ္ေနစိတ္ထားေပါ႔ဗ်ာ။

သက္ႏိုင္(၁၄၊ ၁၂၊ ၂၀၁၃)

No comments: