Monday, June 16, 2014

ျမန္မာစင္တာ (၂)ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းျပိဳင္ပြဲ ဖြင့္ပြဲ

ေရးသားသူ — အမည္ ျမန္မာစင္တာ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းျဖင့္ ျပိဳင္ပြဲဖြင့္ပြဲအား စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ

ျမန္မာစင္တာ(၂)နွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း ျပိဳင္ပြဲ ဖြင့္ပြဲ ရုပ္သံ။

No comments: