Friday, January 2, 2015

ကိုကို အီးႏိုင္းမ်ား သိထားသင့္သည့္ လိင္ေစာ္ကားမႈ အျပစ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ (성폭력처벌법 )

ကိုရီးယားႏိုင္ငံသို႔ ခက္ခက္ခဲခဲ ေရာက္လာျပီး မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ အလုပ္ခြင္မွ ေစာေစာစီးစီး ထြက္ခြါသြားၾကရတဲ့ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာလူငယ္ေလးေတြ ရွိပါတယ္ ။ အခ်ိဳ႕မွာ ေထာင္နန္းစံလိုက္ရတဲ့သူေတြရွိသလို ၊ ဆိုင္းငံျပစ္ဒဏ္က်ျပီး ျပည္ေတာ္ျပန္သြားရတဲ့သူေတြလည္း ရွိပါတယ္ ။ လိင္ေစာ္ကားမႈႏွင့္ ပတ္သက္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအတြက္ က်ေနာ္ စကားျပန္လုပ္ေပးခဲ့ရတဲ့ အမႈ ဆယ္ဂဏန္းနီးလာပါျပီ ။
- ညအခ်ိန္ ကိုရီးယား ပ်ိဳပ်ိဳေမရဲ့ အခန္းထဲဝင္မိျပီး အမႈျဖစ္တဲ့သူ
- ေဆာင္ၾကာျမိဳင္မွာ မေက်နပ္လို႔ အမႈျဖစ္တဲ့သူ
- ကားေပၚမွာ ေက်ာင္းသူမေလးတစ္ဦးကို ေနာက္က ႏိႈက္လို႔အမႈျဖစ္တဲ့သူ
- ကာရာအိုေကမွာ ခေလးမေလးကို အနမ္း ဖြဖြေလးေပးမိလို႔ အမႈျဖစ္တဲ့သူ
- စက္ရံုမွ ဘဝတူလုပ္သမား ကိုရီးယားမတစ္ဦးရဲ့ ဖုန္းသို႔ ကိုယ္လံုးတီး ဓါတ္ပံု မက္ေဆ့ေတြ ပို႔ရာမွ ဖုန္းသံုးစြဲခြင့္ပါ ပိတ္ခံရျပီး အမႈျဖစ္တဲ့သူ
- ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို သေဘာက်ေနတဲ့ ေပါေတာေတာ ကိုရီးယား ပ်ိဳေမတစ္ဦး ႏွင့္ အေပးအယူတည့္ျပီး ေပ်ာ္ပါးခဲ့ၾကရာမွာ အျခားလူက တိုင္လို႔ အမႈျဖစ္တဲ့သူမ်ား

က်ေနာ္တို႔ ညီေတာ္ေနာင္ေတာ္မ်ား လိင္ ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး မျဖစ္သင့္တာေတြ မျဖစ္ရေအာင္ အသိေပးဖို႔ လိုမယ္ ထင္မိလို႔ သည္ေဆာင္းပါးကိုေရးျဖစ္ပါတယ္ ။

ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွာ လိင္ေႏွာင့္ယွက္(ေစာ္ကား)မႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း စသည္ဆိုင္ရာ အထူးဥပေဒ (성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법) ဆိုတာ ရွိပါတယ္ ။ ေရွးဦးစြာ လိင္ ေႏွာက္ယွက္ (ေစာ္ကား) မႈဆိုတာ ဘာလဲလို႔ သိထားေစခ်င္ပါတယ္ ။
လိင္ ေႏွာက္ယွက္(ေစာ္ကား)မႈဆိုရာမွာ ဒီအမႈေတြ ပါဝင္တယ္ -
မုဒိမ္းမႈ ၊ ခေလး လိင္ထိပါးမႈ (အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္မ်ား လိင္ကို ထိကိုင္ျခင္း ၊ ဓါတ္ပံုရိုက္ယူျခင္း ၊ ကိုယ္လံုးတီးခၽြတ္ေစျခင္း၊ လိင္ ဆက္ဆံျခင္း စသည္) ၊ ဓါးျပ မုဒိမ္း ၊ လိင္ အေရာင္းအဝယ္ (ေဆာင္ၾကာျမိဳင္ေပ်ာ္ပါးမႈ) အမႈမ်ားသာမဟုတ္မူဘဲ ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျမဴဆြယ္မႈ ၊ လိင္အေၾကာင္း ဖုန္းျဖင့္ေျပာဆိုမႈ ၊ လိင္ကို ေျခာင္းၾကည့္ျခင္း ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ လွည့္ဖ်ားမႈ ၊ လိင္ပံုမ်ားျပသျခင္း ၊ လိင္ပံုမ်ား ဖန္တီး ရာတြင္ အသံုးျပဳျခင္း စသည္ျဖင့္ တစ္ပါးသူက မႏွစ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာ စသည္တို႔ကို ၊ ကိုယ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ အျမင္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ စိတ္ပိုင္းအရျဖစ္ေစ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစမႈ ။
ဒါ့ အျပင္ လိင္(ေစာ္ကား)ေႏွာက္ယွက္ရန္အၾကံျဖင့္ ေဆးဝါးတိုက္ျခင္းသည္လည္း သြယ္ဝိုက္ေသာအားျဖင့္ လိင္ေႏွာက္ယွက္မႈ ျဖစ္ေၾကာင္း ။
ခေလးသူငယ္ သို႔မဟုတ္ မသန္စြမ္းသူစသည္တို႔အား ၄င္းတို႔၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းမရွိမႈ စကားမေျပာဆိုႏိုင္မႈတို႔ကို အသံုးခ်လ်က္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆက္ဆံျခင္းတို႕လည္း ပါဝင္ေၾကာင္း ။

အဲသည္က်ေနာ္စကားျပန္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရတဲ့အမႈေတြထဲမွာ က်ေနာ္ စိတ္ဝင္စားမႈအရွိဆံုး အမႈကေတာ့ ေနာက္ဆံုး (လက္ရွိ စစ္ေဆးေနဆဲ) အမႈပါ ။ ခေလး သူငယ္မ်ား ၊ မသန္မစြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ကိုရီးယား ႏိုင္ငံေတာ္က စီမံေပးထားတဲ့ ဥပေဒ အကာအကြယ္က က်ေနာ့္ကို စိတ္ဝင္စားမႈျဖစ္ေစခဲ့တာပါ ။ ဥပေဒမွာေတာ့ -
ပုဒ္မ ၆ ( မသန္စြမ္းသူႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မုဒိမ္းမႈ ၊ လိင္ေစာ္ကားမႈစသည္) ျပ႒ာန္းခ်က္
(၁) ရုပ္ပိုင္း သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းေသာ သူႏွင့္ပတ္သက္၍ (ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၉၇) မုဒိမ္းမႈ ကို က်ဴးလြန္သူသည္ ႏွစ္အကန္႔အသတ္မဲ့ ေထာင္ဒဏ္ သို႔မဟုတ္ ၇ ႏွစ္ အထက္ေထာင္ဒဏ္ကို ခ်မွတ္ခံရမည္ ။
(၂) ရုပ္ပိုင္း သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းေသာ သူႏွင့္ပတ္သက္၍ အႏိုင္အထက္ျပဳ သို႔မဟုတ္ ျခိမ္းေျခာက္၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တစ္ခုခုကို က်ဴးလြန္သူအား ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္အထက္ကို က်ခံေစရမည္-
- ပါးစပ္ သို႔မဟုတ္ စအိုအစရွိသည့္ အဂၤါစပ္မွအပ ဒြါရေပါက္တစ္ခုခု တြင္းသို႔ လိင္တန္အား ထိုးသြင္းျခင္း
- အဂၤါစပ္သို႔မဟုတ္ စအိုတြင္းသို႔ လိင္တန္မွအပ လက္ေခ်ာင္း အစရွိသည့္ ကိုယ္အဂၤါ၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုခု၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း သို႔မဟုတ္ အဆံုး ထိုးသြင္းျခင္း
//
제6조(장애인에 대한 강간•강제추행 등)
- ① 신체적인 또는 정신적인 장애가 있는 사람에 대하여 「형법」 제297조(강간)의 죄를 범한 사람은 무기징역 또는 7년 이상의 징역에 처한다.
- ② 신체적인 또는 정신적인 장애가 있는 사람에 대하여 폭행이나 협박으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 사람은 5년 이상의 유기징역에 처한다.
- 1. 구강•항문 등 신체(성기는 제외한다)의 내부에 성기를 넣는 행위
- 2. 성기•항문에 손가락 등 신체 (성기는 제외한다)의 일부나 도구를 넣는 행위
//
ပုဒ္မ ၇ ( အသက္ ၁၃ ႏွစ္ေအာက္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မုဒိမ္းမႈ ၊ လိင္ေစာ္ကားမႈစသည္) ျပ႒ာန္းခ်က္
(၁) အသက္ ၁၃ ႏွစ္ေအာက္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူ ႏွင့္ပတ္သက္၍ (ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၉၇) မုဒိမ္းမႈ ကို က်ဴးလြန္သူသည္ ႏွစ္အကန္႔အသတ္မဲ့ ေထာင္ဒဏ္ သို႔မဟုတ္ ၇ ႏွစ္ အထက္ေထာင္ဒဏ္ကို ခ်မွတ္ခံရမည္ ။
(၂) အသက္ ၁၃ ႏွစ္ေအာက္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူ ႏွင့္ပတ္သက္၍ အႏိုင္အထက္ျပဳ သို႔မဟုတ္ ျခိမ္းေျခာက္၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တစ္ခုခုကို က်ဴးလြန္သူအား ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္အထက္ကို က်ခံေစရမည္-
- ပါးစပ္ သို႔မဟုတ္ စအိုအစရွိသည့္ အဂၤါစပ္မွအပ ဒြါရေပါက္တစ္ခုခု တြင္းသို႔ လိင္တန္အား ထိုးသြင္းျခင္း
- အဂၤါစပ္သို႔မဟုတ္ စအိုတြင္းသို႔ လိင္တန္မွအပ လက္ေခ်ာင္း အစရွိသည့္ ကိုယ္အဂၤါ၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုခု၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း သို႔မဟုတ္ အဆံုး ထိုးသြင္းျခင္း

//
제7조(13세 미만의 미성년자에 대한 강간, 강제추행 등)
- ① 13세 미만의 사람에 대하여 「형법」 제297조(강간)의 죄를 범한 사람은 무기징역 또는 10년 이상의 징역에 처한다.
② 13세 미만의 사람에 대하여 폭행이나 협박으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 사람은 7년 이상의 유기징역에 처한다.
1. 구강•항문 등 신체(성기는 제외한다)의 내부에 성기를 넣는 행위
2. 성기•항문에 손가락 등 신체(성기는 제외한다)의 일부나 도구를 넣는 행위
//
ခေလးသူငယ္ လိင္ေႏွာက္ယွက္ (ေစာ္ကား)မႈ ပံုစံေတြကေတာ့ -
- ခေလးရဲ့ လိင္ကို ထိ ကိုင္ျခင္း
- ခေလးအား လူၾကီးရဲ့ လိင္ကို ထိကိုင္ေစျခင္း
- ခေလးရဲ့ အဂၤါစပ္ သို႔မဟုတ္ စအိုသြင္းသို႔ လက္ေခ်ာင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္အဂၤါရဲ့ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုခုရဲ့ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း သို႕မဟုတ္ အဆံုး ထိုးသြင္းျခင္း
- ခေလးရဲ့ ပါးစပ္ ထဲသို႔ လိင္တန္အား ထိုးသြင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ခေလး၏ အဂၤါအား မိမိပါးစပ္ျဖင့္ လွ်က္ျခင္း
- လိင္တန္ကို ထိုးသြင္းျခင္း
- နမ္း(ကစ္စ္)ျခင္း

လိင္ ေႏွာက္ယွက္မႈ သေဘာသက္ေရာက္ေစႏိုင္ေသာ အျပဳအမူမ်ားကေတာ့-
- ကိုယ္လံုးတီးပံုမ်ားျပသျခင္း
- ခေလးကို အသံုးခ်လ်က္ ကိုယ္လံုးတီးပံုမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း
- ကိုယ္လံုးတီးပံုမ်ားကို ခေလးျမင္ႏိုင္ေအာင္ ထားျခင္း
- ခေလးအား မိမိလိင္ကို ျပသျခင္း
- ခေလးလိင္စိတ္ ႏိႈးၾကြေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း
- လိင္အေၾကာင္း နားေထာင္ေစျခင္း
- ခေလးရဲ့ လိင္ကို ၾကည့္ရွဳျခင္း

က်ေနာ္ လိုက္ပါျပီး စကားျပန္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ ေနာက္ဆံုး (လက္ရွိ စစ္ေဆးေနဆဲ) အမႈအေၾကာင္း အနည္းငယ္တင္ျပခ်င္ပါတယ္ ။ ျဖစ္ပံုကေတာ့ ကိုရီးယားမ တစ္ေယာက္ ၊ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို ေတာ္ေတာ္ေလး ခင္မင္တတ္ ျပီး သံေယာဇဥ္လည္း ရွိတယ္လို႔ဆိုပါတယ္ ။ သည္လိုႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ား ႏွင့္ တတြဲတြဲေပါ့ ။ ျမန္မာလူငယ္မ်ားလည္း ဘာသားႏွင့္ထုထားတာမွတ္လို႔ေပါ့ဗ်ာ ။

သည္လိုႏွင့္ ျမန္မာ လူငယ္တစ္စု လြန္ခဲ့ေသာ ၆ လ ေလာက္ခန္႔က ပိုက္ပိုက္ေလးေပးျပီး ၊ တစ္ည အတူတူ ေပ်ာ္ပါးခဲ့ၾကေလသည္တဲ့ ။ ေနာက္ေတာ့ အဲသည္ အမ်ိဳးသမီးက အခန္း ခဏခဏလာ ၊ တစ္ေန႔ေတာ့ ပိုက္ဆံအိတ္ယူသြားလို႔ ဆက္ဆံေရးေတြ ပ်က္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ဆိုပါတယ္ ။

ခုေတာ့ သူမမွာ ကိုယ္ေလးလက္ဝန္ရွိေနျပီ ။ မေနႏိုင္တဲ့ တာဝန္သိ ျပည္သူတစ္ေယာက္က ရဲစခန္းသို႔ တိုင္ၾကားရာမွာ ကာယကံရွင္က ထြက္ဆိုခ်က္ေပးရပါတယ္ ။ ေသြးစစ္တာေတြ ဒီအင္န္ေအစစ္တာေတြ အသာထား ၊ ကိုယ္ဝန္ကာလ ႏွင့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ ခန္႔မွန္းရက္ေတြ အတြင္း အတူတတူ ေပ်ာ္ပါးခဲ့သူ စာရင္း ေရတြက္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ကံဆိုးသူေမာင္ရွင္ ျမန္မာ လူငယ္ ၄ ဦး ထြက္ရွိလာပါသတဲ့ ။ အဲသည္ စာရင္းမွာ တစ္ေယာက္ကိုေတာ့ ေနရပ္မသိ ဆက္သြယ္ရန္ မသိလို႔ ရွာမရေပမယ့္ ၊ ၃ ေယာက္ေသာ သူမ်ားကေတာ့ အခန္းကိုလည္း သိ ၊ ဆက္သြယ္ရန္လည္း ရွိေနလို႔ ၊ အခုအခါမွာ လိင္ေစာ္ကား မႈဆိုင္ရာ အျပစ္ေပးျခင္း ဥပေဒႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရပါတယ္ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းပါ ။

ရဲ စြဲခ်က္မွာေတာ့ ၊ သူမဟာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခၽြတ္ယြင္းသူ(အရူးမ)လို႔ဆိုထားပါတယ္ ။
အရူးမ ေခါင္းစဥ္တပ္ထားတာမို႔ သူမရဲ့ ကာမကိုရယူရာမွာ သေဘာတူညီခ်က္ရရ မရရ ၊ အင္အားသံုးမသံုး အမႈကေျမာက္ေနပါသတဲ့ ။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ိဳ႕တဲ့သူျဖစ္ေနတာမို႔ ၊ လူမႈေရးအရ သူမကို ကူညီကာကြယ္ ေပးရမယ့္တာဝန္လည္း အလုိလိုရွိ ေနတယ္လို႔ လည္း ဆိုပါတယ္ ။

ဒါ့အျပင္ စိတ္ပိုင္း မသန္စြမ္းသူျဖစ္ေနတာမို႔ မိမိကိုယ္ကို ခုခံကာကြယ္ႏိုင္စြမ္း ၊ ျငင္းဆန္ႏိုင္စြမ္း လည္း ခ်ိဳ႕တဲ့ေနသူမို႔ အင္အားမသံုး အၾကမ္းမဖက္သည့္တိုင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားဟာ မူလကတည္းက အင္အားခ်ိဳ႕တဲ့ ေနသူအျဖစ္ကို ေရာက္ရွိေနျပီးျဖစ္ေနျပီလို႔လည္း ဆိုပါတယ္ ။

ဒါတင္ မကေသးပါဘူး အမွန္အတိုင္း ဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းလည္း ခ်ိဳ႕တဲ့ေနတာမို႔ သူမ ေပးခဲ့တဲ့သေဘာတူညီခ်က္ကလည္း သေဘာတူညီခ်က္အထမေျမာက္ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္ ။

ဒါ့အျပင္ ကာယကံရွင္က အက်ိဳးအေၾကာင္း နားမလည္လို႔ အမႈ တိုင္ၾကားျခင္း မျပဳသည့္တိုင္ ၊ အုပ္ထိန္းသူ သို႔မဟုတ္ သူမရဲ့ ေကာင္းက်ိဳးကိုလိုလားတဲ့ သို႔မဟုတ္ သူမ ရဲ့ အက်ိဳးကို ကာကြယ္ေပးလိုသူ တစ္ဦးဦးက တရားလိုျပဳလုပ္ျပီး တိုင္ၾကားႏိုင္ခြင့္လည္း ရွိေနပါသတဲ့ခင္ဗ်ား ။

အရူးမပဲ ေပါေခ်ာင္ေကာင္းဆိုျပီး စိတ္ကူးမလြယ္ စိတ္ကူးမလြဲၾကေစဖို႔ပါ ။

ကေလးသူငယ္ပဲ အရူးမပဲ ဆိုျပီး မေလးမစား မလုပ္ၾကေစလိုပါ ၊ သူတို႔ရဲ့ အက်ိဳးလိုလားသူ သို႔မဟုတ္ သူတို႔ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးလိုသူ တစ္ဦးဦး ရွိေနတတ္သည္ကို သတိျပဳ ဆင္ျခင္ၾကဖို႔ပါ ။

ကဲ ၊ က်ေနာ့္ ညီအစ္ကိုမ်ား စိတ္မႏွံတဲ့ ေပါေတာေတာ ကိုရီးယားမမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ပါးသြားလိုလ်င္…………………. ။


ေလးစားမႈျဖင့္-
ကိုဝိုင္း (မိုးညွင္း)
၂၀၁၅၀၁၀၂

No comments: