Friday, October 18, 2013

ျမန္မာဗုဒၶသာသနာျပဳ ေက် ာင္း(ကုိရီးယား)ဓမၼသဘင္ပဲြႏွင့္ ၀ါကၽြတ္ကန္ေတာ့ပဲြ

ဓမၼမိတ္ေဆြ သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းတုိ႔ခင္ဗ် ား 
သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔ (စေနေန႔)တြင္ အခ် ိန္ပုိဆင္းရေသာ ညီအကုိမ် ား၏
ေတာင္းဆုိခ်က္အရ တရားနာယူလုိျခင္းဆႏၵကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးေသာအားျဖင့္ တရားပဲြကုိ
ညပုိင္း ၆ နာရီ (သုိ႔မဟုတ္) ၇ -နာရီသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးထားပါ၍ အလုပ္ျပီးခ် ိန္
ေအးေအးေဆးေဆး တရားနာယူႏုိင္ပါေၾကာင္း နိဗၺာန္အက် ိဳ းေမွ် ာ္ကာ ႏွဳိ းေဆာ္
တုိက္တြန္းပါသည္ခင္ဗ် ား ...။
- တရားပဲြအျပီး၌ ျမန္မာျပည္ရွိ မိဘ ဆရာတုိ႔အား ရည္မွန္း၍ အထူးကန္ေတာ့
ပူေဇာ္ပဲြက် င္းပျပဳ လုပ္ပါမည္ခင္ဗ် ား ။
                                              အက် ိဳ းေတာ္ေဆာင္မ် ား

No comments: