Sunday, October 13, 2013

ဂမ္ဟဲ(Gimhae) ျမိဳ႕တြင္ (၁၀) ၾကိမ္ေျမာက္ အာရွယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္ က်င္းပခဲ့ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဂမ္ဟဲျမိဳ႕တြင္  (၁၀) ၾကိမ္ေျမာက္ အာရွယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္ကို  ဂါယာယဥ္ေက်းမႈ နယ္ေျမ၌ ေအာက္တိုဘာလ (၁၂၊ ၁၃ ) ရက္မ်ားက  က်င္းပခဲ့ပါသည္။  ပြဲေတာ္ကို ဂမ္ဟဲျမိဳ႕ ျမိဳ႕ေတာ္သူ/သားမ်ား ႏွင့္ လာေရာက္ အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ား ၊ အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားမွ ပူးေပါင္းက်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။
အဆိုပါ ပြဲေတာ္သို႔  YMCA ၊ Gimhae Club၊ တူရကီ ၊ ဂ်ာမနီ ၊ ဗီယက္နမ္ ၊ ထိုင္း ၊  နီေပါ ၊ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံမ်ားမွ ျပခန္းမ်ား နွင့္ ရိုးရာ အစားအေသာက္မ်ားကို ျပသခဲ့ပါသည္။

ပြဲေတာ္ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ ကိုရီးယားရိုးရာ သီခ်င္းမ်ား ၊ ေခတ္ေပၚသီခ်င္းမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္  ကိုရီးယားသီခ်င္းဆို ျပိဳင္ပြဲမ်ားကို က်င္းပေပးခဲ့ျပီး ညေနပိုင္းတြင္ ဆုမ်ားကို ခ်ီးျမွင့္ေပးခဲ့ပါသည္။

No comments: