Tuesday, December 2, 2014

ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါေၾကာင္း

ေရးသားသူ — ျမန္မာအသင္း (ကိုရီးယား)


(၃၀၊၁၁၊၂၀၁၄) တနဂၤေႏြေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ႕သည့္္ ျမန္မာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ဘူခၽြန္း၊ အင္ခၽြန္း၊ ဘူေဖ်ာင္း၊ ဆိုးလ္၊ ရွီဟြန္း၊ ေဂ်ာင္ဂီဒို-ဂြမ္ဂ်ဴး၊ ေဂ်ာ္လာဒို-ဂြမ္ဂ်ဴး၊ ဘူဆန္၊ ဂင္မဲ ၿမိဳ႔႕မ်ားမွ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး၊ ပညာေရး၊ မီဒီယာစသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ျမန္မာလူမႈအသိုင္းအ၀န္းအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တက္ႂကြစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္သည့္ ေအာက္ပါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

• ျမန္မာအသင္း (ကိုရီးယား)
• အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) ကိုရီးယားဌာနခြဲ
• ဂြမ္ဂ်ဴး ျမန္မာလူမႈေရးအသင္း / ဂြမ္ဂ်ဴး ေဘာလုံးအသင္း
• ေရႊအလင္းတန္း ျမန္မာလူမႈေရးအသင္း
• ရွီဟြန္း ျမန္မာမိသားစု လူမႈေရးအသင္း
• ကရင္လူငယ္အဖြဲ႕အစည္း (ကိုရီးယား) / ကရင္လူငယ္ ေဘာလုံးအသင္း
• ခ်င္းလူမႈေရးအသင္း
• ရခုိင္လူမႈေရးအသင္း
• ျမန္မာစင္တာ
• ကိုရီးယားႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအသင္း
• ေထာင္စုျပတင္းဂ်ာနယ္ / ဟန္းဂုရြာ
• အျဖဴေရာင္ေမတၱာလူငယ္မ်ား (ကုိရီးယား)
• ဂြမ္ဂ်ဴး ဓမၼယာန က႐ုဏာရွင္မ်ားအသင္း
• အေနာ္မာအဖြဲ႕ (ကိုရီးယား)
• Rainbow Band / The Mirror ေတးဂီတအဖြဲ႕
• မ်ိဳးခ်စ္ေမာင္ ဒိုးအဖြဲ႕
• မြန္လူမႈေရးအသင္း (ကိုရီးယား) (ေလ့လာသူ)
• ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္း (ကုိရီးယား) (ေလ့လာသူ)
• ႏြားထိုးႀကီးအသင္း (ေလ့လာသူ)

ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီေပးၾကသည့္ ဘူခၽြန္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားရိပ္သာ၊ ဓာတ္ပုံ ႐ုပ္သံ ႐ိုက္ကူးေပးသည့္ ညီအကိုမ်ား၊ ေန႔လယ္စာႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည့္ အလွဴရွင္မ်ား၊ စိတ္ပါ၀င္စားစြာ တက္ေရာက္ၾကသူမ်ား အားလုံးကို က်င္းပေရးေကာ္မတီက ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

က်င္းပေရးေကာ္မတီ၊ ျမန္မာအသင္း (ကိုရီးယား)
ျမန္မာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ ၂၀၁၄။ ဘူခၽြန္းၿမိဳ႕၊ ႏို၀င္ဘာ ၃၀

 ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲသုိ႕ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၂၀ ႏွင့္ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို သေဘာတူညီၾကပါသည္။

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆိုင္ရာက႑

၁။ အမ်ိဳးသားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား၊ လတ္တေလာ ေျဖရွင္းတုံ႔ျပန္ရမည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံး စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္။
၂။ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလုံး ပါ၀င္သည့္ “အလုပ္အဖြဲ႕” စုထားၿပီး ကြန္ရက္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္၊ ယင္းအတြက္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္။

အလုပ္သမားေရးရာက႑

၃။ အလုပ္သမားေရး ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ေဒသဆိုင္ရာ ကိုရီးယားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားရန္၊ မိမိတို႔ လႊမ္းျခံဳႏိုင္ေသာ ေဒသမ်ားကို သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္သြားရန္။
၄။ အလုပ္သမားဥပေဒဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေဒသဆိုင္ရာအလိုက္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္၊ နီးစပ္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အားထုတ္လုပ္ေဆာင္သြားရန္။

လူမႈေရး ႏိုင္ငံေရး က႑

၅။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တမ်ိဳးသားလုံးဆိုင္ရာ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္ခ်ိန္မွာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စုေပါင္း၍ ထိေရာက္သည့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားရန္။
၆။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကိုရီးုယားေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္း လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရေအာင္ လႈပ္ရွားသြားရန္

အထက္ပါ အခ်က္ ၆-ခ်က္ကို တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တညီတညြတ္တည္း သေဘာတူညီၾကပါသည္။

No comments: