Friday, September 6, 2013

သန္႔ရွင္းမႈျဖင့္ ဂုဏ္ယူပါ၊ အမ်ိဳးသားေရးမို႔ ဆင္ျခင္ပါ

စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔က ဘူေဖ်ာင္းၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ `ကြမ္းကမ္ပိန္း´ နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေမးေျဖခန္း ရုပ္သံျဖစ္ပါတယ္။


No comments: