Friday, February 7, 2014

ျမန္မာအလုပ္သမားသမဂၢ လိုအပ္ေနျပီလား

ေရးသားသူ — စိုးမုိးသူ
အုတ္တခ်ပ္စီကို ဆင့္ျပီး တင္ထားရံုနဲ႕ တုိက္မျဖစ္ႏိုင္ တိုက္အုတ္မ်ားကို တခုႏွင့္တခု အဂၤေတျဖင့္ ဆက္စပ္ရေသးသည္။
ထို႕အတူလူတေယာက္စီ တေယာက္စီ စုေနကာမွ်ျဖင့္ ေလာကၾကီး မျဖစ္ႏိုင္
ထိုလူတို႕သည္ တဦးႏွင့္တဦး အဆက္အသြယ္ရွိပါမွ လူ႕ေလာကၾကီးျဖစ္လာသည္။
အုတ္တိုက္ၾကီး၇ဲ့ ခုိင္ခန္႕မႈက အဂၤေတအေပၚတြင္တည္ရွိသကဲ့သို႕
လူ႕ေလာကၾကီးရဲ့ ခုိင္ျမဲတည္တန္႕မႈမွာ လူတဦးႏွင့္တဦး ဘယ္ပံုဘယ္နည္း
ဆက္သြယ္သည္ဟူေသာအခ်က္တြင္ တည္ရွိလွ်က္ ရွိေနေပသည္။
(ေမာင္သိန္းေဖ -ဟစ္တလာႏွင့္ ခ်ိန္ဘာလိန္ ဘယ္သူမွားသလဲ)


ဒီေန႕
ကိုရီးယားေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမား အမ်ားစု ေတြ႕ၾကံဳေနၾကရတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ ဆိုင္ရာ၊ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာႏွင့္ အျခား အေထြေထြ အခက္အခဲမ်ားကို ေရရွည္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ၀ုိင္း၀န္းေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းေတြကို ေဆြးေႏြးလိုလို႕ျမန္မာအမ်ားစု အဖြဲ႕၀င္ထားတဲ့ ေဖ့စ္ဘြတ္ဂရုေတြမွာ ပို႕စ္တင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီအေပၚမွာ အားလံုးက စိတ္ပါ၀င္စား ၀ိုင္း၀န္း အၾကံေပးၾကတာကို ၾကည့္ရႈျခင္းအားျဖင့္
ဒီ ကိစၥဟာ မိမိ၊ သူတပါးအတြက္ အထူး လိုအပ္ေနတဲ့ အရာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သံုးသပ္မိပါတယ္။
အၾကံေကာင္းဥာဏ္ေကာင္းေတြကုိ တတ္စြမး္သမွ် ေပးၾကတဲ့အတြက္လည္း
ေက်နပ္စရာ နည္းလမ္းေတြကိုလည္းရရွိခဲ့ပါတယ္။ျမန္မာအလုပ္သမားသမဂၢလိုအပ္ေနပါျပီ

ျမန္မာအလုပ္သမားေတြ ေတြ႕ၾကံဳေနၾကရတဲ့ ျပသနာေတြကို ေျဖရွင္းႏုိင္ဖို႕ရာျမန္မာအလုုပ္သမားသမဂၢလိုအပ္ေနတယ္လို႕ ယူဆထားခဲ့တာမို႕ လြန္ခဲ့တဲ့ လေတြကလည္း ဆႏၵသေဘာထားေတြကို တီးေခါက္ၾကည့္ဖူးသလို အမ်ားစုက လိုလားေနၾကတာကိုလည္း သိခဲ့ရပါတယ္။
ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းေအာက္မွာ တရား၀င္ ျမန္မာအလုပ္သမား သမဂၢဖြဲ႕ႏိုင္ဖို႕ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားနဲ႕လည္း
 ေဆြးေႏြးထားခဲ့ျပီးပါျပီ။

ဒီေန႕ အမ်ားစုက ၀ိုင္း၀န္းအၾကံေပးၾကတာကလည္း
ပင္မအဖြဲ႕အစည္း တခုဖြဲ႕ကာ လက္ေအာက္ခံ ေဒသအလိုက္ အဖြဲ႕အစည္းခြဲေတြဖြဲ႕၊
ဦးေဆာင္သူ အသီးသီး ထားရွိ၊ အဖြဲ႕၀င္စုေဆာင္း၊ အဖြဲ႕၀င္ေၾကးထည့္၀င္ေစျပီး ရန္ပံုေငြစုေဆာင္း၊
ေဒသအလိုက္ အခ်ိန္ျပည့္၀န္ထမ္းေတြကို လစာနဲ႕ခန္႕အပ္ျပီး ျမန္မာအလုပ္သမားေတြ အေရးကို
 ကူညီေျဖရွင္းေပးဖို႕ ျဖစ္ၾကပါတယ္။


လက္ရွိ တည္ရွိ ျမန္မာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းမႈ လိုအပ္

လက္ရွိ ကိုရီးယားမွာ  ျမန္မာအဖြဲ႕အစည္းေတြ အမ်ားၾကီး ရွိထားၾကျပီးျပီ ျဖစ္သလို တတ္ႏုိင္သေလာက္ အခက္အခဲေတြကိုလည္း ၀ိုင္း၀န္းေျဖရွင္းေပးေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႕အားလံုးကလည္း အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အလုပ္ေတြ ကိုယ္စီရွိလို႕ အျမဲတမ္း အသင့္ျပင္ အခ်ိန္ျပည့္ မကူညီႏိုင္ပါ။ သူတို႕ေတြ အျမဲ အားမလုိ အားမရ ျဖစ္ၾကရတာကလည္း ဘ၀နဲ႕ ဆႏၵ ထပ္တူမက်မႈပါပဲ။
 ပရဟိတကို ေဇာက္ခ်လုပ္ဖို႕ကလည္း ၀မ္းမလံုျခံဳ၊ ၀မ္းလံုျခံဳေအာင္လုပ္ရျပန္ေတာ့လည္း စိတ္တုိင္းက် ပရဟိတကို မလုပ္ႏိုင္။ 
ဒီလိုနဲ႕ပဲ ျမန္မာေတြအေနနဲ႕ မိမိတုိ႕ရဲ့ အခက္အခဲကို မေနႏိုင္လို႕ ႏုိင္သေလာက္ ႏႈတ္၏ေဆာင္မျခင္း လက္၏ေဆာင္မျခင္းနဲ႕ ကူညီသူေတြနဲ႕ပဲ တင္းတိမ္ေနၾကရပါတယ္။ ျပသနာဆိုတာကလည္း
တၾကိမ္တည္းနဲ႕ ျပီးသြားတာမဟုတ္တာမို႕ အခ်ိန္ျပည့္ ကိုယ္ဖိမကြာ လိုသလို လိုက္လံေျဖရွင္းေပးရ တာျဖစ္ေတာ့ လက္ေတြ႕မွာ ကယ္သူမဲ့တာမို႕ အားကိုးရာမဲ့  ျမန္မာအလုပ္သမားေတြမွာလည္း မ်က္စိကလယ္ ျဖစ္ေနၾကရတာဟာ ယေန႕ လက္ရွိ အေျခအေနေတြပါပဲ။

ဒီေတာ့ တရိပ္ရိပ္ တုိးပြားလာတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားအေရအတြက္နဲ႕အမွ်
တဖြားဖြား ျဖစ္ေပၚေနတဲ့  အလုပ္သမားျပသနာေတြကို 
ထိထိေ၇ာက္ေ၇ာက္ ကူညီေျဖရွင္းႏိုင္မယ့္ ျမန္မာအလုပ္သမားသမဂၢတခု ေပၚေပါက္ႏိုင္ဖို႕  
တည္ရွိျပီးတဲ့လက္ရွိ ျမန္မာအဖြဲ႕အစည္းေတြက ဦးေဆာင္ျပီး တက္ၾကြသူ တသီးပုဂၢလမ်ားနဲ႕အတူ 
မိမိတို႕ အေတြ႕အၾကံဳ အၾကံဥာဏ္ေတြကို ေ၀ငွျပီး ကူညီေပးဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။


ျမန္မာအလုပ္သမားသမဂၢ အင္အားၾကီးထြား၇န္ အစီအမံ

ကိုရီးယားမွာ ၾကံဳၾကရတဲ့ ျပသနာအမ်ားစုကလည္း အလုပ္သမားျပသနာေတြ ျဖစ္ၾကတာမို႕ အလုပ္သမားသမဂၢကို တည္ေထာင္ျခင္းဟာ အသင့္ေတာ္ဆံုးလို႕ျဖစ္သလို ကိုရီးယားေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူရဲ့ ၇၀%ကလည္း ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြပဲျဖစ္ၾကပါတယ္။
တရား၀င္ ျမန္မာအလုပ္သမားသမဂၢတခုျဖစ္ေပၚျပီးေနာက္ ကိုရီးယားဒီမုိကရစ္တစ္အလုပ္သမားသမဂၢေပါင္းခ်ဳပ္ၾကီးရဲ့ အဖြဲ႕၀င္ သမဂၢအျဖစ္ ပူးေပါင္းလိုက္ရင္ ျမန္မာအလုပ္သမားသမဂၢရဲ့ အင္အားမွာ ကိုရီးယားအလုပ္သမားသမဂၢ၀င္မ်ားရဲ့ အင္အားကိုပါ ထပ္ေပါင္းထည့္လိုက္တာမို႕ အင္အား ပိုမိုၾကီးထြားလာႏိုင္ပါတယ္။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရတဲ့အခါ မိမိတို႕ ျမန္မာအခ်င္းခ်င္းအင္အားျဖင့္သာမက ကိုရီးယားအလုပ္သမားသမဂၢေပါင္းခ်ဳပ္ရဲ့ အင္အားႏွင့္အတူ တိုက္ပြဲ၀င္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႕ျပင္ ေဒသတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ကြန္ျမဴနတီမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမား စင္တာမ်ားႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၇ဲ့ အင္အားကိုလည္း အတူ ရယူကာ အင္အားၾကီးမားတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားသမဂၢ အျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။


သမဂၢ၀င္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ကူညီေရးအစီအမံ

သမဂၢ၀င္ေတြကို လိုအပ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ အခ်ိန္ျပည့္ အကူညီေပးႏိုင္ဖို႕ ရံုးခန္းဖြင့္ကာ အျမဲတမ္း ၀န္ထမ္းေတြကို လစာေပးခန္႕ထား၇ပါမယ္။ ၀န္ထမ္းေတြအျပင္ ရံုးအဖြဲ႕မွဴး၊ ဘ႑ာေရးမွဴးကိုလည္း လစာေပးခန္႕ထားရပါမယ္။
လစာနဲ႕ ရံုးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ရန္ပံုေငြကို သမဂၢ၀င္ေတြရဲ့ လစဥ္ေၾကးေတြနဲ႕ စီမံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အကူအညီေတာင္းဆိုမယ့္သူကလည္း အရင္ဦးဆံုး သမဂၢ အဖြဲ႕၀င္ ၀င္ရပါမယ္။ဒါမွလည္း အဖြဲ႕၀င္တေယာက္အေနနဲ႕ တည္တည္တန္႕တန္႕ျဖင့္  မိမိလိုရာကို မိခင္အဖြဲ႕အစည္းထံမွ အမ်ားနဲ႕ တန္းတူညီမွ် ေတာင္းခံႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ရန္ပံုေငြ ေတာင့္တင္းႏုိင္ဖို႕ သမဂၢအဖြဲ႕၀င္မ်ားမ်ား ပါ၀င္ဖို႕ လိုပါတယ္။

၀န္ထမ္းတေယာက္ကို ခန္႕အပ္ဖို႕ဆိုတာကလည္း
၁) ဒီလိုအလုပ္မ်ိဳး လုပ္ခြင့္ရတဲ့ ဗီစာနဲ႕ ေနထိုင္သူ
၂) ကိုရီးယားဘာသာစကားကို အထူး ကၽြမ္းက်င္သူ
၃) အလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္ ကိုရီးယားနယ္ေျမကို အေတာ္အတန္ကၽြမ္းက်င္သူ
၄) ျပသနာေျဖရွင္းတတ္သည့္ အေတြ႕အၾကံဳရွိသူ
ျဖစ္ရပါမယ္။ လက္ရွိမွာ အထက္ပါ အရည္အခ်င္းနဲ႕ ျပည့္စံုသူက အေတာ္ရွားပါတယ္။ လက္ရွိ အဖြဲ႕အစည္းေတြထဲမွာ ထမ္းေဆာင္ေနသူေတြကို ၀န္ထမ္းအျဖစ္ ပါ၀င္ဖို႕ ကမ္းလွမ္းရပါမယ္။
ဒါေၾကာင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဗီစာရထားတဲ့ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို အလုပ္သမားဥပေဒစတဲ့ လိုအပ္ရာ သင္တန္းေပးျပီး ေမြးထုတ္ရပါမယ္။ လက္ရွိ အလုပ္သမားေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကလည္း ၀ိုင္း၀န္း သင္ၾကားေပးဖို႕လိုပါတယ္။

ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ျမန္မာ၀န္ထမ္း လက္၀ယ္ မရေသးမီ အေတြ႕အၾကံဳယူစဥ္ကာလတြင္း အလုပ္သမားျပသနာ ေျဖရွင္းသည့္ စင္တာမ်ားမွ အေတြ႕အၾကံဳရွိ ကိုရီးယားႏုိင္ငံသား လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။ ဒီမိုကရက္တစ္ ေရွ႕ေနမ်ားအဖြဲ႕ အကူအညီျဖင့္ ဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာအေထာက္အကူျပဳေပးႏုိင္မယ့္ အလုပ္သမားေရွ႕ေနေတြကိုလည္း ေစတနာ့၀န္ထမ္းအျဖစ္ ခ်ိတ္ဆက္ထားရပါမယ္။

ထို႕ျပင္ သမဂၢ၀င္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ၊ ကိုရီးယားႏုိင္ငံဆိုင္ရာ အေထြေထြသင္တန္းမ်ားကိုလည္း သမဂၢမွ ဦးေဆာင္စီစဥ္
ေပးရမွာျဖစ္သလို သမဂၢ၀င္မ်ားကလည္း မသင္မေနရ အျဖစ္ ေလ့လာသင္ယူရင္း မိမိတို႕ရဲ့ ဘ၀လံုျခံဳေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းၾကရပါမယ္။ သမဂၢ၀င္မ်ားအေနနဲ႕ လစဥ္ေၾကးမွန္မွန္ေပးရံု အကူညီလိုမွ ဆက္သြယ္ ပံုစံမ်ိဳးနဲ႕ သမဂၢကို မ၀န္းရံသင့္ပါ။
သမဂၢမွ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ကူညီေပးမယ့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားေအာက္မွာ မပါ၀င္တဲ့ ေတာင္းဆိုမႈမ်ိဳးကိုလည္း မေတာင္းဆိုဖို႕ ေစာင့္ထိမ္းေပးရပါမယ္။

သမဂၢဟာ ကိုရီးယားေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ဘ၀ လံုျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒေအာက္မွာ မွ်တစြာခံစားခြင့္ရေရး၊ အသိဥာဏ္ပညာတိုးပြားေရးတို႕ကို ထမ္းေဆာင္ေပးရမွာျဖစ္သလို အနာဂတ္ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ လူ႕စြမ္းအားမ်ား ကို ေမြးထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပည္အက်ိဳးကို တဘက္တလမ္းက ထမ္းေဆာင္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အားလံုး ဘ၀ေတြ ေအးခ်မ္းလံုျခံဳ စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္ခ်မ္းသာၾကပါေစလို႕ ရင္ထဲကေန ဆုေတာင္းပါတယ္။
စိုးမုိးသူ

No comments: