Sunday, June 8, 2014

ျမန္မာစင္တာ (၂)ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းျပိဳင္ပြဲ မွတ္တမ္းရုပ္သံ

ေရးသားသူ — အမည္ ျမန္မာစင္တာ

ျမန္မာစင္တာ (၂)ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းျပိဳင္ပြဲ မွတ္တမ္းရုပ္သံ
ျမန္မာစင္တာ (၂)ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းျပိဳင္ပြဲတြင္
ျပိဳင္ပြဲဝင္အသင္းမ်ားမွ ယခုကဲ့သို႔ အားသြန္ခြန္စိုက္ ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။
(ျမန္မာစင္တာ မီဒီယာမွ ရိုက္ကူးပါသည္)


No comments: