Sunday, February 3, 2013

ျမန္မာအလုပ္သမား ၃ ဦးအလိုရွိသည္

သံဖရိန္ေခြ(Form-work)အလုပ္ရံု
ေခ်ာန္နန္ -ေျဖာင္းထက္ေဒသ
ဗီဇာမလို
ေနစရာေပး
ထမင္းစရိတ္ ဝမ္ ၃ သိန္းေပးသည္
လစဥ္ က်န္းမာေရးစရိတ္ ၅ ေသာင္း ေပးသည္
အခ်ိန္ပိုေကာင္း ၊ လစာ မွန္ ၊ ေကာင္း

မွတ္ခ်က္ -
ျမန္မာအီးပီအလုပ္သမားတစ္ဦး ၆ ႏွစ္ျပည့္လုပ္ခဲ့ဖူးျပီး ၊ ျမန္မာအလုပ္သမားတန္းတန္းစြဲခိုက္ေနေသာ ကိုရီးယားသူေဌးျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ရန္-
- 010-3360-6927(Korea)
- 010-5836-0098 (Myanmar)

No comments: