Tuesday, December 2, 2014

ျမန္မာ အလုပ္သမားတစ္ဦး အလိုရွိသည္

- ရာဘာ ပရက္စ္ (အႏၱရာယ္ မရွိပါ)
- ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ၃ ၊ ၄ ဆက္ (၁၀ႏွစ္ေက်ာ္) လုပ္လာေသာ အလုပ္ရံုျဖစ္သည္ ။
- ညွိႏႈိင္းလစာ
- အလုပ္ခ်ိန္ = ကိုရီးယား အလုပ္ခ်ိန္ (တစ္ေန႔၈နာရီ)
- ထမင္း ၂ ႏွပ္ ေကၽြး (ေန႔လည္စာ ၊ ညေနစာ)
- စေန ၊ တနဂၤေႏြႏွင့္ အနီရက္မ်ား အားလံုးပိတ္
- အလုပ္ခြင္ လြတ္လပ္မႈရွိ၍ ၊ ေအးေအးလူလူလုပ္ႏိုင္ေသာ အလုပ္ရံုျဖစ္သည္
- ဗီဇာ တစ္ခုခု ရွိဖို႔ လိုအပ္ပါသည္
- ဂုရိုဘူတာအနီး ၀၂-၂၆၃၃-၄၂၀၀
- ကိုယ္တိုင္ဗ်ဴးပါ ။ အခက္အခဲရွိပါက ၀၁၀-၅၅၄၉-၂၄၅၇ ထံ အကူအညီေတာင္းႏိုင္ပါသည္ ။

No comments: