Wednesday, April 16, 2014

ဒီေန႕ မနက္က က်င္းပခဲ့တဲ့ ထြဲဂ်ိဂြန္ဥပေဒသစ္ ဆန္႕က်င္ေရး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအေျခအေန

ေရးသားသူ — စိုးမုိးသူ

                               
 

 

ဒီေန႕ မနက္က က်င္းပခဲ့တဲ့ ထြဲဂ်ိဂြန္ဥပေဒသစ္ ဆန္႕က်င္ေရး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသို႕ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားလူ႕အခြင့္အေရးစင္တာမ်ားႏွင့္ေရွ႕ေနမ်ား တက္ေရာက္ၾကျပီး သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းတက္ေရာက္ယူၾကသည္။
ညဆိုင္းထြက္ျပီးျပီးခ်င္းတက္ေရာက္လာသည့္ေရႊျမန္မာမ်ား
တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ကမ္ေဘာဒီးယားအလုပ္သမမ်ား


 သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအျပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂ်န္းဟာနာ၏ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားတာ၀န္ခံႏွင့္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးခဲ့သည္မ်ားမွာ-

မနက္ျဖန္ ေဂ်ာင္ဟာနာအမတ္က ဦးေဆာင္ျပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္၁၀ဦး၏ ေထာက္ခံလက္မွတ္စုေဆာင္းျပီ...း အလုပ္သမားဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ ထြဲဂ်ိဂြန္ဥပေဒသစ္ပါ ႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာျပီး ၁၄ရက္အတြင္းဆိုသည့္ စာေၾကာင္းအား အလုပ္ထြက္ျပီး ၁၄ရက္အတြင္း လက္ခံရယူႏုိင္သည္ဟုေျပာင္းလဲေပးရန္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ေတာင္းဆိုမည္။

ေၾကညာခ်က္ကို စစ္ေဆးလက္ခံမည့္ ဥပေဒစိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ အစည္းအေ၀းမွတဆင့္ လာမည့္ ဂၽြန္လ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥပေဒကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ တင္ျပမည္။

ထို႕ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္မွ အာရံံုစိုက္လာေစရန္ ၄လႏွင့္ ၅လပိုင္းမ်ားတြင္ အဆိုပါ ဥပေဒအား ကန္႕ကြက္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား အက်ယ္တ၀င့္ လႈပ္ရွားသြားျခင္းျဖင့္ လာမည့္ ဂၽြန္လ လႊတ္ေတာ္တြင္ မျဖစ္မေနျပန္လည္ စိစစ္ေစရန္ တြန္းအားေပးလုပ္ေဆာင္သြားမည္။

လာမည့္ ၄လ ၂၇ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပမည့္ ကမၻာ့အလုပ္သမားေန႕ ဆႏၵျပပြဲတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား မ်ားစြာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေစျပီး ယင္း
ထြဲဂ်ိဂြန္ဥပေဒသစ္အား အျပင္းအထန္ကန္႕ကြက္ရန္ စီစဥ္မည္။

ထြဲဂ်ိဂြန္ဥပေဒသစ္ဖ်က္သိမ္းေရးအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းအား ၄လ ၁၆ရက္ ညေန၄နာရီတြင္ ပိေတာက္ရိပ္ကုမၸဏီတြင္ က်င္းပသြားမည္။

အစည္းအေ၀းတြင္
1. လက္ရွိ အေျခအေနမ်ား တင္ျပသံုးသတ္ျခင္း

2. ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ မိမိႏိုင္ငံသားမ်ားအေျခအေနကို တင္ျပျခင္း

3. ၄လ၂၇ရက္ ကမၻာ့အလုပ္သမားေန႕ ဆႏၵျပပြဲစီစဥ္မႈအေျခအေနတင္ျပျခင္း

4. အလုပ္သမားဥပေဒစိစစ္ေရးေကာ္မတီ၊ အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာန၊ သမတရံုး၊ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီး၊ပါတီမ်ားထံ ကန္႕ကြက္လႊာေပးပို႕ျခင္းအား ေဆြးေႏြးျခင္း

5. ေရွ႕ေနမ်ားမွ အေျခခံဥပေဒအား ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ ထြဲဂ်ိဂြန္ဥပေဒအား တရားစြဲဆိုရန္ျပင္ဆင္မႈမ်ား တင္ျပျခင္း

6. ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ကန္႕ကြက္လက္မွတ္ထုိးျခင္း လႈပ္ရွားမႈအား စီစဥ္ျခင္း
더 보기
 
 

No comments: