Wednesday, September 4, 2013

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဂြာန္ဂ်ဴ လူမႈေရးအသင္း ဖလား ဖိတ္ေခၚ ေဘာလုံးျပိဳင္ပြဲ

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဂြာန္ဂ်ဴ လူမႈေရးအသင္း ဖလား ဖိတ္ေခၚ ေဘာလုံးျပိဳင္ပြဲ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီ အခ်ိန္အထိ ဂေယာင္းဂီျပည္နယ္ ဂြာန္ဂ်ဴျမိဳ႔ရွိ ဂေယာင္အန္ ဂ်ဴ(န္) ဟာကယို ( ဂေယာင္အန္ အလယ္တန္းေက်ာင္း) ေဘာလုံးကြင္းတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဂြာန္ဂ်ဴ လူမႈေရးအသင္း ဖလား ေဘာလုံးျပိုင္ပြဲကို က်င္းပၾကရာ ၁။ ဂြာန္ဂ်ဴ ေဘာလုံးအသင္း ၂။ ဂို(န္)ဂ်ိအာမ္ ေဘာလုံးအသင္း ၃။ ကေလးမိသားစု ေဘာလုံးအသင္း ၄။ အနာဂတ္ အလင္းေရာင္ ( Future Light ) တို႔ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ၾကပါသည္။
ဂြာန္ဂ်ဴ လူမႈေရးအသင္း ဥကၠဌႏွင့္  ဆု ဖလားၾကီး
 ပထမ ဒိုင္းဆုၾကီးကို ဂြာန္ဂ်ဴ ေဘာလုံးအသင္း ၊ ဒုတိယဆုကို ဂို(န္)ဂ်ိအာမ္ ေဘာလုံးအသင္းႏွင့္ တတိယ - အနာဂတ္ အလင္းေရာင္ ( Future Light ) တို႔ အသီးသီး ရရွိသြားပါသည္။ 
  
အနာဂတ္ အလင္းေရာင္ ( Future Light )


 ဂို(န္)ဂ်ိအာမ္ ေဘာလုံးအသင္း


 ဂြာန္ဂ်ဴ ေဘာလုံးအသင္း

ပါ၀င္ ယွဥ္ျပိဳင္လာၾကေသာ ေဘာလုံး အသင္းမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ အားေပးၾကသူမ်ားကို ဂြန္ဂ်ဴ လူမႈေရးအသင္း ဥကၠဌ ဦးေသာင္းထြန္းက ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားျပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဂြာန္ဂ်ဴ လူမႈေရးအသင္း ဖိတ္ေခၚ ေဘာလုံးျပိဳင္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ ရုပ္သိမ္းလုိက္ၾကပါသည္။ 


 

No comments: