Saturday, October 5, 2013

စမတ္ဖုန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ရု-တ္ေဖာက္ျပီး ေဖာင့္ထည့္သည္

ဆမ္ေဆာင္း ဂလက္ဆီ ႏုတ္-၃ အပါအဝင္ ဆမ္ေဆာင္းဂလက္ဆီစီးရီးဖုန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ အိုင္ဖုန္း-၅ အပါအဝင္ အိုင္ဖုန္း စီးရီးဖုန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ အယ္လ္ဂ်ီ ဖုန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေကတီ ဖုန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ စကိုင္း (ပင္တက္) ဖုန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အိတ္ခ်္တီစီ စသည့္ စမတ္ဖုန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔အား ရု-တ္ ေဖာက္ျခင္း ႏွင့္ ျမန္မာစာေဖာင့္ထည့္သြင္းေပးျခင္းတို႔ကို ေအာက္ပါႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္-

- တယ္လီေတာ္ကီမွ ဝယ္ယူ(ထား)ေသာ ဖုန္းမ်ား- အခမဲ့
- အျခားဆိုင္မ်ားမွ ဝယ္ယူ(လာ)ေသာဖုန္းမ်ား - ဝမ္ ၃ ေသာင္း

ေလးစားမႈျဖင့္-
တယ္လီေတာ္ကီ (၀၁၀-၆၈၆၉-၂၉၈၄)
2013-10-05

No comments: