Saturday, November 30, 2013

၃-ႏွစ္ဗီဇာ (ဗီဇာၾကီး) ကုန္ခါနီး အီးႏိုင္းကိုကိုမ်ား သတိထား

ဗီဇာၾကီး ႏွင့္ ေနာက္တိုးဗီဇာ
ကိုရီးယားမွာ အီးႏိုင္း(E-9)ဗီဇာကိုင္ေဆာင္ထားၾကတဲ့ အီးပီလုပ္သားမ်ားရဲ့ ဗီဇာႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ၊ နည္းနည္းေျပာစရာရွိလာလို႔ သည္ေဆာင္းပါးကိုေရးျဖစ္ပါတယ္ ။ အီးႏိုင္းဗီဇာကို ထပ္ျပီးခြဲမယ္ဆိုလ်င္ ၊ မူလပထမ ေပးထားတဲ့ ၃-ႏွစ္ ဗီဇာရွိတယ္ ။ အဲဒါကိုေတာ့ ဗီဇာၾကီးလို႔ က်ေနာ္သံုးပါမယ္ ။ အလုပ္ရွင္က ၾကိဳက္လို႔ ၃-ႏွစ္ျပီးေတာ့ ၊ ၁-ႏွစ္ႏွင့္ ၁၀-လ ထပ္တိုးခြင့္ရတဲ့ ဗီဇာကိုေတာ့ ေနာက္တိုးဗီဇာ(Re-employment Visa) လို႔ေခၚခ်င္ပါတယ္ ။ ၾကားကာလမွာ တိုးတဲ့ဗီဇာ ၊ ရတဲ့ဗီဇာကိုေတာ့ ဗီဇာေလးလို႔ေခၚပါမယ္ ။ အလုပ္ေျပာင္းေရႊ႔ကာလမွာ တိုးေပးတဲ့ ၃-လဗီဇာကိုေတာ့ အလုပ္ရွာဗီဇာ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ဂိန္ဗီဇာလို႔ ေခၚပါမယ္ ။
မအိုခ်င္ဘဲ အိုလိုက္ရတဲ့သူ
မၾကာေသးခင္က အီးပီညီငယ္တစ္ေယာက္ မအိုခ်င္ဘဲ အိုသြားခဲ့ရပါတယ္ ။ အင္မတန္မွ ၾကိဳးစားတဲ့ သူပါ ။ ကိုရီးယားစာ (ကိုရီးယားစကား)ကိုလည္း ၾကိဳးစားသင္ယူေနသလို ၊ အလုပ္ကိုလည္း အင္မတန္ၾကိဳးစားတဲ့ သူပါ ။ သူေဌးကလည္း ၾကိဳက္မွၾကိဳက္ ။ ဒါေပမယ့္ ၃-ႏွစ္ဗီဇာၾကီးကုန္လို႔ ေနာက္တိုးဗီဇာ ေလွ်ာက္ေတာ့ ျပႆနာတက္ပါတယ္ ။

လုပ္ငန္းရွင္ေတြမွာလည္း အကန္႔အသတ္ရွိတယ္
ကိုရီးယားလုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ ၊ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို ခိုင္းေစခြင့္ရွိတယ္ဆိုေပမယ့္ ၊ အလုပ္ရွင္ေတြ လိုက္နာရတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြလည္း အမ်ားၾကီးပါ ။ ပထမဦးစြာ ကိုရီးယားသားမ်ားကို ဦးစားေပး ေခၚယူရပါတယ္ ။ ကိုရီးယားသားမ်ားက ေလွ်ာက္ထားျခင္းမရွိမွသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ငွားရမ္းခိုင္းေစခြင့္ ရတာပါ ။ အဲသလို ခိုင္းေစခြင့္ရေပမယ့္ ၊ စက္ရံုမွာ ရွိတဲ့ လူအင္အားအခ်ိဳးအစားအလိုက္သာ ခိုင္းေစခြင့္ရွိတာပါ ။ (ကိုရီးယားသား ဘယ္ႏွေယာက္ရွိလ်င္ ႏိုင္ငံျခားသားဘယ္ႏွေယာက္ထက္မပိုေစရဆိုတာမ်ိဳးေပါ့ဗ်ာ။)
ေနာက္ျပီး ၊ ႏိုင္ငံျခားသားငွါးရမ္းခြင့္တားျမစ္ခံထားရတဲ့ အလုပ္ရွင္ေတြလည္း ရွိပါတယ္ ။ ဥပမာ - တရားမဝင္ႏိုင္ငံျခားသားခိုင္းေစတာကိုသက္ဆိုင္ရာက ဖမ္းမိ (သိ) သြားလို႔ ၊ တားျမစ္ခံထားရတာမ်ိဳး ။
အခ်ိဳးအဆမညီလို႔ ငွါးရမ္းခြင့္မရ
အဲသည္ညီငယ္စက္ရံုကျဖစ္ပံုကေတာ့ ၊ သည္လိုပါ ။ မူလက စက္ရံုမွာ ကိုရီးယားအလုပ္သမားေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္ ။ ေနာက္ေတာ့ လူအင္အားေလွ်ာ့လိုက္ပါတယ္ ။ ကိုရီးယားအလုပ္သမားေတြကို ေလွ်ာ့လိုက္တာပါ ။ ခိုင္းေကာင္းျပီး ေစ်းေပါတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကိုခ်န္ထားတဲ့ သေဘာေပါ့ခင္ဗ်ာ ။
အဲ ၊ ခုနက ညီငယ္ ၃-ႏွစ္ဗီဇာၾကီးကုန္ခါနီး ၁လႏွင့္ ၂ ရက္အလိုမွာ ေနာက္တိုးဗီဇာေလွ်ာက္ဖို႔သြားပါတယ္ ။ အဲသည္မွာ စက္ရံုက ႏိုင္ငံျခားသား ငွါးရမ္းခြင့္ရ အခ်ိဳးအစားအရ ၊ အီးႏိုင္း ညီငယ္ကို ထပ္မံငွါးရမ္းခြင့္ မရေတာ့ပါဘူး ။ သည္ေတာ့ အဲသည္ ညီငယ္ အလုပ္ေျပာင္းေရႊ႔ဖို႔ လုပ္ရပါေတာ့တယ္ ။ အလုပ္ၾကိဳးစားသူ ဆိုေတာ့ သူေဌးကလည္း တစ္ျခားသူေဌးႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးရွာပါတယ္ ။ တစ္ျခားသူေဌးက စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္မယ္ လုပ္ေတာ့ ဗီဇာက ၂၈-ရက္ပဲက်န္ပါေတာ့တယ္ ။
ေနာက္တိုးဗီဇာေလွ်ာက္ထားရာမွာ သတိျပဳစရာ
အဲသည္မွာ ျပႆနာအၾကီးၾကီးတက္ပါေတာ့တယ္ ။ ေနာက္တိုးဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားရာမွာ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြက ၊ တစ္ဆက္တည္းလုပ္လာတဲ့ စက္ရံု အလုပ္ရံုမွာဆို ဗီဇာ မကုန္မွီ ၇-ရက္အလုိမွာ ေနာက္တိုးဗီဇာ ေလွ်ာက္လို႔ရေပမယ့္ ၊ ရံုေျပာင္းမယ့္ သူမ်ားအဖို႔ ေနာက္ဆံုးစက္ရံု အလုပ္ရံုဟာ အလုပ္စာခ်ဳပ္ (ဗီဇာ) အနည္းဆံုး(၁)လ ရွိရမယ္ဆိုေတာ့ အဲဒီပုဒ္မႏွင့္ ညွိျပီး ၊ ေနာက္တိုးဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ဆံုးရွံဳးသြားပါ ေတာ့တယ္ ။
/외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 제18조의 2에 따라 국내에 신규 입국한 후 3년의 취업기간이 만료되는 외국인근로자에 대해 사용자의 요청이 있는 경우 해당 외국인근로자는 출국하지 않고도 1회에 한정하여 재취업기간연장이 가능합니다.(1년 10개월 한도)
• <재고용신청 대상 기준> : 재고용 신청 대상 사용자는 동법 제8조 제4항에 따라 최초 입국하여 고용된 외국인근로자(E-9)와 고용종속 관계를 유지하고 있는 자.
• <재고용신청 가능기간> : 사용자가 법 법 제18조의 2에 따른 재고용 허가를 받으려면 취업활동기간 만료일 전의 근로계약기간이 1개월 이상인 외국인근로자를 대상으로 당해 근로자의 취업활동 기간만료일의 7일전까지 신청가능.
/
ဘၾကီးပြဲလည္းမမွီ ၊ ထီးတင္ပြဲလည္းမမွီ
ျမန္မာျပည္ျပန္ ၊ အထူးစာေမးပြဲေျဖဖို႔ဆိုရာမွာလည္း ၊ ကိုရီးယားမွာ အနည္းဆံုး ၄-ႏွစ္ ၁၀လ ေနျပီးသူမ်ားသာ ေျဖဆိုခြင့္ရွိတာမို႔ ၊ အဲသည္စာေမးပြဲလည္း ေျဖဆိုခြင့္မရရွာပါဘူး ။
ေနာက္တစ္ေခါက္ျပန္လာဖို႔ဆိုရာမွာလည္း ……………………။
သည္လိုႏွင့္ပဲ ၊ မအိုခ်င္ဘဲႏွင့္ အိုလိုက္ရပါသတဲ့ ။
၃-ႏွစ္ဗီဇာၾကီး ကုန္ခါနီး အီးႏိုင္းကိုကုိမ်ား ၊ သတိရွိၾကပါကုန္ ။
ေလးစားမႈျဖင့္-
ကိုဝိုင္း(မိုးညွင္း)

(ျမန္မာအီးပီလူငယ္မ်ားေတာင္းဆိုခ်က္အရ ျပန္လည္တင္ဆက္လိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း)
Ref:
http://koreps.blogspot.kr/2012/02/blog-post.html

No comments: