Saturday, December 28, 2013

ပိေတာက္ရိပ္ ကေဖးတြင္ အတူအလုပ္ လုပ္မည့္သူ အလိုရွိပါတယ္(ဗီစာရွိသူမ်ားသာ)

ေရးသားသူ — ပိေတာက္ရိပ္

ပိေတာက္ရိပ္ ကေဖးတြင္ မိသားစုက့ဲသို႕ အတူတကြ အလုပ္လုပ္ရန္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဖိတ္ေခၚပါတယ္။

၁) အခ်ိန္ျပည့္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သူ အမ်ိဳးသမီး ၁ဦး
-အလုပ္ခိ်န္ : မနက္၈ ည၈
-နားရက္ : အဂၤါ ဗုဒၶဟူး
-လစာ : အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္သည့္အခါ ေဆြးေႏြးပါမယ္။
- စေန တနဂၤေႏြအား ပ်က္ကြက္ျခင္းမရွိ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သူအား ဦစားေပးပါမယ္။

၂) စေနတနဂၤေႏြတြင္
အခ်ိန္ပိုင္း အလုပ္လုပ္ႏိုင္သူ ၁ဦးႏွင့္
လက္ဘက္ရည္ႏွင့္ ပလာတာ လုပ္ႏိူင္သူ ၁ဦး

-အလုပ္ခိ်န္ : မနက္၈ ည၈(အင္တာဗ်ဴးတြင္ အလုပ္ခိ်န္အား ထပ္မံ ညိႈႏိႈင္းလို႕ရ)
အလုပ္ေလ်ာက္ထားလိုသူအေနျဖင့္ မိမိကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း အိုင္ဒီကတ္ႏွင့္အတူ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္၍ ျဖစ္ေစ
ေမးလ္ smthu2006@gmail.comသို႕ေပးပို႕ေလ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။

ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပတ္
ဦးေဇမင္းေအာင္ ၀၁၀-၈၉၀၃-၆၆၉၃


ပိေတာက္ရိပ္ကေဖးလိပ္စာ
http://map.naver.com/?elat=37.4870673&elng=126.7226016&eText=브더욱글로리&edid=32875904

No comments: