Monday, March 18, 2013

ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအေရး လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ရတက္မေအးႏိုင္ ဖြယ္ျဖစ္ရပ္တစ္ခု

ေရးသားသူ —စိုးမိုးသူ

ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအေရး လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ရတက္မေအးႏိုင္ ဖြယ္ျဖစ္ရပ္တစ္ခု

ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား တရား၀င္ရပ္တည္ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရး အတြက္ ျမန္မာအစိုးရ၊ ထိုင္းအစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ပူးေပါင္းကာ ၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္မွာ ကာလအတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။  

ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား တစ္သန္းသံုးသိန္းခန္႔ကို သက္ေသခံ အေထာက္ အထားမ်ား ထုတ္ေပးႏိုင္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ တြင္ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အတြက္ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ခံစား ရရွိႏိုင္ဖို႔ရာ တရား၀င္ရပ္တည္မႈက အလြန္ အေရးပါပါတယ္။ 

ကာလရွည္ၾကာစြာေရာက္ရွိအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအေရးဟာ  အတိတ္ကာလေတြ မွာ ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရတို႔ႏွင့္တကြ ကမၻာ့အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာပါ အေလးထားျခင္း ခံရမႈတို႔ အားနည္း ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ လူ႔အသိုင္း အ၀ိုင္းအတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေရး ရာ ေဆာင္ ရြက္ေပးတဲ့ လူပုဂိၢဳလ္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ မ်ားစြာေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ 

မၾကာေသးခင္အခ်ိန္အတြင္းက ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားေတြရဲ႕အေရးကို တက္ႂကြစြာေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူတစ္ဦး အေပၚ ထိုင္းအလုပ္ရွင္ေတြ ဘက္က တုံ႔ျပန္လိုက္မႈကို ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားႏွင့္ INGO အသိုင္းအ၀ိုင္းက အံ့ၾသတစ္ႀကီးျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။


ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔မွာ အေျခစိုက္ၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြရဲ႕အေရးကိ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ တက္ႂကြစြာ လက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနရာမွာ ထင္ရွားသူ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့  ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားအေရးႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ Mr. Andy Hall ကို ထိုင္းႏိုင္ငံ Pranburi Prachuapkirikhan ခ႐ိုင္ရွိ Natural Fruit ကုမၸဏီက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ အသေရ ဖ်က္မႈႏွင့္ Nakhon Pathom တရား႐ုံးမွာ တရားစြဲဆိုလိုက္ပါတယ္။  

Mr. Hall အေနျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလအတြင္းက ဖင္လင္ႏိုင္ငံမွ အက်ိဳးအျမတ္ မယူေသာအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Finnwatch နဲ႔ ပူးေပါင္းေရးသားတဲ့ အစီရင္ ခံစာတစ္ခုမွာ ေဖာ္ျပထားခ်က္ေတြဟာ Natural Fruit ကုမၸဏီကို အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ နစ္နာေစတယ္ဆိုၿပီး အသေရဖ်က္မႈသာမက ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ ျပစ္မႈ ဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၉၀၊ ၉၁၊ ၃၂၆၊ ၃၂၈၊ ၃၃၂ စသည္တို႔ႏွင့္ တရားစြဲဆိုထားတဲ့အျပင္ ကြန္ပ်ဴတာမႈခင္းအက္ ဥပေဒနဲ႔လည္း တရားစြဲဆိုခဲ့ပါတယ္။  

အကယ္၍ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနသူ Mr. Hall အေနျဖင့္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ထင္ရွားေပၚေပါက္ပါက ျပစ္မႈတစ္ခုခ်င္းအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ()ႏွစ္စီ ခ်မွတ္ခံရမည့္အျပင္ ဒဏ္ေငြ ဘတ္ႏွစ္သိန္းစီလည္း ေပးေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ အေသေရဖ်က္မႈ အတြက္ နစ္နာေၾကး ဘတ္သန္း (၃၀၀) ေပးေလ်ာ္ရန္ Natural Fruit ကုမၸဏီက Mr. Hall ကို ေတာင္းဆို ထားပါတယ္။

၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွာ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ Natural Fruit ကုမၸဏီဟာ နာနတ္သီးစည္သြပ္ဘူးႏွင့္ အျခားသီးႏွံ စည္သြပ္ဘူးမ်ားကို ထုတ္လုပ္ပါတယ္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလမွာ Finnwatch ႏွင့္ Mr. Hall တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ဖင္လန္ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနတဲ့ အခ်ိဳရည္၊ သစ္သီးစည္သြပ္ဘူးစက္႐ုံေတြရဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးကို ေလ့လာကာ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ 

 ယင္းအစီရင္ခံစာထဲမွာ Natural Fruit ကုမၸဏီရဲ႕ သစ္သီးစည္သြပ္စက္႐ုံျဖစ္တဲ့ Prachuapkirikhan ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ Pranburi စက္႐ုံက လုပ္သား မ်ားကို ၂၀၁ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ အတြင္းက ေမးျမန္းထားခ်က္ေတြကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ေမးျမန္းမႈ မ်ားအရ Natural Fruit ကုမၸဏီဟာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေပၚ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ဆိုးရြားစြာျပဳလုပ္ေနတာကို သိရွိရၿပီး ယင္းကို အစီရင္ခံစာထဲမွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ 

ထို႔အျပင္ အစီရင္ခံစာေရးသားေနခ်ိန္အတြင္းမွာ Natural Fruit ကုမၸဏီက တာ၀န္ရွိသူမ်ားဟာ အစီရင္ခံစာေရးသားတဲ့အဖြဲ႕ကို ေတြ႕ဆံုရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ျငင္းပယ္ခဲ့ပါတယ္။ Finnwatch မွ ယင္းအစီရင္ခံစာကို ဖင္လန္အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ ထိုင္းအစိုးရ၊ အလုပ္သမားႏွင့္ လူ႔အခြင့္ အေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။

တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားရဲ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Front Line Defenders ကေတာ့ Mr. Hall သည္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္း၍ မွ်တမႈရွိစြာေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ ထင္ျမင္ယူဆခြင့္အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားသည္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ စြက္ဖက္ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားအပါအ၀င္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ထားရွိမႈကို ရင္ဆိုင္ေနရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း Mr. Hall အေပၚစြပ္စြဲထားခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုလွ်က္ရွိပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားမွလည္း Mr. Hall အမႈကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိုင္းအစိုးရ၏ တရားစီရင္ေရး စနစ္အေပၚ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္လွ်က္ရွိပါတယ္။

ယင္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တက္ႂကြစြာေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားကို အလုပ္ရွင္ မ်ားမွ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ အေရး ကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးသြားႏိုင္သည့္အျပင္ လုပ္သားမ်ားအတြက္လည္း ရတတ္ မေအးႏိုင္စရာမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ ေပၚႏိုင္လာပါတယ္။  
 
အေျခအေန အရပ္ရပ္တို႔မွာ နိမ့္က်ေနတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေရးရာ တိ႔ိုအတြက္ သင့္တင့္မွ်တေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ရရွိခံစားႏိုင္ေရးမွာ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ား၊ လြပ္လပ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊အလုပ္ရွင္မ်ားက အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြရွိဖို႔ အထူးလိုအပ္ လွပါတယ္။  
 
သို႔မွသာ ဘက္ေပါင္းစံုအက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာမွာပါ။ 
တိုက္ခိုက္မႈေတြကေတာ့ ယာယီစိတ္ေက်နပ္မႈက လြဲလို႔ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစမွာ ဧကန္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ထုိ႔ေၾကာင့္ ထိုင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္မွလည္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအေရးတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို စဥ္းစားသံုးသပ္ႏိုင္ရန္ Mr. Hall အမႈျဖစ္စဥ္ကို ကိုးကား၍ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။
 
မွတ္ခ်က္။ ။
အီးေမးလ္မွ ေပးပို႕လာေသာ သတင္းအား ျဖန္႕ေ၀ပါတယ္။
ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားအေရးႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ Mr. Andy Hall ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ခုႏွစ္က ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္း ျမန္မာအလုပ္သမားအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္အတူ ကိုရီးယားသုိ႕ လာေရာက္ကာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေလ့လာျခင္း၊  လႈပ္ရွားသူ မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု ခဲ့ျခင္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။
 

No comments: