Tuesday, April 2, 2013

ေတာင္ေျမာက္အေရး စိတ္မေအး

 ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္းမ္ဂ်ဴန္အြန္က ေတာင္ကိုရီးယားဘက္ကို ဆက္တိုက္ ျခိမ္းေျခာက္ေနမႈအေပၚ ေတာင္ကိုရီးယား သမတ ဘဂီန္ဟဲကလည္း ကာကြယ္ေရး ထိပ္တန္း အရာရွိေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံရာမွာ ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္က ဘယ္လို ရန္စမႈမ်ိဳးကိုမဆို ႏိုင္ငံေရးအရ ထည့္စဥ္းစားေနစရာ မလိုေတာ့ဘဲ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တံု႔ျပန္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ အမိန္႔ေပးလိုက္ပါတယ္။

ႏိုဘယ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္၊ ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ၁၅ ၾကီမ္ေျမာက္ သမတ ကင္းမ္ဒဲဂ်ဴန္က ေတာင္ေျမာက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ Sunshine Policy ကုိ ခ်မွတ္ျပီး ကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ျပီး ၁၆ ၾကီမ္ေျမာက္ သမတ ႏိုမုဟေယာင္းကလည္း ေတာင္ေျမာက္ ကိုရီးယား ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အထူး စြမ္းစြမ္းတမံမံ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၇ ၾကီမ္ေျမာက္ သမတ ယိေျမာင္ဘလက္ထက္တြင္ ယခင္ သမတမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ နည္းလမ္းကို ေသြဖယ္ျပီး ေတာင္ေျမာက္ ကိုရီးယား ဆက္ဆံေရးကို ၾကမ္းတမ္းစြာ ကိုင္တြယ္ခဲ့ပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားဘက္က ၾကမ္းတမ္းစြာ ကိုင္တြယ္လာတဲ့အတြက္ ေျမာက္ကိုရီးယားကလည္း ပိုမို ျခိမ္းေျခာက္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့တာဆို လက္ရွိ သမတ ဘဂီန္ဟဲ အထိျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ဟြန္ဒိုင္း (ဟယြန္းဒဲ) ဥကၠဌ မစၥတာ ေဂ်ာန္ (အာဆန္)ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္းမ္ေဂ်ာန္အိလ္တို႔ ပထမဦးဆုံး ေတြ႔ဆုံျပီး ဂဲေဆာင္ စက္မႈဇုံ တည္ေထာင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါျပီးေနာက္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ထပ္မံ  ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ ပါေသးတယ္။ ႏွစ္ၾကီမ္ေျမာက္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျပီးေနာက္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အထိ ဂဲေဆာင္ စက္မႈဇုံ တိုးတက္ ဖြံ႔ျဖိဳးေအာင္ တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ ျမိဳ႔ေတာ္ေတြအထိ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးမ်ား ေဖာက္လုပ္ေရးမ်ားကို တိုးခ်ဲ႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဂဲေဆာင္ စက္မႈဇုံတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား အလုပ္သမား ၅ ေသာင္းေက်ာ္ အလုပ္ လုပ္ကို င္ေနၾကျပီး  ေတာင္ကိုရီးယားဘက္က စက္ရုံေပါင္း ၉၃ရုံကို တည္ေဆာက္ကာ ၅၀၀ ေက်ာ္တို႔က ဦးစီး လုပ္ကိုင္ေနၾကပါတယ္။ ဂဲေဆာင္ စက္မႈဇုံက တႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ သန္း ၈၀ ေက်ာ္၀င္ေငြထဲက ၃ပုံ ၂ပုံကို ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္က ရရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ေျမာက္ကိုရီးယားကို တရုတ္နဲ႔ ရုရွတို႔က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေနျပီး ေတာင္ကိုရီးယားကုိ အေမရိကန္က အားေပး ေထာက္ခံလ်က္ ရွိေနၾကပါတယ္။ ေျမာက္ကိုရီးယားက တရုတ္နဲ႔ ရုရွနဲ႔ တျခားက ရရွိေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို တိုင္းျပည္ ထူေထာင္ေရးအတြက္ မလုပ္ကိုင္ဘဲ စစ္လက္နက္ တိုးပြားေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အတြက္ ေျမာက္ကိုရီးယား ျပည္သူလူထုမွာ အလြန္ ဆင္းရဲ ငတ္မြတ္ေနၾကျပီး လူ႔အခြင့္အေရး အခ်ဳိးေဖာက္ခံ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ကမၻာ့အလည္မွာ သတ္မွတ္ခံထားေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားကေတာ့ အေမရိကန္၏ အကူအညီျဖင့္ တုိင္းျပည္ တုိးတက္ေရး လုပ္ေဆာင္ယင္း ျပည္သူ႔ အေရးကို ေရွ႔ရႈ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကမၻာ့ အလည္မွာ တင့္တယ္ ၀င္ၾကြားလ်က္ ရွိေနပါတယ္။၂၀၀၉ ခုႏွစ္က လည္း ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္ကေန ေတာင္ကိုရီးယားဘက္ရွိ အေရးၾကီးဆုံးေသာ ဆိုက္ဘာမ်ားကို တုိက္ခိုက္ခဲ့ျပီး ဂဲေဆာင္ စက္မႈဇုံကိုပါ ပိတ္ပင္ဘို႔ ျခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆိုမႈေတြ ရွိခဲ့ပါေသးတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားဘက္က ေတာင္ ေျမာက္ ကိုရီးယား နယ္စပ္ စစ္နယ္ေျမဇုံမွာ တာ၀န္ ထမ္းေနၾကတဲ့ တပ္မေတာ္သားမ်ားရဲ႔ မိသားစုမ်ားက စိုးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ားစြာ ရွိေနေပမယ့္ က်န္လူမ်ားက အလုပ္ကို ပုံမွန္ လုပ္ကိုင္ေနၾကပါတယ္။  ေတာင္ ကိုရီးယား ရုပ္ျမင္သံၾကားနဲ႔ ေရဒီယိုေတြက  ေျမာက္ ကိုရီးယားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းမ်ားကို အေရးၾကီးလ်င္ ၾကီးသလို အဆက္မျပတ္ ထုတ္လႊင့္ေပးေနပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အလုပ္သမားရဲ႔ မိသားစုမ်ားက မစိုးရိမ္ၾကပါနဲ႔လို႔ ေျပာလိုပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ စိုးရိမ္မႈအေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိ လာပါက ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရက ဒီအတိုင္း လက္ပိုက္ၾကည့္ေနမွာ မဟုတ္ဘဲ သံတမန္မ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံျခား သားမ်ားအတြက္ သတင္းထုတ္မ်ား ထုတ္ျပန္ အသိေပး ကူညီေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေနာက္ဆုံး အေနႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား အစိုးရဘက္က ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္ကို ေထာက္ပံ့ကူညီမႈေတြကို ရပ္စဲထားခဲ့ေသာေၾကာင့္ စား၀တ္ေနေရးမ်ား လြန္စြာ ခက္ခဲလာျပီး ေထာက္ပံ့ ကူညီမႈမ်ား ျပန္လည္ ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ တာေ၀းပစ္ ဒုံးက်ည္မ်ားကို စမ္းသပ္ ပစ္ခတ္၊ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာ တာ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ထင္ျမင္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။ ေတာင္ေျမာက္ ကိုရီးယား အေရးလည္း အျမန္ဆုံး စိတ္ေအးႏိုင္ၾကပါေစ။
ေဇာ္မိုးေအာင္ (ကိုရီးယား)

1 comment:

Unknown said...

အခုလုိေတာင္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွစ္ႏုိင္ ငံဆက္ဆံေရး ေၾကာင့္ ေတာင္ ကုိရီယားမွ လုပ္သားေခၚယူမႈေပၚ ရပ္ဆုိင္းႏုိင္ ပါလား? ကုိရီးယားေရာက္ ျမန္မာေတြေရာ စုိးရိမ္စရာမ်ား ရွိရင္ေဖာ္ျပ ေပးပါခင္ ဗ်ာ။