Sunday, October 6, 2013

ပိုက္ဆန္အိတ္ေကာက္ရထားပါသည္


ပုိက္ဆန္အိတ္ ေကာက္ရသူက တယ္လီေတာ္ကီထံတြင္ လာေရာက္အပ္ႏွံထားပါသည္ ။ KYAW KYAW OO အမည္ ပါရွိေသာ ဘဏ္ကတ္ ႏွင့္ တကြေဖာ္ျပပါ ဓါတ္ပံုမ်ားလည္း ပါရွိပါသည္ ။

ေလးစားမႈျဖင့္-
တယ္လီေတာ္ကီ ၀၇၀-၇၇၆၁-၂၄၅၇
၂၀၁၃-၁၀-၀၆

No comments: