Thursday, July 25, 2013

ေရးသားသူ — အမည္ Padauk Glory Co.,Ltd

ကိုရီးယားဘာသာစကားတတ္ကၽြမ္းသူ အလုပ္ေနရာ အျမန္ အလိုရွိသည္။


အင္ခၽြန္း ေဆာဂူဂုန္ဒန္း(서구공단) တြင္ ျမန္မာအလုပ္သမားအလိုရွိသည္။
ဗီဇာ (ရွိ ၊ မရွိ) အထူး ျပႆနာမရွိပါ။
လစာ ။      ။ ၁၅သိန္းမွ စမည္။
အလုပ္ခ်ိန္။       ။  နံက္ ၉နာရီမွ  ညေန ၆နာရီထိ (တပတ္လွ်င္ ၅ရက္ အလုပ္ခ်ိန္)
                        ( တခါတရံ ျမန္မာျပည္မွ ဧည့္သည္မ်ားလာေရာက္လည္ပတ္ပါက      
                         အတူလိုက္ပါႏိုင္ရမည္)
ဆက္သြယ္ရန္ ။      ။ 010 4187 5218 / 032 517 5218


                         


No comments: