Wednesday, February 12, 2014

(၆၇) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔

(၆၇) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနားကို အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) ကိုရီးယားဌာနခြဲရုံးခန္းတြင္ (၉.၂.၂၀၁၄) ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔က စည္းကားသုိက္ၿမဳိက္စြာ က်င္းပၿပဳလုပ္ခဲ႕ပါသည္။ တက္ေရာက္လာၾကေသာ တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကုိအသီးသီးမွ စစ္မွန္ေသာ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ေဆြးေႏြးသြားခဲ႕ၾကပါသည္။ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးသြားခဲ႕ၾကေသာ တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကုိအသီးသီးအား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္ခင္ဗ်ား။

No comments: