Friday, November 28, 2014

How far has Burma reformed?

ေရးသားသူ — DVB debate

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးခရီး ဘယ္ထိေရာက္ေနျပီလဲ ဆိုသည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၂၃.၁၁.၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ဒီဗီဘီ ရုပ္သံသတင္းဌာနမွ ထုတ္လႊင့္ျပသသြားခဲ့သည့္ ဒီဗီဘီ ဒီဘိတ္ (ပထမပိုင္း)။


ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးခရီး ဘယ္ထိေရာက္ေနျပီလဲ ဆိုသည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၂၃.၁၁.၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ဒီဗီဘီ ရုပ္သံသတင္းဌာနမွ ထုတ္လႊင့္ျပသသြားခဲ့သည့္ ဒီဗီဘီ ဒီဘိတ္ (ဒုတိယပိုင္း)။


ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးခရီး ဘယ္ထိေရာက္ေနျပီလဲ ဆိုသည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၂၃.၁၁.၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ဒီဗီဘီ ရုပ္သံသတင္းဌာနမွ ထုတ္လႊင့္ျပသသြားခဲ့သည့္ ဒီဗီဘီ ဒီဘိတ္ (တတိယပိုင္း)။

No comments: