Sunday, February 3, 2013

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ဆိုးလ္ျမိဳ႕ေတာ္၀န္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾက

ေရးသားသူ — စိုးမိုးသူ
“ျပည္သူတိုင္းဟာ အခြင့္အေရးကို လိုခ်င္မႈႏွင့္အတူ တာ၀န္ကိုလည္းယူတတ္ဖို႕ လိုအပ္တယ္။ 
 ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းရဲ့ လမ္း၀မွာ ေရာက္ေနတဲ့ က်မတို႕ေတြဟာ မိမိလိုခ်င္တဲ့ အခြင့္အေရးကိုသာမက 
တာ၀န္ကိုလည္း ပူးတြဲယူတတ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အသိတရားကို ျပည္သူေတြထံ ေပးဖို႕ လုိအပ္ပါတယ္။”

လူ႕အခြင့္အေရးေရွ႕ေနမွ ဆိုးလ္ျမိဳ႕ေတာ္၀န္ျဖစ္လာသူ မစၥတာဘာ့ဂ္၀န္ဆူးန္အား ႏုိဘယ္ျငိမ္းခ်မ္းေရး
ဆုရွင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ႏွစ္ဦး ေတြ႕ဆံုစဥ္ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ စကားပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ 

 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဂ်န္န၀ါရီလ၂၉ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဆုိးလ္ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ၆ထပ္ေျမာက္ရွိ
 ျမိဳ႕ေတာ္၀န္ရံုးခန္းကို သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ပါတယ္။ သူမဟာျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမရွိ ဧည့္သည္ေတာ္ မွတ္တမ္း စာအုပ္တြင္  "My first visit to Korea. I hope the beginning of greater friendship between our nations. Aung San Suu Kyi, 29. Jan. '13       ဟုေရးသားေပးခဲ့ပါတယ္။ 

သူတို႕၂ဦး မိနစ္၅၀ၾကာ ေတြ႕ဆံုစကားေျပာဆိုခဲ့ၾကရာတြင္ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္ ညီမွ်စြာ ယူတတ္ဖို႕ အေၾကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးအေၾကာင္း၊ ၂ႏိုင္ငံျမိဳ႕ေတာ္ အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားအေၾကာင္းတို႕ကိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္ုးစုၾကည္ကျမိဳ႕ေတာ္၀န္ဘာ့ဂ္အား ”က်မက ဒီမိုကေရစီရဲ့ သေကၤတလို႕ေခၚဆိုခံရျခင္းထက္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အလုပ္ၾကဳိးပမ္းလုပ္သူရဲ့ဘ၀ကို ပိုလိုလားပါတယ္၊ သာယာတဲ့ လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္း ကို တည္ေထာင္ဖို႕ လူတိုင္းဟာ အခြင့္အေရးနဲ႕ တာ၀န္ ၂ဘက္ကို မွ်တစြာ ယူတတ္ဖို႕ အေရးၾကီးတယ္” လို႕ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
ျမိဳ႕ေတာ္၀န္ဘာ့ဂ္ကလည္း မိမိနဲ႕ေဒၚစုဟာ လူ႕အခြင့္အေရးရဲ့တန္ဘိုးကို အေလးထားတဲ့ဘက္မွာ မ်ားစြာ တူညီေၾကာင္း၊ ေဒၚစုရဲ့ တိုင္းျပည္ထူေထာင္ေရးၾကိဳးပမ္းမႈေတြကို အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ခံ အားေပးသြား မွာျဖစ္ေၾကာင္းကိုေျပာဆိုလုိ္က္ပါတယ္။ 

 ေဒၚစုက က်မတို႕ဟာ အႏွစ္၂၀ေက်ာ္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ၾကိဳးပမ္းလာခဲ့ေပမယ့္ အခုအထိတိုင္ ပန္းတုိင္ဆီ သို႕ေလွ်ာက္လွမ္းေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်မတို႕ရဲ့ ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုးၾကိဳးစားအားထုတ္မႈနဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀န္းရဲ့ အားေပးမႈတို႕ေၾကာင့္ လံုး၀ဒီမိုကေရစီရရွိရမယ္လို႕ ယံုၾကည္ထားေၾကာင္း ကိုထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။  

ဆက္လက္ျပီး ျမိဳ႕ေတာ္၀န္ဘာ့ဂ္က ဆိုးလ္-ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ဆိုးလ္ျမိဳ႕ေတာ္ရဲ့ ျပည္သူပါ၀င္စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ရွင္းျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ 
ျမိဳ႕ေတာ္၀န္က ဆုိးလ္ျမိဳ႕ေတာ္ဟာ ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္းဌာနေအာက္တြင္ လူ႕အခြင့္ အေရး အတိုင္ပင္ခံဌာနကို တည္ေထာင္ကာ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးစည္းမ်ဥ္းထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ လူ႕အခြင့္ အေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း စသည့္ ျပည္သူ႕ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမ်ားအတြက္ အားထုတ္ေနေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ ႏွစ္စမွ စျပီး အရပ္သားပညာရွင္၃ဦးျဖင့္ ျပည္သူ႕လူ႕အခြင့္အေရး အကာအကြယ္ေပးေရးဌာနကို ဖြဲ႕စည္းကာ ပထမဦးဆံုး  ေဒသတြင္းဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေၾကာင္း စသည့္ ဆုိးလ္ျမိဳ႕ 
 ေတာ္ရဲ့  ျပည္သူ႕ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ားကို ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ 

ထို႕ေနာက္ ဆိုးလ္ျမိဳ႕ႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ၂ဘက္ အျပန္အလွန္ ကူညီေရး အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့
 ၾကျပန္ပါတယ္။ ျမိဳ႕ေတာ္၀န္ဘာ့ဂ္က လြန္ခဲ့တဲ့လမ်ားက သူဟာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္၀န္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုကာ ဆိုးလ္-ရန္ကုန္ဆိုင္ရာ အေျခခံျမိဳ႕ျပအဂၤါရပ္မ်ား တည္ေဆာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေရပိုက္လိုင္းမ်ား၊
ေျမေအာက္ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ျခင္း စတဲ့ျမိဳ႕ေတာ္တြင္း လိုအပ္သည့္ အဂၤါရပ္မ်ားျဖည့္ဆည္းျခင္း ဆိုင္ရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ဖူးေၾကာင္းႏွင့္ ဆိုးလ္ျမိဳ႕မွ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အား အကူအညီေပးရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း၊ သို႕ေသာ္ ဆိုးလ္ျမိဳ႕ေတာ္အေနျဖင့္လည္း အျခားႏိုင္ငံမ်ားရဲ့ျမိဳ႕ေတာ္မ်ားကို စံနမူနာယူေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့ေသာ လမ်ားက မိမိဟာ ဥေရာပျမိဳ႕ေတာ္မ်ားကိုလည္ပတ္ကာ ပိုမိုခိုင္မာတဲ့ ႏွစ္ဘက္ပူးေပါင္း ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္နည္း၊ တိုးျမင့္နည္းမ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ဖူးေၾကာင္း ၊ အဲဒီ အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ အဆက္အသြယ္မ်ားကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အသံုးျပဳ ကူညီေပးလိုေၾကာင္း
 ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ 

သူတို႕၂ဦးဟာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအျပီး ဆိုးလ္ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္း လွည့္လည္ၾကည့္ရႈခဲ့ၾကပါတယ္။
ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္းရွိ  ဒီဂ်စ္တယ္စခရင္ႏွင့္ Fair Tradeကုန္သြယ္ေရးဆိုင္မ်ားကို လွည့္လည္ ၾကည့္ရႈၾက
ရင္း ျမိဳ႕ေတာ္၀န္ဘာ့ဂ္က ျမန္မာျပည္မွာလည္း Fair Tradeကုန္သြယ္ေရးဆိုင္မ်ား ရွိပါသလားဟု ေမးခဲ့ သည္။ ေဒၚစုက လက္ရွိ မရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္  ျမန္မာျပည္ထြက္ ထန္းလွ်က္က အရသာရွိျပီး ေက်ာ္ၾကား
ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။ 

Fair Trade ကုန္သြယ္မႈ ဟူသည္
Fair Trade ကုန္သြယ္မႈ ဟူသည္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ညီမွ်ေသာ ကုန္သြယ္မႈကိုေခၚသည္။ 

Fair Trade ကုန္သြယ္မႈသည္ ယေန႕ေခတ္တြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို မွ်တေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ သတ္မွတ္ေရာင္း၀ယ္ေစရန္အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူထုလႈပ္ရွားမႈ အသြင္တရပ္ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရွိသည္။

 Fair Tradeကုန္သြယ္မႈသည္ လူ႕က်င့္၀တ္ကို အေျခခံသည့္ ကုန္သြယ္မႈပင္ျဖစ္ျပီး မဖြံ႕ျဖိဳးေသးေသာ
 ႏိုင္ငံမ်ား၏ လယ္ယာထြက္ပစၥည္းမ်ားအား ဖြံ႕ျဖိဳးျပီး ႏိုင္ငံမ်ားသို႕ တင္ပို႕သည့္ ကုန္သြယ္မႈပင္ျဖစ္သည္။

 ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ကုန္သြယ္မႈသည္ ကမၻာ့ဆင္းရဲမႈႏႈန္းကို က်ဆင္းသြားေစရန္ အကန္႕အသတ္ရွိေနသည္ ဟူေသာ အယူအဆ မွတဆင့္ Fair Trade ကုန္သြယ္မႈသည္ ၁၉၉၀ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

Fair Trade ကုန္သြယ္မႈ၏ အယူအဆတြင္
ေရာင္းသူႏွင့္၀ယ္သူ တိုက္ရိုက္ဆက္ဆံေရး၊ 
မွ်တေသာ ေစ်းႏႈန္း၊ 
က်န္းမာေသာ လုပ္ငန္းခြင္၊ 
ပတ္၀န္းက်င္ ထိမ္းသိမ္းေရး၊ 
ကုန္ထုတ္သူရဲ့ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈ စသည့္ သတ္မွတ္မႈမ်ား ပါ၀င္သည္။ 

ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံမ်ား၏ ကုန္ထုတ္သူမွ ထုတ္လုပ္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိမ္းသိမ္းကာကြယ္မႈ အေလးေပး ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို မွ်တေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ တိုက္ရိုက္ ၀ယ္ယူအားေပးျခင္းျဖင့္ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ဆင္းရဲတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ေစရန္ ဟူသည္ Fair Trade၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္သည္။

No comments: