Sunday, January 5, 2014

ကိုရီးယား ႏွစ္သစ္မွာ ျမန္မာအသင္း (ကိုရီးယား)ရဲ႔ ဂ်ဲဂ်ဴခရီးစဥ္

ေရးသားသူ — ျမန္မာအသင္း (ကိုရီးယား) 
ျမန္မာအသင္း (ကိုရီးယား)က လာမယ့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၉၊ ၃၀၊ ၃၁ ရက္နဲ႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၊ ၂ ရက္တို႔အထိ ၄ည အိပ္ ၅ ရက္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ေတာင္ပိုင္းရွိ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကၽြန္း အမည္ေက်ာ္ ဂ်ဲဂ်ဴကၽြန္းသို႔ ေဒသႏၱရခရီးအျဖစ္ သြားေရာက္ လည္ပတ္ အပန္းေျဖမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ လိုက္ပါၾကမည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တုိင္းရင္းသားမ်ားက ေအာက္ပါ ပုဂၢိုလ္မ်ားထံသုိ႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား စာရင္းေပးသြင္းၾကခင္ဗ်ာ။ 
ခရီးစဥ္ အစအဆုံး တစ္ဦးလွ်င္ ၃ သိန္း ၀မ္ 
ခရီးစဥ္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္ ညေန ၄ နာရီအခ်ိန္အထိ ျမန္မာအသင္း (ကိုရီးယား) ရုံးခန္း အေဆာက္အအုံသို႔ လာေရာက္ရန္၊ 


 လုိက္ပါ့မယ္သူမ်ားရဲ႔ ႏုိင္ငံျခားသားကဒ္ပါ အမည္၊ ကဒ္အမွတ္နဲ႔ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို တခါတည္း စာရင္းေပးသြင္းၾကပါရန္။ ခရီးစဥ္ အေသးစိတ္ကို သြားခါနီးတြင္ ဆက္လက္ တင္ျပေပးသြားပါမယ္။ 
ဦးခင္ေမာင္ရင္ ( ၀၁၀ - ၂၇၈၈ - ၇၁၅၃ ) 047 21 0927290 (KB ) 
ဦး၀င္းႏုိင္ဦး (၀၁၀ - ၈၆၄၈ - ၄၅၃၃ ) 302 0430 1771 71 (NH) 
ဦးလွမ်ဳိး (၀၁၀ ၂၈၁၈ ၁၉၈၄ ) 331910 103 51907 (HANA Bank)

No comments: