Tuesday, September 25, 2012

ဆန္မ်ိဳးစံုနွင့္ ဂ်ပန္ကီမိုနိုဒီဇိုင္းမို်းစံုကို ဖုန္းျဖင့္မွာယူနိုင္ျပီ

ေရးသားသူ — မေမရီ

(ဆန္ျဖစ္ေစ။ ကီမိုနိုျဖစ္ေစေအာ္ဒါလုပ္တဲ့အခါတိက်သည့္လိပ္စာကိုဖုန္းျဖင့္ကိုးရီးယားလိုမက္ေဆ့ဂ်္ပို႔ေပးပါ။။ ပူဆန္း။ ကင္မ္ဟဲ။ ဒဲဂူး အစရိွသည့္ကိုးရီးယားနိုင္ငံအနံ႔မည္သည့္ေနရာမဆိုပါဆယ္ပို႔ေပးသည္။။ ကီမိုနိုပါဆယ္ပို႔ခ ဝမ္္ ၄ဝဝဝခန္႔ကုန္က်ပါမည္။ ဘဏ္နွင့္ေဝးေနသူမ်ား က်သင့္ေငြအား စေန။ တနဂၤေႏြေန႔မ်ာ့းပို႔ေပးပါ။။ “မွာယူသူနွင့္ဘဏ္မွေငြလြဲေပးမည့္သူအမည္”မတူပါက ၾကိဳတင္ေျပာျပပါရန္။)

အေမရိကန္ဆန္ -
အေမရိကန္နိုင္ငံ။ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္မွစိုက္ပို်းထုတ္လုပ္ေသာ( Grade-1) အဆင့္ရိွဆန္ျဖစ္ပါသည္။။ ကိုးရီးယားဆန္ေလာက္မေစးပါ။။ ျမန္မာမ်ားအၾကိဳက္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုင္းဆန္ -
ဆန္ေစးမၾကိဳက္သူမ်ားနွင့္။ ဒံေပါက္နွင့္ထမင္းေၾကာ္အတြက္အထူးသင့္ေလ်ာ္သည့္ဆန္ျဖစ္ျပီး။ ကစီဓါတ္(သၾကားဓါတ္)ပါဝင္မႈနည္းပါးေသာေၾကာင့္ဆီးခိ်ဳသမားမ်ားနွင့္။ မဝလိုသူမ်ား စားသံုးသင့္သည့္ ဆန္ျဖစ္သည္။။ အဟာရဓါတ္ပါဝင္နႈန္း နည္းပါးပါသည္။။ အေမရိကန္ဆန္ (သို႔မဟုတ္) ကိုးရီးယားဆန္မ်ားနွင့္ ေရာစပ္ျပီးခ်က္စားရင္လည္း ျမန္မာဆန္အရသာမ်ိဳးနွင့္ရနိုင္ပါသည္။

ဂ်ပန္ကီမိုနို -
အရည္အေသြးေကာင္း။ အဆင္ဆန္းဂ်ပန္ကီမိုနိုမ်ားကိုေဈးနႈန္းခို်သာစြာျဖင့္လက္လီ။ လက္ကားေရာင္းခ်ေနပါသည္။။ အေရာင္နံပတ္ေတြကိုၾကည့္ျပီး ဖုန္းနွင့္မွာယူနိုင္ပါသည္။။ ကိုယ္တိုင္အေရာင္ေရြး လိုသူမ်ားလာေရာက္ေရြးယူနိုင္ပါသည္။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားနွင့္ဆုေပါင္းျပီး အထည္ ၂ဝျပည့္ေအာင္ဝယ္လွ်င္ ေဖါက္သည္ေဈးနႈန္းျဖင့္ရနိုင္သည့္အေၾကာင္းသတင္းေကာင္းပါးလိုပါသည္။
လက္လီ။ လက္ကား ေရာင္းေစ်းနႈန္း (ထမီ၂ ကိုက္စီ ဝမ္ ၁၁ဝဝဝ မွ ၁၅ဝဝဝ ၾကား - ဝမ္းဆက္ ၃ကိုက္တစ္မတ္ ဝမ္၂၁ဝဝဝ မွ ၂၅ဝဝဝ ၾကား)

ကီမိုနိုဆိုတာကေတာ့ျမန္မာအမို်းသမီးတိုင္းအတြက္။ရိုးအီလို႑မသြားနိုင္တဲ့ဂ်ပန္ရိုးရာပိတ္စတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။။ ထမီတမို်းတည္းခ်ဳပ္ျပီး လိုက္ဖက္တဲ့အက်ၤ ီနွင့္ဝတ္ရင္လည္း လွပသလို။ ဝမ္းဆက္ခ်ဳပ္ဝတ္ရင္ အမ်ားနွင့္မတူတဲ့ လွပမႈကိုေပၚလြင္ေစျပီး အခမ္းအနား။ ပါတီပဲြမို်းစံုဝတ္ဆင္နိုင္သည့္ ပဲြတိုးပိတ္စတစ္မို်းျဖစ္ပါသည္။။ အထူးသ ျဖင့္ ခ်စ္ညီမ။ အစ္မ။ ဇနီး။ မိခင္။ အေဒၚ။ ဖြားဖြား။ ဆရာမမ်ားနွင့္။ေက်းဇူးရွင္ကေတာ္ၾကီးမ်ားအတြက္ ကိုးရီးယားမွပို႔ေပးနိုင္သည့္။ အေကာင္းဆံုးနွင့္အသင့္ေတာ္ဆံုးေမတၱာလက္ေဆာင္မြန္ျဖစ္္ပါသည္။

No comments: